Patientinformation
Behandlingsmuligheder
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Behandlingsmuligheder

Rygoperation - eller afvente 


Operativ behandling - rygoperation - for ryglidelser

Hvis konklusionen på alle rygundersøgelser viser en regelret indikation for operativ behandling, tilbyder vi dette.

 

Hvis man således ønsker rygoperation, tilbyder vi en samtale inden, med henblik på en grundig information og vejledning om et operationsforløb og efterbehandling. Blodprøver og andre relevante undersøgelser, eventuelt samtale med narkoselæge udføres samme dag. 

 

Alle rygoperationer udføres som "minimal invasiv kirurgi", hvilket indebærer konsekvent anvendelse af mikrokirurgiske metoder og procedurer. Se venligst afsnit om operationsmetode. 

 

Afvente spontanforløbet

Hos nogle patienter med f.eks. påvist diskusprolaps er der ikke altid straks indikation for kirurgisk behandling, og man vælger at afvente spontanforløbet, inden der tages stilling til om operation er den rigtige behandling, eller om andre behandlingsmuligheder kan anbefales. 

 

Læs mere

Smertebehandling

 
Venlig hilsen
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
RygCenter Mølholm
Version nr. 104 . Dato 19. okt 2022

Til top