Neurologi omfatter sygdomme i såvel centralnervesystemet som det perifere nervesystem

Af neurologiske lidelser kan nævnes: 

  • Blodprop i hjernen og evt. følger heraf
  • Migræne og andre hovedpineformer
  • Nervebetændelse
  • Muskelsygdomme
  • Parkinsons sygdom
  • Dissemineret sklerose
  • Epilepsi
  • Infektioner i centralnervesystemet
  • Smertetilstande (f.eks. ansigtssmerter, smerter i arme og ben, der ikke lader sig relatere til brud og lignende)
  • Bevæge- og gangforstyrrelser

Sygdommene i nervesystemet kan ofte være vanskelige at udrede og behandle. En neurologisk undersøgelse hos os vil derfor almindeligvis være omfattende og tidskrævende og til tider kræve supplerende undersøgelser i form af røntgenundersøgelser, laboratorieprøver og undersøgelse af rygmarvsvæsken m.m. På Privathospitalet Mølholm i Vejle kan der tilbydes MR-skanning og CT-skanning i forbindelse med udredningen.

Selv om en neurologisk undersøgelse ikke altid fører til en diagnose, kan man ofte ved undersøgelsen udelukke alvorlige tilstande. I de fleste tilfælde kan man iværksætte et behandlingsprogram. De neurologiske undersøgelser foretages ambulant. Hvis der er behov for indlæggelse kan det tilbydes på Privathospitalet Mølholm i Vejle.

 

Som ét af få privathospitaler i landet tilbyder Neurologisk Klinik hele udredningen på samme sted, dog ikke nødvendigvis samme dag, da der i visse tilfælde skal foreligge et analysesvar, før vi kan gå videre til næste trin. Der arbejdes tæt sammen med andre specialer, som neurokirurgi, neurofysiologi, øjensygdomme og øre-næse-hals specialet.


Neurologiske forundersøgelser foretages i Vejle.


Læs mere under patientinformationer omkring de typiske undersøgelses- eller pakkeforløb, vi tilbyder.


Til top