Neuropsykologi

Kontakt
87 20 30 35
Patientinformation
Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

En neuropsykologisk undersøgelse består af en række tests, der er designet til at belyse forskellige sider af patientens psykologiske funktion. De funktioner, man undersøger, kan f.eks. være patientens opfattelsesevne, sprog, opmærksomhed, indlæring, hukommelse, planlægning og problemløsning. Testresultaterne kan bidrage til en diagnostisk afklaring.

 

I tilfælde hvor diagnosen er kendt, kan den neuropsykologiske undersøgelse bidrage til at belyse omfanget af skader og tilbageværende ressourcer, hvilket kan være af betydning, når der skal tages stilling til, om der eventuelt skal iværksættes genoptræning eller omskoling.

 

En neuropsykologisk undersøgelse vil typisk tage cirka 2 1/2 time og består dels af en samtale og dels af testning. I samtalen er fokus på de symptomer, som patienten oplever. Endvidere belyses patientens tidligere funktion ved indhentning af oplysninger om skolegang, uddannelse og erhvervskarriere. Testningen afsluttes med en samtale om testresultaterne. På baggrund af de indhentede oplysninger udfærdiger neuropsykologen efterfølgende en rapport.

 

Med venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Klinik for neurologi 

og klinisk neurofysiologi

Version nr. 103 . Dato 12. feb 2021

Til top