Priser

Alle priser er vejledende per behandling og anført i danske kroner (DKK). Prisen bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.


Der opkræves et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse. Ved udeblivelse til planlagt operation vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.
Forbehold for fejl og ret til ændringer forbeholdes.

Beskrivelse
Priser
Beskrivelse / Priser
Konsultation - enkeltled
Vejl. pris
2.500,-
Konsultation - flere led
Vejl. pris
3.150,-
Opfølgende konsultation - enkeltled
Vejl. pris
1.600,-
Opfølgende konsultation - flere led
Vejl. pris
1.900,-
Telefonkonsultation
Vejl. pris
500,-

Ultralydsundersøgelse - pr. led

Vejl. pris
500,-

Røntgenundersøgelse - pr. led

Vejl. pris
950,-

MR-skanning - pr. led

Vejl. pris
2.950,-
Steroidinjektion - tillæg
Vejl. pris
500,-

Blodprøver – Pris alt afhængig af hvilke blodprøver der tages - Kontakt evt. sekretær mhp. priser

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.