Hjertesygdomme

Kontakt
76 42 74 20
Patientinformation
Ultralydsundersøgelse af hjertet via spiserøret (TEE)
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Ultralydsundersøgelse af hjertet via spiserøret (TEE)

Hvad er en TEE?

En TEE (transesofageal ekkokardiografi) er en ultralydsundersøgelse af hjertet via spiserøret. Undersøgelsen giver mulighed for at få meget gode billeder af hjertet og hjerteklapperne.

 

Undersøgelsen bruges, hvor udvendig ultralydsundersøgelse af hjertet ikke er tilstrækkeligt.

Det foregår med en tynd bøjelig sonde. 

                             

Undersøgelsesdagen

Du skal være fastende for fast føde i minimum 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før (dog ikke mælkeholdige produkter). 

Du må tage din vanlige morgenmedicin.

 

Undersøgelsen foregår på en sengestue, hvor der er en hjertelæge, en narkoselæge og en sygeplejerske tilstede.

Du får lagt en kanyle i en blodåre i hånden. 

 

Lægen vil tale med dig og stille supplerende spørgsmål angående dine symptomer, tidligere og aktuelle behandling. 

 

For at undgå ubehag i forbindelse med undersøgelsen får du en kortvarig fuld bedøvelse.

Sonden føres ned i spiserøret og der tages billeder af hjertet.

 

Du er hurtig vågen igen og vil herefter får tilbudt mad og drikke.

 

Du må udskrives efter 1-2 timer, når du er velbefindende. 

Du kan få svaret på undersøgelsen med det samme og inden udskrivelse aftales det videre forløb. 

 

På grund af bedøvelsen må du ikke køre bil eller være alene det første døgn. 

 

Med vejlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

Version nr. 106 . Dato 15. nov 2021

RYTMEHOLDET
Et cykelhold for mænd, der har haft problemer med hjertet - og Rytmedoktor, Peter Steen Hansen.

Rytmeholdet

Svenske “Medicinsk Access” har bragt en artikel om atrieflimren og om Eva-Lotta, som efter ablation er fri for flimmer.

  LÆS MERE


Til top