Patientinformation
Nyresten / Perkutan behandling (store nyresten)
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus, Aarhus (Højbjerg)

Nyresten / Perkutan behandling (store nyresten)

Stenbehandling gennem en direkte kanal til nyren

Nyresten er en hyppig lidelse, og nyrestensanfald kan være en af de mest smertefulde tilstande hos mennesket. I mange tilfælde kan små nyresten selv komme ud, ofte hjulpet af smertestillende medicin.

Hvis stenen sætter sig fast, eller det tager mere end nogle få dage med smerter, eller hvis der kommer feber, kan det være nødvendigt at fjerne stenen ved en kikkertoperation.

 

Nyresten, der er større end 15 mm eller mange lidt mindre sten, som kræver kirurgisk behandling, fjernes bedst ved et perkutant indgreb, det vil sige en operation, hvor der føres en kikkert ind i nyren gennem huden.

 

Inden operationen 

Hvis du får blodfortyndende medicin fx Marcoumar, Marevan, Plavix, Hjertemagnyl eller anden medicin, der indeholder acetylsalicylsyre (fx Albyl, Kodimagnyl) eller gigtpræparater, bedes du holde pause med denne behandling 5 dage forud for operationen, da der ellers kan være problemer med blødning under og efter operationen. 

Dette gælder også for naturmedicin, eksempelvis Q10, fiskeolie, hvidløgspiller, E-vitamin etc.

   

Procedure

Du møder fastende på sengeafdelingen til det aftalte tidspunkt.

 

Efter samtale med lægen og eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen bliver du ført ned til operationsstuen. Operationen foretages i fuld bedøvelse. Lægen foretager en kikkertundersøgelse af blæren med oplæggelse af et ureterkateter (rør), som føres op gennem urinlederen til nyrebækkenet. Dette sker dels for at kunne anvende kontrastvæske til at belyse forholdene i nyren, og dels for efter operationen at kunne give mulighed for at skylle nyrebækkenet kontinuerligt, for at modvirke blødning. Urinlederkateteret holdes på plads ved at fæstne det til et blærekateter.

 

Under operationen ligger du på maven, og ved hjælp af ultralyd føres en nål ind i nyrebækkenet under røntgenkontrol. Herefter kan man nu udvide kanalen, således at et kikkertinstrument kan indføres i nyren. Med laser eller højfrekvent ultralyd nedbrydes stenen, og stumperne fjernes.

 

Når nyren er fri for sten, indlægges et kateter gennem kanalen for at sikre, at urin og skyllevand kan løbe ud. Man skyller gennem urinlederkateteret, og skyllevandet løber ud gennem nyrebækkenkateteret.

 

Når du kommer tilbage på sengeafdelingen, har du altså et kateter ud gennem siden, et kateter i blæren og til dette fæstnet et tyndt urinlederkateter til at skylle på.

 

Skyllet bibeholdes, indtil skyllevandet er klart eller til næste morgen.

 

Hvis det hele er tilfredsstillende næste morgen, fjernes først blære- og urinlederkateteret, hvorefter nyrebækken-kateteret afklemmes et par timer for at sikre, at urinen løber frit ned gennem urinlederen.

 

Fungerer dette perfekt, fjernes det sidste kateter, og der sættes en forbinding på hullet, da der kan være let siven de første døgn.

 

Herefter kan du udskrives og skal forholde dig roligt i 1-2 døgn, hvorefter der principielt ikke er yderligere forholdsregler.

 

Eventuelle problemer eller komplikationer

Hvis der er bakterier i stenen eller nyrebækkenet, kan du eventuelt få feber. Normalt gives derfor forebyggende antibiotikabehandling indtil udskrivelse.

 

En vis lettere blødning kan sjældent undgås, men det er som oftest ophørt næste dag.

 

De fjernede sten sendes til analyse med henblik på mineralsammensætningen, som kan have betydning for en eventuel forebyggende behandling for at undgå senere nyrestensdannelse.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

Version nr. 109 . Dato 25. sep 2020

Til top