Mølholm

Priser

Alle priser er vejledende pr. behandling, vist i danske kroner (DKK) og bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.
Forbehold for fejl, ret til ændringer forbeholdes. Rev. 28. september 2020.


Beskrivelse
Priser

Forundersøgelse

Vejl. pris
3.400,-
Kontrol
Vejl. pris
1.500,-

Second opinion

Vejl. pris
6.300,-
Undersøgelse af rygmarvsvæske (Der kan komme tillæg for analysepriser ved speciel undersøgelse af rygmarvsvæske)
Vejl. pris
6.090,-
Demensudredning med undersøgelse af rygmarvsvæske (Der kan komme tillæg for analysepriser ved speciel undersøgelse af rygmarvsvæske)
Vejl. pris
7.900,-

EEG (elektroencephalografi)

Vejl. pris
3.900,-

ENG (elektronaurografi)

Vejl. pris
3.900,-

EMG (elektromyografi)

Vejl. pris
5.500,-

SEP (somato-sentorisk-evoked potentiales) uden dermatomstimulation

Vejl. pris
3.900,-

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.


Til top