Patientinformation
Karsprængninger på lår og underben
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Karsprængninger på lår og underben

Større karudvidelser på lår og underben behandles med sklerosering (indsprøjtning af væske i selve blodkarret, så dette lukker af.

Specielt karudvidelser (fra 0,1 mm til 0,3 mm) er egnede til denne behandling.

 

Udviklingen af karudvidelser er arveligt betinget. De udvikler sig ofte over flere år.

Selvom man behandler karudvidelserne med sklerosering, kan man ikke udelukke, at der kommer nye karudvidelser andre steder på underbenet.

 

 

Procedure

Det er nødvendigt, at du kommer til en forundersøgelse hos speciallægen med henblik på vurdering af kredsløbet i benene.

Der vil blive foretaget en duplex-skanning af dine returårer/vener i benene i den forbindelse.

 

Man kan allerede ved forundersøgelsen starte skleroseringsbehandlingen.

Der skal gå ca. 4 uger mellem hvem behandling, og det er oftest nødvendigt med 2 - 4 behandlinger afhængigt af, hvor udtalte karudvidelserne er.

Enkelte kar kan genåbne sig og skal muligvis behandles flere gange. Enkelte, meget få og typisk fine røde kar, kan slet ikke behandles.

Resultatet af behandlingen kan typisk først vurderes efter måneder.

 

Ved indsprøjtning af væsken vil huden hæve en smule og blive rød, men dette fortager sig i løbet af få dage.

De behandlede kar bliver dagene efter behandlingen til en mørk stribe. Det er tegn på, at blodet er størknet i selve blodkaret.

Organismen vil gradvist opløse og fjerne det størknede blod, men det tager måneder.

I forbindelse med injektionsbehandling (sklerosering) kan der i sjældne tilfælde opstå små sårdannelser og hudirritation, som kan medføre ardannelse.

Risikoen er størst ved meget store og overfladiske blå karsprængninger.

Behandles karsprængninger på fødderne skal man undgå stramme sko der skarver, for at undgå evt. sårdannelse.

Der er risiko for ”matting” dvs. dannelse af et meget fint, forgrenet netværk af nye kar på området.

Der kan også opstå brunfarvning eller affarvning af huden ved injektionsstederne samt brunfarvning af de behandlede kar, som består af blodpigment, der ligger i huden. Dette forsvinder oftest over nogle måneder, men kan være vedvarende.

 

Du bør undgå ekstrem sport såsom at løbe 5 - 10 km eller spinning den første ugens tid, for at give ro til lukning af karerne.

Ellers kan du normalt genoptage vanlig livsaktivitet dagen efter behandlingen.

 

Du vil kunne køre hjem efter behandlingen, og under normale omstændigheder vil du kunne gå på arbejde dagen efter.

I forbindelse med behandlingen må du ikke tage solbad eller solarium de første par måneder efter behandlingen uden at anvende solcreme med mindst faktor 30, da det ellers kan medføre, at områderne bliver mørkere end den omgivende hudoverflade.

 

 

Pris

Se gældende priser i prislisten

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

 

Karkirurgisk klinik

 

Version nr. 105 . Dato 05. jan 2023

Til top