Patientinformation
PSA (prostataspecifikt antigen)
Denne behandling tilbydes i: Vejle

PSA (prostataspecifikt antigen)

PSA (prostataspecifikt antigen) er et protein, der produceres af kirtelcellerne i prostata.

Der er ikke noget andet organ i kroppen, der producerer PSA. PSA kan måles i blodet ved en almindelig blodprøvetagning. Normalt bør PSA være mindre end 4,0 mikrogram/l. Måles en forhøjet PSA-værdi, kan det være tegn på sygdom i prostata.

 

PSA-værdien kan, ud over ved kræft i prostata, også blive forhøjet i forbindelse med blærebetændelse, betændelse i prostata og pludseligt vandladningsstop. Har du fået målt PSA i forbindelse med én af de sidst nævnte situationer, anbefales det at få PSA kontrolleret på ny et par uger efter, at tilstanden er behandlet og faldet til ro. 

 

Er du i behandling med tablet Proscar eller tablet Avodart for vandladningsbesvær, falder PSA produktionen i prostata med mindst 50%, og PSA-værdien bør normalt i den situation være mindre end 2,0 mikrogram/l. 

 

Prostatakræft kan også ses, selvom PSA er under 4,0 mikrogram/l. 

 
Med venlig hilsen 
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
Version nr. 105 . Dato 08. sep 2021

Til top