PATIENTINFORMATION
Vejledning om barbering til varice-operation
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Vejledning om barbering til varice-operation

Der skal raseres i lysken og ned af benet, hvor der er åreknuder.


PI_GYN_rasering


Barberingen må først foretages på selve operationsdagen og skal foretages med en elektrisk barbermaskine eller en hårklipper.


Ved spørgsmål kontakt plejepersonalet i sengeafdelingen.


Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Karkirurgisk klinik

VERSION NR. 102 . DATO 21. jan 2019

Til top