Hofte

Hofte- og lyskesmerter ses særligt i forbindelse med idrætsudøvelse, men smerter i hofte- og lyskeregionen er også hyppige hos ikke-idrætsudøvere og kan forekomme ved daglige aktiviteter eller som følge af eksempelvis slidgigt.

Disse smerter kan behandles med hoftekirurgi eller hofteartroskopi / kikkertoperation i hoften. 

Specialet tilbydes i: Vejle
Kontakt sekretæren:

Kikkertundersøgelse af hofteleddet

Hofteleddet er et slags kugleled, som består af ledskålen og i denne sidder lårbenshovedet.

Nedenfor sidder lårbenshalsen. På randen af ledskålen sidder ledlæben som en slags "pakning".

 

Hofteartroskopi (kikkertundersøgelse) udføres ambulant og derfor vil lægen informere dig om selve operationen, og hvad der skal ske på operationsdagen allerede ved forundersøgelsen på Privathospitalet Mølholm.

 

 

Efter du har været til forundersøgelse på Privathospitalet Mølholm vil du modtage et brev om, hvornår du skal møde til operation og hvordan du skal forholde dig i forhold til faste.

 

Forberedelse

Du bør undlade rygning minimum 4 uger inden operations-dagen. Af hensyn til risikoen for infektioner, kan du ikke blive opereret, hvis du har sår, rifter, skrammer eller "bumser" på eller i nærheden af operationsfeltet, og du må ikke have større sår andre steder på kroppen. Infektioner (f.eks. i tænder eller urinveje) skal være behandlet inden operationen. Er du i øvrigt sund og rask, dvs. i god ernæringstilstand, og begrænser du rygning og alkoholindtag, har du de bedste muligheder for sårheling.

På operationsdagen bedes du barbere evt. behåring ifølge medfølgende vejledning.

 

Indlæggelse

Du møder på sengeafdelingen på det aftalte tidspunkt. Her vil du blive modtaget af en sygeplejerske, der vil vise dig til rette på stuen, foretage de nødvendige forberedelser inden operationen og besvare eventuelle spørgsmål. Kirurgen, fysioterapeuten og narkoselægen kommer og hilser på dig og svarer på eventuelle spørgsmål. Vi vil bede dig udfylde spørgeskema på iPad vedrørende din hofte.

Du får smertestillende tabletter inden operationen.

 

Bedøvelse

Kikkertoperationen foretages under fuld bedøvelse og med bedøvelse (blok) af nerver omkring hoften. Lægges mens du sover. På operationsstuen vil du være vågen i starten, mens forberedelserne til operationen foregår. Når operationen skal starte bliver du bedøvet med medicin givet ind i en kanyle i hånden. Narkosepersonale vil bedøve dig under hele operationen, som typisk varer 1-2 timer. Derefter vækker vi dig igen, og kører dig tilbage til sengestuen, hvor du skal være indtil du kan tage hjem. Du må ikke selv køre hjem, og af hensyn til din sikkerhed, skal du sørge for, at der er en voksen person sammen med dig indtil næste dags morgen.

 

 

Operationen

Der anlægges ved operationens start stræk på benet for at lette adgangen til hofteleddet. Leddet skylles igennem med saltvand via kikkerten. Med kikkerten kan der udføres forskellige indgreb i leddet, men pga. den vanskelige adgang og afstanden ind til selve leddet er det vanskeligere at operere i leddet end i f.eks. knæleddet.

Det kan tage op til tre måneder eller længere at komme sig over en operation. Det kan være nødvendigt med en del fysioterapi efterfølgende.

 

 

Operationen varer ca. 1-2 timer afhængig af hvor meget der skal laves i hofteleddet. Der laves 2-3 eller flere småhuller på udsiden og forsiden af hoften. Herigennem indføres kikkert og instrumenter og hele seancen overføres til en monitor, så kirurgen kan se hvad der laves. Det kan være nødvendigt at lave flere små huller for at kunne komme ind i alle hoftens kroge. Der er dog dele af hoften der ikke kan nås med instrumenter pga. kugleformen på hofteleddet.

Små revner i ledlæbe eller brusk fjernes med små tænger eller motoriseret saks, og skylles væk. Større skader kan evt. syes fast igen. Der kan ved bruskskader laves opboring med spids syl i knoglen (mikrofraktur) så der kan stimuleres vækst af arvævsbrusk i leddet.

Ved knoglefremspring (eksostoser) på kanten af ledskålen og/eller på lårbenshalsen kan disse fjernes ved kikkertoperationen.

 

 

Smertebehandling

I forbindelse med bedøvelsen indsprøjtes lokalbedøvelse i hofteleddet og der lægges en smerteblokade i lysken, således at smerterne efter operationen vil være så lette som muligt.

