Neurologi

Neurologi omfatter sygdomme i såvel centralnervesystemet som det perifere nervesystem.

Sygdommene i nervesystemet kan ofte være vanskelige at udrede og behandle. En neurologisk undersøgelse hos os vil derfor almindeligvis være omfattende og tidskrævende og til tider kræve supplerende undersøgelser i form af røntgenundersøgelser, laboratorieprøver og undersøgelse af rygmarvsvæsken m.m. 

Specialet tilbydes i: Vejle København
Kontakt sekretæren:

Af neurologiske lidelser kan nævnes:

  • Blodprop i hjernen og evt. følger heraf
  • Migræne og andre hovedpineformer
  • Nervebetændelse
  • Muskelsygdomme
  • Parkinsons sygdom
  • Dissemineret sklerose
  • Epilepsi
  • Infektioner i centralnervesystemet
  • Smertetilstande (f.eks. ansigtssmerter, smerter i arme og ben, der ikke lader sig relatere til brud og lignende)
  • Bevæge- og gangforstyrrelser

Selv om en neurologisk undersøgelse ikke altid fører til en diagnose, kan man ofte ved undersøgelsen udelukke alvorlige tilstande. I de fleste tilfælde kan man iværksætte et behandlingsprogram. De neurologiske undersøgelser foretages ambulant. Hvis der er behov for indlæggelse kan det tilbydes på Privathospitalet Mølholm i Vejle.

 

Som ét af få privathospitaler i landet tilbyder Neurologisk Klinik hele udredningen på samme sted, dog ikke nødvendigvis samme dag, da der i visse tilfælde skal foreligge et analysesvar, før vi kan gå videre til næste trin. Der arbejdes tæt sammen med andre specialer, som neurokirurgi, neurofysiologi, øjensygdomme og øre-næse-hals specialet.


Neurologiske forundersøgelser foretages i Vejle og her kan der tilmed tilbydes MR-skanning og CT-skanning i forbindelse med udredningen.


Læs mere under patientinformationer omkring de typiske undersøgelses- eller pakkeforløb, vi tilbyder.

 

 

Book tid

Kontakt os for mere information og for at booke tid til forundersøgelse eller behandling.

Kontakt sekretæren:

FAQ

Du skal selv betale for undersøgelsen hos os. Hvis du har og vil benytte din sundhedsforsikring, skal du kontakte dem, før du bestiller en tid hos os. 

Ja vi udreder for demens. Du skal selv betale for undersøgelsen hos os. Hvis du har og vil benytte din sundhedsforsikring, skal du kontakte dem, før du bestiller en tid hos os. Man kan ikke blive omvisiteret, da vi ikke har aftale med regionen om det. 

Prisen er individuel, da vi tager udgangspunkt i det der evt. allerede er foretaget. Se prislisten her. Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere afklaring.

Der indledes med en samtale om symptomerne, hvornår de startede, hvordan de har udviklet sig, hvilke undersøgelser der måske allerede er lavet, og hvilken behandling der eventuelt er prøvet. Speciallægen spørger også ind til, om du tidligere har fejlet noget, og om der er arvelige sygdomme i din slægt, samt hvilken medicin du får. Så følger en grundig undersøgelse af bl.a. øjne og ansigt, balance, koordination, kræfter, reflekser og følesans. Der afrundes med en foreløbig konklusion, og der lægges en plan for det videre forløb. 

Der er afsat op til 45 minutter til samtale, undersøgelse og diktering. Hvis der på forhånd er arrangeret yderligere undersøgelser samme dag, som f.eks. MR-skanning, forlænges tiden tilsvarende. 

Det endelige svar kan afhænge af supplerende undersøgelser, så det varierer fra person til person.

