Patientinformation
Hæmorider
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Hæmorider

Thorbjørn Sommer fortæller om:
THD operation for Hæmorider

Hvad er hæmorider?

Normalt findes der et net af blodårer under slimhinden få cm oppe i endetarmen. Når disse forskydes ned mod lukkemusklen eller helt udenfor endetarmsåbningen, kan de udvides og danne hæmorider, som er udvidede blodårer beklædt med slimhinde og hud. Den sværeste form for hæmorider har man, hvis hæmoriderne permanent sidder udenfor endetarmsåbningen.
Hyppigste årsager til denne udvikling er forstoppelse, graviditet og alder.

 

 

Hvilke symptomer giver hæmorider ?

Symptomerne afhænger af, hvor langt hæmoriderne er gledet ned. Der kan være frisk rødt blod i forbindelse med afføring, svie, kløe, siven af lidt klar væske, smerter samt besværlig hygiejne. Der kan også være fremfald af hæmoriderne og sker det permanent kan der komme afklemning af hæmoriden der kan være meget smertefuld. Akutte smerter fra hæmorider behandles med smertestillende og is, og man afventer med operation til det akutte tilfælde er overstået. I alle tilfælde hvor der har været blødning fra endetarmen bør der udføres en kikkertundersøgelse af den nederste del af tyktarmen (sigmoideoskopi) for at sikre der ikke er anden sygdomsårsag. 

 

Hvornår skal hæmorider behandles ?

Hæmorider er en meget almindelig lidelse, som i mange tilfælde kun er kortvarigt tilstede med lette symptomer, som ikke er operationskrævende. Har man haft hæmoridelignende symptomer, bør man dog altid blive undersøgt, for at udelukke andre årsager såsom polypper og kræft. Operation er tilrådelig, når generne er betydelige og langvarige, og når andre behandlingsformer (bl.a. kostregulering) har været forsøgt uden held.

 

Hvad sker der ved forundersøgelsen ?

For at kunne undersøge dig er det nødvendigt at endetarmen er tømt. Derfor sender vi en information om dette. Ved undersøgelsen fortæller du om dine symptomer, din generelle sundhedstilstand og om eventuel brug af medicin.

Specielt er det vigtigt at gøre opmærksom på brug af blodfortyndende medicin (Magnyl, Persantin, Marcoumar, Marevan, Eliquis, Clopidogrel, Xarelto, Pradaxa, Brilique), som du skal holde pause med, afhængig af præparattype.

Sygeplejersken hjælper dig til rette på undersøgelseslejet, hvorefter speciallægen ser på hæmoriderne, føler med en finger ind i endetarmen og til slut undersøger endetarmen gennem en stiv eller bøjelig kikkert.

Du bliver straks informeret om undersøgelsesresultatet, og om hvorvidt operation er tilrådelig.

 

Før operationen

Til undersøgelsen er det vigtigt, at endetarmen er tom, hertil skal du bruge et afføringsmiddel, fx. Fleet Klysma 120 ml eller Toilax tubesæt. Disse kan du købe på apoteket, og du skal følge den anvisning, der er i pakningen. Er der planlagt operation i fuld bedøvelse, møder du fastende på operationsdagen, hvilket betyder, at du ikke må spise 6 timer før mødetidspunktet. Du må drikke vand og juice indtil 2 timer før mødetidspunktet. Planlægges fuld bedøvelse skal du have en ledsager med, som kan varetage hjemtransporten og være hos dig det første døgn.

 

Operationen

Der findes flere operationstyper, og valget af operationstype foretages på basis af de aktuelle symptomer, fundet ved undersøgelsen og efter samråd med patienten.

 

Elastikmetoden

Foretages ved påsætning af 2-3 indvendige elastikker i endetarmsslimhinden. Det foregår i forbindelse med forundersøgelsen og uden bedøvelse. Du kan som regel tage hjem umiddelbart efter behandlingen. Der er ingen specielle forholdsregler, ud over at holde afføringen lind. Ofte er det nødvendigt at behandle flere gange med 6-8 ugers mellemrum.

