PATIENTINFORMATION
Oplysningsskema ved skulder og albuelidelser
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Oplysningsskema ved skulder og albuelidelser

Vi beder dig venligst udfylde dette skema og medbringe det til forundersøgelsen

Det er ment som en hjælp til speciallægen i indhentning af oplysninger af betydning for diagnostik og behandling af din lidelse.

Navn og cpr. nummer

 

Aktuelt erhverv og eventuelle tidligere skulder og albuebelastende erhverv?

 

Hvilket/hvilke led har du gener fra?

 

Beskriv kort hvori dine gener består (smerter hvor, søvnforstyrrende, reduceret kraft eller bevægelighed m.m.)

 

Hvor længe har du haft gener?

 

Startede det med en tilskadekomst eller overbelastning?

 

Har du tidligere haft lignende gener?

 

Hvilke former for behandling har du eventuelt modtaget og var der effekt af behandlingen (fysioterapi, smertestillende medicin, kiropraktor, akupunktur m.m.)?

 

Eventuelle sportsaktiviteter nu eller tidligere?

 


Lægens skema 

Bevægelighed skulder Aktiv i ° Passiv i °

Kraft

(normal, let nedsat, moderat, betydeligt, + lag)

Elevation

   (SS)
Abduktion   (SS)

Udad-rotation

   (IS, TM)

Indad-rotation

   (SubS)

AC

 Ømhed Crossover O'Brien
Impingement Smertebue Neer Hawkins
Muskelatrofi Deltoideus SS/Biceps IS/TM

Skapulær dyskinesi

  Vingning 
Albuebevægelighed
/
 Supination/pronation
/
Muskelatrofi  Ømhed 


Venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Skulder-/Albue Klinik, Ortopædkirurgisk Afdeling

VERSION NR. 114 . DATO 16. aug 2018

Til top