Øre / hørelse / tinnitus / svimmelhed

Øre-, næse- og halslægerne på Privathospitalet Mølholm behandler alle godartede lidelser på højeste nationale niveau. De tilknyttede speciallæger har alle en langvarig baggrund som overlæger på flere af landets største og mest velrenommerede øre-, næse- og hals-afdelinger.

Specialet tilbydes i: Vejle Aarhus
Kontakt sekretæren:

Hul på trommehinden

MERE VIDEN OM:
HUL PÅ TROMMEHINDEN 

 

Hvordan virker øret?

Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og det indre øre. Knoglerne er i forbindelse med hinanden med små led og hedder hammer, ambolt og stigbøjle. Hammeren sidder i trommehinden, ambolten er den midterste knogle, og stigbøjlen sidder i det ovale vindue, som er forbindelsen ind til det indre øre. Lyden ledes via det ydre øre og øregangen til trommehinden. Lyden bevirker at trommehinden vibrerer. Vibrationerne overføres derefter gennem mellemøreknoglerne til det indre øre, hvor nerveceller befinder sig. De signaler, der opstår i nervecellerne i det indre øre, transporteres til hjernen via hørenerven, hvor de fortolkes som lyd.

Hvad er et hul i trommehinden?

Et hul i trommehinden omtales også som en "perforation". Den kan være forårsaget af infektion eller direkte skade på trommehinden. Ofte kan et hul i trommehinden vokse sammen af sig selv. Undertiden forårsager et lille hul ingen problemer, men et hul i trommehinden kan bevirke infektion. Hvis hullet i trommehinden er større, giver det også høreproblemer.

Hvordan diagnosticeres lidelsen?

Hvis du har mistanke om hul i trommehinden, skal du ses af en øre-, næse-, halslæge. Du vil blive set i øret med mikroskop og få lavet en høreprøve. En svær hørenedsættelse betyder som regel også, at mellemøreknoglerne ikke fungerer korrekt, eller det indre øre er beskadiget.

Hvordan behandles et hul i trommehinden?

Hvis hullet i trommehinden lige er opstået, vil man afvente, om det heler af sig selv. Hvis der er infektion, skal du måske have lokal antibiotikabehandling. Du bør undgå at få vand i øret, indtil trommehinden heler.

Et lille hul i trommehinden, som ikke giver problemer, behøver ikke behandling. Hvis hullet i trommehinden forårsager betændelse eller hørenedsættelse, eller hvis du ønsker at svømme, kan det være fornuftigt at få hullet repareret. Operationen kaldes en "myringoplastik" eller "tympanoplastik".

Formålet med operationen

Fordelene ved at lukke en perforation er, at man undgår at få vand ind i mellemøret og dermed forbygger infektion ved brusebad, badning eller svømning. Operationen foretages også ofte som en del af mere vidtgående øreoperationer (reetablering af mellemøreknoglekæde eller opboring af tindingebenet for eksempel ved kolestatom). 

Reparation af trommehinden fører alene sjældent til større høreforbedring.

Hvordan udføres operationen ?

De fleste operationer udføres i fuld bedøvelse, men kan hos nogle voksne udføres i rus og lokalbedøvelse. 

Til reparationen lægges et lille snit i huden over eller bag øret. Der bruges enten et stykke muskelhinde eller et tyndt stykke brusk til at lappe hullet i trommehinden med. 

Operationen foregår oftest gennem øregangen, men et lille snit bag øret kan være nødvendigt, hvis hullet ligger langt fortil i trommehinden. Den lille lap lægges, efter at trommehindehullet er forberedt, i mellemøret under hullet. Der sluttes af med at lægge lidt geléagtig materiale til at støtte lappen og derefter en eller to gazestrimler i øregangen. 

Hvor vellykket er operationen?

Operationen lykkes ved en lille perforation i ni ud af ti tilfælde. Nogle gange skal operationen gentages, når hullet i trommehinden er stort.

Mulige komplikationer

Der er nogle få risici, som du skal være opmærksom på, men disse potentielle komplikationer er sjældne.

 • Infektion
  Infektion i det opererede øre er hyppigste komplikation, men heldigvis også sjælden.
  Hvis der kommer smerter i øret eller udflåd skal du kontakte os på nummer 87 20 30 40.

 • Smagsforstyrrelser
  En kombineret smags- og følenerve løber gennem mellemøret og vil i meget sjældne tilfælde blive påvirket (under 1%).Der kan være en nedsat smags- og føle evne på sideranden af tungen i samme side som operationen, men dette er oftest et forbigående symptom.
 • Tinnitus
  I meget sjældne tilfælde kan der opstå tinnitus, eller en bestående tinnitus kan forværres. (Oftest afhjælpes eller dæmpes en forud bestående tinnitus).

Hvad sker der efter operationen?

Øret kan gøre lidt ondt, men det kan kontrolleres med svagt smertestillende medicin. Der kan komme lidt blod fra øregangen det første døgn.

Du kan gå hjem en til to timer efter operationen. Du må ikke selv køre. 

Hvis du er syet bag øret, skal stingene fjernes hos din egen læge (eller ved en af vores sygeplejersker) en uge efter operationen.

Nogle gange kan en gazestrimmel falde ud i ugerne efter operationen, det gør ikke noget. Hvis det er tidligt i forløbet, er det fornuftigt at klippe den løse ende og sætte resten på plads med enden af en ren lillefinger. Gazen i øregangen vil blive fjernet af lægen på Mølholm efter to eller tre uger.

Du bør holde øret tørt og undgå kraftigt næsepudsning de første uger. Brug eventuelt vandskyende vat ved brusebad og hårvask.

Hvor længe skal jeg være sygemeldt? 

Du skal holde fri et par dage, hvis du har let arbejde. Hvis arbejdet er fysisk krævende, hvis der er risiko for at få støv eller lignende i øret, eller hvis du har risiko for smitte på jobbet, skal du være sygemeldt i 14 dage.

Hvis du har problemer eller spørgsmål, så kontakt os på 87 20 30 40.

Patientinformation
Version nr.: 2
Dato: 07. december 2018
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.