Urinvejssygdomme

Kontakt
87 20 30 47
Patientinformation
Kikkertundersøgelse af urinblæren (cystoskopi) / mænd
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus, Aarhus (Højbjerg)

Kikkertundersøgelse af urinblæren (cystoskopi) / mænd

Ved kikkertundersøgelse af urinblæren og urinrøret undersøges for forskellige sygdomme, blandt andet forsnævringer i urinrøret, udposninger på urinrør eller blære, polypper eller sten i blæren.

 

Procedure

Efter afvaskning af penishovedet indføres en bedøvende og smørende gel i urinrøret. Herefter kan kikkerten indføres til urinblæren. Gennem  kikkerten fylder vi blæren op med lunkent, sterilt saltvand, for bedre at kunne se hele blærens slimhinde.

 

Selve undersøgelsen tager ofte kun nogle få minutter, men du skal regne med at være på undersøgelsesstuen en halv time alt i alt. Efter undersøgelsen kan der være irritation med øget vandladningstrang. Irritationen forsvinder efter cirka 1 døgn. Det er vigtigt at drikke rigeligt det første døgn efter undersøgelsen for at undgå blærebetændelse.  

Hvis der kommer symptomer på blærebetændelse efter undersøgelsen, bedes du kontakte egen læge med henblik på urinundersøgelse og opstart af antibiotika.

 

Hvis du i dagene inden undersøgelsen har mistanke om at du har blærebetændelse er det vigtigt at du opsøger din praktiserende læge og får det undersøgt og kommer i behandling. Hvis du kommer til undersøgelsen med ubehandlet blærebetændelse kan undersøgelsen måske ikke gennemføres.

 

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

 
Version nr. 107 . Dato 05. feb 2023

Til top