PATIENTINFORMATION
Henvisning til Allévia
Denne behandling tilbydes i: Aarhus (Højbjerg)

Henvisning til Allévia

På Allévia kan vi have op til 4 ugers ventetid, fra vi modtager din henvisning, til at du kommer den første gang hos os. 

 

Hvem kan henvises? 

For at kunne blive henvist til Allévia skal man som patient være færdigundersøgt og føle sig færdigudredt for anden behandling inden henvisningen hertil, da vi ikke laver udredning eller diagnosticerer sygdomme. 

 

Almindeligvis skal varigheden af smertetilstanden have varet 6 måneder, før en tværfaglig behandling iværksættes. Vi vil dog kunne foretage en tværfaglig vurdering langt tidligere, da vi vurderer, at en hurtig afklaring af smertetilstandens karakter forebygger kroniske tilstande, ligesom det kan bidrage til, at patienten bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Tilbuddet omfatter alle former for kroniske non-maligne smertetilstande til vurdering, behandling og opfølgning. Vi modtager ikke patienter med smerter som følge af kræftsygdomme, med mindre den er i ro. Vi modtager ej heller patienter under 18 år. 

 

Allévia afviser patienter, der grundet misbrug eller andre forhold ikke vurderes i stand til at indgå i behandlingstilbuddet. Man må heller ikke have psykiske lidelser, der ikke er velbehandlede. 

 

Det forventes ved henvisning til Allévia, at patienten er motiveret for et behandlingsforløb.

 

Smertecentret vil desuden kunne modtage patienter med mere simple kroniske smerter, hvilke ofte kan udredes og behandles af en enkelt behandler eller faggruppe, typisk ved læge og smertesygeplejerske. Denne form for behandling kalder vi et monofagligt modul.

 

Offentlig, privatbetalende eller forsikringspatient

Du kan komme til Allévia på flere måder. 

 

Offentligt henvist patient

  • Egen læge skal sende en henvisning til et offentligt tværfagligt smertecenter.
  • Patienten skal indenfor 8 dage modtage en indkaldelse fra det offentlige tværfaglige smertecenter.
  • Hvis der er mere end 4 ugers ventetid fra henvisning til det første møde på smertecentret, har patienten ret til at blive viderehenvist via det udvidede frie sygehusvalg.
  • Patienten skal selv tage kontakt til patientvejlederen i egen region og bede om at komme til Allévia. Vi har kun regionsfunktion i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Al behandling foregår i Aarhus. Hvis du bor i en anden region end førnævnte, er du velkommen til at kontakte os på 8880 2500, og vi kan da hjælpe dig med processen.
  • Så snart vi på Allévia har de relevante papirer fra region og offentligt sygehus, indkaldes patienten til første konsultation på Allévia i Aarhus.

 

Specielt for Region Midtjylland:

Bor man i Region Midtjylland, findes der 2 offentlige tværfaglige smertecentre: Smerteklinikken på Aarhus Universitetshospital (AUH) og på Regionshospitalet Silkeborg. Visitationen til smertebehandling for hele regionen foregår på AUH, og det er her, at henvisningen fra egen læge skal sendes til. Hvis man henvises til enten Silkeborg eller AUH, og der er over 4 ugers ventetid, kan man kontakte patientvisitationen i Region Midtjylland på telefonnummer 78 41 00 00 og bede om omvisitering. Allévia er samarbejdssygehus med Region Midtjylland, og derfor omvisiteres nogle patienter direkte til os.

 

Specielt for Region Syddanmark:

Bor man i Region Syddanmark, findes der 3 offentlige tværfaglige smertecentre: Odense Universitetshospital (OUH), Middelfart Sygehus og Friklinikken Grindsted. Hvis disse smertecentre har over 4 ugers ventetid, kan man kontakte patientvejlederne i Region Syddanmark på telefonnummer 76 63 14 90 og bede om omvisitering til Allévia. Behandling af patienter tilhørende Region Syddanmark vil foregå i Aarhus. 

 

Information om ventetider

Læs mere på www.venteinfo.dk - søg under tværfaglig smertebehandling og herefter alle private og offentlige klinikker. Her kan du finde information om ventetider for alle private og offentlige tværfaglige smertecentre. 

 

Privatbetalende patient

Såfremt man opfylder ovenstående kriterier for, hvorvidt man kan henvises til Allévia, er det muligt at blive patient hos Allévia som privatbetalende patient. Som privatbetaler er du velkommen til at ringe direkte til vores sekretariat på 8880 2500 og bestille en tid eller høre nærmere omkring priser.

 

Forsikringspatient 

Har du en sundhedsforsikring, skal du kontakte dit forsikringsselskab og få en betalingsgaranti for at kunne henvist til Allévia. Når vi har modtaget betalingsgarantien fra dit forsikringsselskab, indkalder vi dig til behandling. Du er også meget velkommen til at kontakte vores sekretariat på telefon 8880 2500 for yderligere information.

 

VERSION NR. 103 . DATO 09. dec 2020

Til top