Patientinformation
Forstørret blærehalskirtel / prostata (TUR-P)
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus, Aarhus (Højbjerg)

Forstørret blærehalskirtel / prostata (TUR-P)

Information om forstørret blærehalskirtel (prostata) samt den operative behandling heraf (TUR-P)

 

Med årene sker der hos alle mænd en vækst af blærehalskirtlen (prostata), og hos en del giver det anledning til vandladningsbesvær. 

 

Når kirtlen vokser, kan den påvirke passagen af urinen, og det er årsagen til, at det kan knibe med at få vandladningen i gang, at strålen bliver tiltagende slap, og det kan være svært at tømme blæren helt. Det øgede arbejde, som blæren skal præstere for at presse urinen ud, medfører ofte, at den bliver irritabel, og at vandladningstrangen melder sig hyppigere og stærkere end før, både om dagen og om natten. 

 

Der er i de senere år fremkommet flere medicinske behandlingsmetoder, som enten virker direkte på musklerne omkring blærehalsen eller på de hormoner, der har betydning for væksten af prostata. Foreløbige erfaringer har dog vist, at virkningen på sigt er usikker, og der er almindelig enighed om, at operation stadig er den bedste og mest effektive løsning for langt de fleste mænd med prostatabesvær.

 

Før stillingtagen til spørgsmål om operation er det vigtigt at få en vurdering af de gener, du har, og i hvor høj grad, det er et problem for dig. Før en forundersøgelse skal du derfor udfylde et spørgeskema, som skal medbringes til speciallægen på klinikken tillige med skema over tidspunkterne for og mængden af de enkelte vandladninger i løbet af et døgn.
Et billigt plastiklitermål er velegnet, og målingerne foretages selvfølgelig mest praktisk en dag, hvor du er hjemme og i nærheden af dit toilet. 

 

En forundersøgelse omfatter en gennemgang af spørgeskemaet og evt. andre symptomer, der kan have betydning for vurderingen af, om operation må tilrådes.
Ved undersøgelsen bedes du møde med fyldt blære, dvs. at du helst ikke må have ladt vandet de sidste 2-4 timer inden undersøgelsen, hvis det er muligt for dig. 

Der foretages en undersøgelse af strålekraften og en måling af blæretømningen. Der foretages urinundersøgelse, og der tages evt. blodprøver. Prostatas størrelse og øvrige forhold undersøges.

 

Ved forundersøgelsen har man fundet, at du vil være bedst tjent med at få foretaget en TUR-P. 

 

Hvis du får blodfortyndende medicin fx Marcoumar, Marevan, Plavix, Hjertemagnyl eller anden medicin, der indeholder acetylsalicylsyre (fx Albyl, Kodimagnyl) eller gigtpræparater, bedes du holde pause med denne behandling 5 dage forud for operationen, da der ellers kan være problemer med blødning under og efter operationen. 

Dette gælder også for naturmedicin, eksempvis Q10, fiskeolie, hvidløgspiller, E-vitamin etc.

 

Operationen

Operationen foretages med et kikkertinstrument, som føres op gennem urinrøret til blæren. Efter vurdering af prostatas indvendige dimensioner og forholdene i blæren fjernes der herefter væv fra prostata ved fordampning og ved med elektrisk kniv at fjerne spåner af den forstørrede kirtel, indtil der igen er helt fri passage. I nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt at foretage et enkelt snit i blærehalsen og et stykke ned i kirtlen afhængig af størrelsen og graden af tillukning. Det fjernede prostatavæv sendes til mikroskopi, og ca. 1-2 uger efter operationen får du besked om, hvad undersøgelsen har vist.

 

Efter operationen

Ved afslutningen af indgrebet indlægges et blødt kateter, som i det første døgn gennemskylles med saltvand for at fjerne blødningen fra det indvendige operationssår. Dagen efter operation bliver du udskrevet, og kateteret skal almindeligvis ligge cirka 3 dage. Kateteret kan du få fjernet hos din praktiserende læge.

Der går ofte en periode inden du opnår fuld kontrol over vandladningen og blæretømningen. Problemet kan være, at trangen melder sig så pludseligt, at det kan knibe med at nå ud på toilettet. Generne forsvinder dog efterhånden, men der kan gå op til 3-6 måneder, før det endelige resultat opnås. Ved udskrivelsen kan du genoptage din vanlige medicin. Når du udskrives efter operationen, er urinen almindeligvis klar eller let blodig, men i de første uger, kan der igen indimellem komme blødning, som varer nogle dage. Det skyldes, at sårskorperne afstødes under helingen af de indvendige sår, og det er et helt normalt fænomen. Blødningen ophører oftest af sig selv og er i reglen helt uden betydning, men den kan i enkelte tilfælde være så kraftig, at den kan stoppe vandladningen, og i såfald må du naturligvis omgående kontakte klinikken. I enkelte tilfælde kommer der blærebetændelse. Hvis du får symptomer på dette (svie, feber, uklar urin), bedes du kontakte din egen læge med henblik på undersøgelse og eventuel antibiotikabehandling. 

 

Hvis du i øvrigt oplever utilpashed eller er i tvivl om noget, bedes du kontakte Privathospitalet Mølholm telefonisk.

 

Ca. 1 måned efter operationen kontaktes du telefonisk om, hvorledes det går, og ca. 3 måneder efter operationen tilbydes du en ambulant kontrol med måling af strålekraft og blæretømning.

 

Operationen medfører ingen indskrænkning i livsførelse. Du kan spise og drikke, hvad du har lyst til, og du behøver ikke tage særlige hensyn til legemligt arbejde eller motion, dog bør du undgå at køre på cykel de første 4 uger.

 

Seksuallivet kan fortsætte som før, idet operationen ikke påvirker evnen til rejsning eller udløsning, men du vil muligvis bemærke, at der ikke kommer udtømmelse i forbindelse med udløsningen. Dette er en normal følge efter en prostataoperation og skyldes, at sæden nu passerer op i blæren, hvorfra den senere tømmes ud sammen med urinen ved vandladning. 

 

Risici

I opgørelser over behandlingen angives, at ca. 1-5% under eller efter operationen bløder så meget, at det kræver blodtransfusion. Dette problem har vi imidlertid endnu ikke oplevet her på Privathospitalet Mølholm. 

Ligeledes angives, at ca. 1% får påvirkning af lukkemusklen, hvilket kan give problemer med at holde på urinen (inkontinens).

Efter operationen kan lukkemusklen være lidt doven, og det er derfor hensigtsmæssigt at træne lukkemusklen ved at lave knibeøvelser for at reducere risikoen for at opleve inkontinens betydeligt.

I enkelte tilfælde har man oplevet, at der efter operationen danner sig arvæv, enten ved blærehalsen eller i urinrøret, som kan give en forsnævring med påvirkning af vandladningen, hvor det kan være nødvendigt at foretage en ny behandling.

 

Denne korte orientering har forhåbentlig givet dig svar på de vigtigste spørgsmål i forbindelse med operationen, ellers er der selvfølgelig mulighed for yderligere afklaring i forbindelse med forundersøgelsen og umiddelbart før operationen. 

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

Version nr. 110 . Dato 05. aug 2022

Til top