PATIENTINFORMATION
Vejledning om barbering til hofteartroskopi
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Vejledning om barbering til hofteartroskopi

Ved hofteartroskopi fjernes behåringen på udsiden af låret på den side, der skal opereres.

 

 

Senest 1 uge før operationen, skal du fjerne hår på udsiden af låret.

 

Ved spørgsmål kontakt, plejepersonalet i sengeafdelingen.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Hoftekirurgisk Klinik

VERSION NR. 102 . DATO 24. jun 2020

Til top