Patientinformation
Aortaaneurismer / udposning på legemespulsåren
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Aortaaneurismer / udposning på legemespulsåren

Omkring 4-5 procent af danske mænd over 65 går rundt med et såkaldt aneurisme (abdominal aortaaneurisme, AAA).

Det er en udposning på legemespulsåren, der løber fra hjertet og ned i bughulen. Udposningen mærker man ikke noget til, før den eventuelt brister.
Sker det, løber der blod ud i maven, hvilket fører til dødsfald i over 80 procent af tilfældene.

  • Familieanamnese med abdominale aortaaneurismer - øger risikoen 4 gange, især hvis der optræder flere tilfælde
  • Hypertension - øger risikoen 2-3 gange
  • Anden ateriosklerotisk sygdom & rygning øger ligeledes risiko

Afhængig af aneurismets størrelse skal man enten opereres ellers gå til kontrol for at se, om den udvikler sig. Jo større aneurismet er, des større er risikoen for, at det brister.

Screening for udvidelse på legemspulsåren(aorta) har vist sig, at være omkostningseffektivt, og tilbydes derfor i f.eks. Sverige, Tysk, England & USA, men endnu ikke i Danmark.

Screeningsundersøgelsen foretages med ultralydskanning og tilbydes nu på PHM hos alle mænd og kvinder fra 50 års alderen.

Folk med AAA har som regel andre hjerte-kar-læsioner, og derfor vil screening resultere i en generel forebyggende indsats mod hjerte-kar-sygdomme.

Med venlig hilsen
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
Karkirurgisk klinik

 

Version nr. 102 . Dato 16. feb 2021

Til top