For at sikre den bedst mulige behandling vil vi i nødvendigt omfang udveksle helbredsoplysninger der er relevante for din behandling med din egen læge, andre hospitaler, laboratorier samt evt. hjemmepleje. Hvis et forsikringsselskab betaler for behandlingsforløbet er vi forpligtet til at informere dette.
Hvis du ikke ønsker udveksling af helbredsoplysninger med førnævnte instanser, skal du selv frabede dig dette, ved skriftligt at informere Privathospitalet Mølholm.
Anden udveksling af oplysninger om din behandling (f.eks. til pårørende eller kommunen) forudsætter at du har afgivet et konkret skriftligt samtykke til dette.
Ovenstående information fremgår af vores indkaldelsesbreve.
Ved operation og indlæggelse udfyldes en samtykkeerklæring til behandling. 

Det er den henvisende læge, der tager stilling til den videre behandling. Behandlingen er typisk medicin eller operation, men afhænger af sygdommens karakter. Nogle behandlinger kan foretages i privat regi, andre kan ikke. Dette kan neurologen eller den henvisende læge afgøre, når resultatet af undersøgelsen foreligger. 

Det er vores mål at du som patient er tilfreds og tryg ved behandlingen

Har du en god oplevelse omkring dit besøg, du gerne vil dele med os eller oplever du at vi ikke lever op til dine forventninger - vil vi være taknemmelige hvis du vil give os en tilbagemelding.

Skriv til os
Vi har en dokumenteret høj succesrate og kvalitet i behandlingerne på Klinik for Neurologi
4,8 / 5
Ventetid
Tilfredshed med ventetid indtil første konsultation
9,3 / 10
Samlet tilfredshed
Måling gældende for 2023

Patientoplevelser

Jeg vil bare sige tak for en behagelig og kompetent undersøgelse

Jeg synes ikke jeg fik sagt det og meget apropos vores samtale, var det rart at stemningen undervejs, virkede så rolig og kvalificeret.

Jeg er meget imponeret og glad for den behandling jeg fik

Lægen var meget grundig og behagelig at snakke med.

 

Verdensklasse behandling!

Jeg havde fået scannet mit hoved på Kolding Sygehus, og havde ventet 3 uger på svar.

Da svaret så kom, og jeg skulle snakke med en neurolog, tog jeg fat i min private sundheds forsikring (og dermed jer).

Jeg var naturligvis nervøs, selvom jeg havde fået delvist bekræftet at der ”nok ikke var noget”, da jeg fik mit svar på scanningen. En sygeplejerske ringede til mig fra Esbjerg, hvor en læge havde bedt om scanningen. 4 forfærdelige uger gik, og meget når at gå gennem hovedet.

Da vi hos jer, blev mødt af en storsmilende læge, faldt der helt ro på. Da hun, næsten inden vi sætter os, spørger om vi ikke bare ”skal få manet det her til jorden”, faldt der en sten fra mit hjerte. Helt igennem professionel behandling af en nervøs patient og hans, måske endnu mere nervøse, kone.

Herefter en stille og rolig gennemgang af scannings-billederne, og en god forklaring af det hele.

Tak til dig, du er fandme god til det du laver 

En meget grundig undersøgelse og super forklaringer

1000 tak for jeres tilbagemelding på min scanning :)

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose jeres scannings-team, det var en god oplevelse.

 

Og vigtigst at alt vil jeg også takke og rose for en meget grundig undersøgelse og super forklaringer på de problematikker som min svimmelhed kunne skyldes, dejligt med en god og tryg oplevelse hvor jeg følte at der blev taget 100% udgangspunkt i mig.

 

En helt igennem god oplevelse at være i jeres hænder..

Tak og fortsat god dag.

Kan varmt anbefale andre at benytte Mølholm

5 stjerner! Privathospital Mølholm får mine varmeste anbefalinger. Jeg havde fornøjelsen af en neurolog som var yderst imødekommende, super hjertevarm og helt igennem professionel. Jeg er taknemmelig for en god behandling og kan varmt anbefale andre at benytte Mølholm.

Her finder du Klinik for Neurologi

Konsultationer og forundersøgelser udføres i Vejle.

Operationer af en vis størrelse og operationer i fuld narkose udføres i Vejle.

Husk at tjekke dit indkaldelsesbrev for hvor du skal møde op.

 

Find kørselsvejledning her:

Vejle København

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.