 

Komplikationer

Disse forekommer hos ca. 2 % af alle opererede der får lavet hofteartroskopi. Mange oplever dog kortvarige gener i form af føleforstyrrelser og ømhed i knæ og fodled. Det forsvinder som regel indenfor et par uger. Komplikationerne kan deles op i to hovedgrupper:

 

Generelle komplikationer

Generelle komplikationer der skyldes selve operationen og bedøvelsen og de specielle der skyldes komplikationer til selve hofteartroskopien. Komplikationer til bedøvelse, problemer med vandladning, forstoppelse, dyb årebetændelse/blodprop i benet.

 

Sjældne komplikationer

Neurologiske komplikationer; Der kan ske beskadigelse af nerverne til benet, men de vil som regel svinde efter et stykke tid. Der kan forekomme let tab af følesansen på den øverste del af lårets udside og i skridtet. Dette skyldes strækket der anvendes ved operationen. Der er berettet om impotens, men det er ekstremt sjældent.

 

Øvrige mulige komplikationer

Ved enhver operation kan der forekomme blødning. Der er en meget lille risiko for at få betændelse i leddet efter kikkertoperationen. På trods af små indstik kan der komme grimme ar.

 

Symptomforværring

Sommetider kan der ske en forværring af symptomerne efter en kikkertoperation. Dette specielt hvis der er tale om slidgigt i hofteleddet. Ca. 5 % af patienterne vil få det værre efter en operation.

Man kan dog først udtale sig om det endelige udfald efter tre måneder og nogle gange først efter længere tid. Jo mere slid der er i et led, jo større risiko er der for at der efterfølgende også vil være gener fra hoften.

 

Tekniske komplikationer

Det kan sommetider være umuligt at komme i leddet med kikkerten. Det kan ligeledes være svært at gennemføre hele operationen pga. snævre forhold i leddet. Hvis der er mange ledmus kan det ske at ikke alle kan fjernes ved operationen.

 

Ambulant indlæggelse

Operationen foregår ambulant, dvs. du kommer hjem fra hospitalet samme dag. Du skal skåne/aflaste benet de 2-6 første uger. Undlad at gå eller stå for længe. Hold benet i ro og gerne højt. Du bør i de første par dage efter operationen spise tablet Paracetamol 1 g hver 6. time (Pamol, Panodil , PInex), samt et gigtpræparat tablet Ibuprofen 400 mg x 3 dagligt sammen med mælk. Gigtmedicinen anbefaler vi, at du tager i minimum 14 dage for at mindske risikoen for dannelse af forkalkninger ved leddet. Vi anbefaler, at man tager tablet Pantoprazol 20 mg x 1 dagligt for at modvirke mavesår på grund af tablet Ibuprofen. Kirurgen laver recepter på tablet Panodil 500 mg , tablet Ibuprofen 400 mg og tablet Pantoprazol 20 mg. Medicinen kan afhentes på valgfrit apotek. Herudover udleveres tabletter, til brug ved stærke smerter.

 

Sygemelding

Du skal regne med sygemelding i ca. 14 dage. Hvis ledlæben er fikseret eller der er fjernet knogle må du regne med op til 4 ugers sygemelding, og 8-12 ugers sygemelding hvis du har hårdt belastende arbejde.

 

Mobilisering

Du skal anvende krykkestokke efter operationen i en periode på 2-6 uger, afhængig af dine smerter. Du må ikke støtte på benet de første 1-2 dage, eller til effekten af bedøvelsen er aftaget. Herefter er det tilladt at støtte til smertegrænsen. Vi anbefaler, at du bruger krykkestokke, til du er i stand til at afvikle din gang normalt og uden smerter. Der er normalt ingen bevægerestriktioner med mindre andet er aftalt. Du vil i så fald få besked af kirurgen efter operationen. Der er ofte behov for genoptræning, og vi anbefaler, at der startes op efter 2-3 uger ved din lokale fysioterapeut. 

Vi anbefaler, at du cykler 2-3 x dagligt nogle minutter på motionscykel uden belastning 1-2 dage efter operationen for at fremme blodcirkulationer og for at få gang i muskulaturen omkring hoften. 

 

Bilkørsel

Du må køre bil, når du har normal førlighed i benet, og kan føre bil på fuldt betryggende måde. Du skal forvente ca. 4 uger.

 

Sport/idræt

Hvis ledlæben kun klippes til, kan du stille og roligt starte med almen fitness efter 6 uger. Hoften skal være smertefri og uden hævelse. Når ledlæben er fikseret skal der gå 3-4 måneder før du genoptager løb og tilsvarende sport, men 6-8 måneder før du genoptager sport med drejemoment (fodbold, håndbold etc.). Du må cykle uden belastning på en motionscykel så snart du er i stand til at træde rundt uden smerter. Hvis du har mulighed for at anskaffe eller låne én, kan det være en god idé.

Der kan være gener op til 1 år efter operationen.

 

Såfremt der opstår spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Patientinformation
Version nr.: 104
Dato: 19. juni 2020
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.