Neurologi

KONTAKT
87 20 30 35

Neurologi omfatter sygdomme i såvel centralnervesystemet som det perifere nervesystem

Af neurologiske lidelser kan nævnes: 

  • blodprop i hjernen og evt. følger heraf 
  • migræne og andre hovedpineformer 
  • nervebetændelse 
  • Parkinsons sygdom 
  • dissemineret sklerose 
  • epilepsi 
  • visse smertetilstande (f.eks. ansigtssmerter, smerter i arme og ben, der ikke lader sig relatere til brud og lignende) 
  • samt diverse bevæge- og gangforstyrrelser 

Sygdommene i nervesystemet kan ofte være vanskelige at udrede og behandle. En neurologisk undersøgelse hos os vil derfor almindeligvis være omfattende og tidskrævende og ofte omfatte supplerende undersøgelser i form af røntgenundersøgelser, laboratorieprøver og undersøgelse af rygmarvsvæsken m.m. På Privathospitalet Mølholm i Vejle kan der tilbydes MR-skanning i forbindelse med udredningen.

   

Der kan desuden henvises til CT-skanning. 

 

Selvom en neurologisk undersøgelse ikke altid fører til en diagnose, kan man ofte ved undersøgelsen udelukke alvorlige tilstande. I de fleste tilfælde kan man iværksætte et behandlingsprogram. De neurologiske undersøgelser foretages ambulant. Hvis der er behov for indlæggelse kan det tilbydes på Privathospitalet Mølholm i Vejle. 

Som ét af få privathospitaler i landet tilbyder Neurologisk Klinik hele udredningen på samme sted, dog ikke nødvendigvis samme dag, da der i visse tilfælde skal foreligge et analysesvar, før vi kan gå videre til næste trin.

Læs mere under patientinformationer omkring de typiske undersøgelses- eller pakkeforløb, vi tilbyder.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.


Til top