Patientinformation
Operation i mundhulen
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Operation i mundhulen

Før operation 

Skal du i fuld narkose, modtager du information om faste mv. inden operationen. Tilsvarende, hvis du skal indlægges. 

 

Efter operation 

Det er vigtigt, at såret lades helt i ro efter operationen og dagen efter. 

 

Fødevarer og rygning 

Undlad fødeindtagelse de første 2-3 timer efter operationen. Resten af dagen kun kold flydende kost. Herefter blød kost de første 1-2 dage. 

Undlad rygning de første 2-3 timer efter operationen. Er du ryger, skal der gøres opmærksom på, at tobaksrygning generelt forsinker sårhelingen. 

 

Smerter 

Der udleveres smertestillende tabletter efter operationen, som tages efter anvisning fra tandlægen. 

De normale smerter skulle være overstået efter det første døgn, og blot efterlade den for operationssåret normale ømhed. 

Efter operation af visdomstænder i underkæben kan forekomme forbigående føleforstyrrelser i underlæben og/eller tungen i den opererede side. I meget sjældne tilfælde kan føleforstyrrelserne være permanente. 

 

Mundhygiejne 

Efter operationen må der ikke børstes tænder resten af dagen. Den følgende uge må der ikke børstes i det opererede område. 

Der udleveres mundskyllevæske i forbindelse med operationen og dagen efter operationen anbefales det at skylle munden to gange dagligt i ca. 2 minutter. Dette vil fremme mundhygiejnen væsentligt. Skylningen fortsættes i 1 uge. 

I op til 3-4 uger efter operationen kan forekomme gener i form af dårlig smag og madrester kan ophobes i operationsområdet. 

 

Blødning 

Der vil i dagene efter operationen kunne forekomme en smule siveblødning, som sædvanligvis ikke kræver nogen behandling. 

For at mindske risikoen for blødning, bør hovedet den første dag holdes højt. Læg en ekstra pude under hovedet om natten. Undgå endvidere legemlige anstrengelser. 

Indtræder der en kraftigere blødning, standses denne ved, at man anbringer en eller flere af de udleverede gazekrøller over såret og bider fast sammen i en halv time. Husk at iagttage størst mulig renlighed! Hjælper dette ikke gentages behandlingen. Hvis det imidlertid efter 3-4 forsøg ikke har hjulpet, kontaktes tandlæge/hospitalet. 

 

Hævelse 

Der vil i de følgende dage kunne forekomme nogen hævelse i den opererede side og evt. et "blåt mærke". Dette er en normal reaktion på operationen og kræver ingen behandling. Hævelsen er værst på 3. dagen. Hævelsen kan mindskes ved at lægge et koldt omslag (ispose) på kinden den 1. dag. 

 

Venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

TandCenter Mølholm

Version nr. 103 . Dato 01. okt 2020

Til top