Mølholm

Priser

Alle priser er vejledende pr. behandling, vist i danske kroner (DKK) og bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.
Forbehold for fejl, ret til ændringer forbeholdes. Rev. 05. december 2018.


Beskrivelse
Priser
Forundersøgelse
Vejl. pris
3.000,-
Kontrol
Vejl. pris
1.500,-
Undersøgelse af rygmarvsvæske (Der kan komme tillæg for analysepriser ved speciel undersøgelse af rygmarvsvæske)
Vejl. pris
6.090,-
Demensudredning med undersøgelse af rygmarvsvæske (Der kan komme tillæg for analysepriser ved speciel undersøgelse af rygmarvsvæske)
Vejl. pris
7.900,-
EEG (elektroencephalografi)
Vejl. pris
2.500,-
ENG (elektronaurografi)
Vejl. pris
2.500,-
EMG (elektromyografi)
Vejl. pris
4.000,-
SSEP (somato-sentorisk-evoked potentiales)
Vejl. pris
2.500,-

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.


Til top