Overvægt / fedmekirurgi / medicinsk vægttab

Mølholm er et af de største Skandinaviske centre for fedmekirurgi og vi har behandlet > 6000 patienter for svær overvægt. Forundersøgelse og kontroller foregår i Vejle og København, selve operationerne (Gastrisk Bypass og Gastrisk Sleeve) foretages på Mølholm i Vejle med specialuddannede kirurgiske teams.

Specialet tilbydes i: Vejle København
Kontakt sekretæren:

Operationsmetoder - Gastric Bypass eller Gastric Sleeve

Gastrisk Bypass

Anatomi og effekt

 • Tyndtarmen forbindes med en ny lille mavesæk konstrueret af den øverste del af mavesækken 
 • Maden passerer hurtigt ud i tyndtarmen og ledes uden om den store mavesæk, hvilket medfører:
  - Nedsat Grehlin produktionen i mavesækken, hvilket medfører nedsat appetit
  - Øget produktion af hormoner i nederste del af tyndtarmen som påvirker appetitcentret
  - Samlet nedsættes appetitten og giver øget mætheden
 • Stimulerer bugspytkirtlens produktion af insulin og dermed meget gunstig effekt på sukkersyge type 2 o
 • Forebygger udvikling af sukkesyge type 2 hos fedmeopererede som ikke har udviklet sygdommen
 • Nedsætter fedtindholdet i blodet og forbygger udvikling af åreforkalkning og blodproper
 • Samlet nedsættes sygeligheden og dødeligheden og livskvaliteten forbedres signifikant

 

Fakta

 • Globalt mest udførte metode med 50 års jubilæum
 • Sikker operation og teknisk enkel når operatøren har erfaring
 • Relativ få bivirkninger
 • Medfører nedsat optag af visse mineraler og vitaminer og medfører behov for livslangt indtag af mineraler og vitaminer
 • Kan konverteres = føres tilbage til normal anatomi

 

Anatomi og effekt

 • Mavesækken omdannes til et rør og 75-85 % af mavesækken fjernes, tyndtarmen røres ikke, hvilket medfører:
  - Nedsat Grehlin produktion
  - Mindre madindtag og hurtig passage af maden til tyndtarmen 
  - Nedsætter appetit og  øger mæthed
 • Formentlig samme langtidseffekt effekt på sukkersyge type 2 og vægttab som bypass, men langtidsstudier mangler
 • Kan ikke konverteres til normal anatomi, men til gastrisk bypass
 • Livslang supplement af vitaminer og mineraler

 

Laparoskopisk Sleeve

 • Stor effekt:
  - Bedret livskvalitet
  - Stort vægttab, men ingen langtidsstudier
  - Stor positiv effekt på følgesygdomme, diabetes type 2, forhøjet blodtryk
 • Men kortere erfaring end bypass
 • Derfor er Sundhedsstyrelsens anbefaling 2. prioritet i forhold til gastrisk bypass
 • Sikker operation og teknisk enkel at udføre
 • Relativ få bivirkninger
 • Bør ikke udføres hos patienter med syreopløb, eller tidligere operationer på mavesækken
 • Sleeve kan ikke rekonstrueres men ændres til bypass

Vægtudvikling

Langtidsopfølgning-SOS studie

 

 

N Engl J Med

2007;357:741-52

 

Reduktion i overvægt

hos 1706 patienter ét og fem år efter GB operation på Mølholm

 

 

Ændring i livskvalitet

hos 1358 patienter før, ét og fem år efter GB operation på Mølholm

 

Komplikationer

 • Ja
 • Kirurgi uden komplikationer ikke muligt
 • Men behandlingen må ikke være farligere end sygdommen

 

Komplikationer efter udskrivelse

Gastric Bypass

 • Tidlige < 30 dage
  - Utæthed
  - Blødning
  - Byld
  - Forsnævring
  - Blodprop

 • Sene > 30 dage
  - Tarmslyng
  - Mavesår
  - Mavesmerter
  - Fejlernæring
  - Blodmangel
  - Vitaminmangel
  - Mineralmangel

Komplikationer efter udskrivelse

Gastric Sleeve

 • Tidlige < 30 dage
  - Utæthed
  - Blødning
  - Byld
  - Kvalme
  - Dehydrering
  - Forsnævring
  - Blodprop

 • Sene > 30 dage
  - Forsnævring
  - Refluks, syreopløb
  - Fejlernæring
  - Blodmangel
  - Vitaminmangel
  - Mineralmangel

Alarmsymptomer inden for de første uger efter udskrivelse

 • Kraftige mavesmerter
 • Feber temperatur > 38,5
 • Sygdomsfornemmelse høj puls

Kan man dø af fedmekirurgi ?

 • Ja, men...
 • Uden behandling, større dødelighed

 

Sammenfattende effekt 

POSITIVE

 • Forbedret livskvalitet
 • Vedvarende vægttab 25 % af udgangsvægten
 • Reduceret dødelighed med 30 % i forhold til ikke opererede målt efter 15 år
 • Stor effekt på type 2 sukkersyge med 90 % forbedring og fuld helbredelse hos 40-60 %
 • Forebygger type 2 sukkersyge med 50-80%
 • Bedre forhøjet blodtryk, søvnapnø, smerter i vægtbelastende led, reducerer cancer, PCO syndrom

NEGATIVE

 • Tidlige alvorlige komplikationer
  - Operativ dødelighed én per 2000
  - Lækage én per 200
 • Sene komplikationer og bivirkninger
  - Tarmslyng optræder dog sjældent efter slidserne lukkes
  - Periodevise mavesmerter/ubehag, mavesår, luftgener
  - Blodmangel, jern mangel, mineralmangel
  - Fejlernæring
  - Sen dumping sjældent, men kan være en alvorlig bivirkning
Patientinformation
Version nr.: 107
Dato: 17. marts 2021
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.