 

Klassisk hæmorideoperation

Slimhinde og tilhørende hud, som indeholder hæmorider, fjernes i fuld bedøvelse. Efter operationen er der 1-3 åbne sår, som skal hele af sig selv, hvilket kan tage flere uger. Afføringen bør holdes lind og endetarmsåbningen bør skylles med håndbruser efter toiletbesøg. Kontrol 4-6 uger efter operationen.

 

THD (Transanal Hæmoride Dearterialisation)

Den nyeste operationsmetode for hæmorider giver mulighed for at fjerne hæmoriderne uden at der dannes sår ved endetarmen ved operationen. Metoden hedder THD.

 

Den består af to trin: 

1) underbinding af de blodkar der forsyner hæmoriderne med blod. 

 

2) opsyning af slimhinden på indersiden af endetarmen (som et plisségardin) hvorved slimhinden omkring hæmoriderne trækkes ind. Operationen tager 30-40 min. afhængig af graden af hæmoriderne. Den foregår i fuld bedøvelse, og stort set alle patienter kan tage hjem samme dag.

Der anvendes en specialdesignet kort kikkert med monteret ultralydssonde. Ved hjælp af en ultralydssonde lokaliseres de pulsårer (arterier), som forsyner hæmoriderne med blod.

Arterien underbindes hvorved blodtilførslen til hver enkelt hæmoride afbrydes og vævet vil herefter trække sig sammen. Herefter foretages opsyning af slimhinden omkring hæmoriderne så disse trækkes ind i endetarmen og således forsvinder. I ugerne efter vil skrumpningen af hæmoriderne fortsætte, og operationsresultatet kan bedst vurderes efter ca. 8 uger, hvor man vanligvis kommer til en kontrol. 

Fordelen ved THD proceduren er at den medfører betydelig færre smerte gener efter operationen.

Vi anbefaler man tager fast afføringsmiddel og smertestillende (panodil + ibumetin) de første 5 dage efter operationen.

 

Efter operationen

Operationsområdet er lokalbedøvet med virkning i nogle timer, men det er hensigtsmæssigt at starte med de udleverede smertestillende tabletter ved udskrivelsen. Den opererende speciallæge vil orientere dig om operationen og fortælle om det forventede efterforløb ved den anvendte operationstype. Et eventuelt kontrolbesøg vil blive aftalt.

 

Efter udskrivelsen

Hvis operationen udføres i fuld bedøvelse, vil du som hovedregel blive udskrevet på operationsdagen. Sygefraværet vil afhænge af operationens omfang, metode og dit arbejde, ofte 3-14 dage.

 

Bivirkninger, risiko og komplikationer

Efter hæmorideoperation kan der komme småblødninger i 1-2 uger. Enkelte gange opstår der kraftig og vedvarende blødning, som kræver ny operation. Længerevarende kraftige smerter kan forekomme. Tendens til ikke at kunne holde på luft og slim er oftest forbigående. Det samme gælder kraftigere afføringstrang. I nogle tilfælde afhjælpes hæmoridegenerne ikke som forventet, og nye hæmorider kan opstå med årene.


Ved problemer efter udskrivelsen bør Privathospitalet Mølholm kontaktes.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Organkirurgisk Center TBS2019©

Version nr. 120 . Dato 17. mar 2021
Speciallæger og behandlere
Christian Allerslev Frandsen
Christian Allerslev Frandsen
Speciallæge i kirurgi
Henrik Kold-Petersen
Henrik Kold-Petersen
Speciallæge i kirurgi, ph.d.
Henrik Christensen
Henrik Christensen
Speciallæge i colorectalkirurgi, dr.med.
Nellie Bering Zinther
Nellie Bering Zinther
Speciallæge i kirurgi
Thomas Møller Jensen
Thomas Møller Jensen
Speciallæge i medicinske mavetarmsygdomme

Til top