PATIENTINFORMATION
Rekonstruktion af knæskallens sideledbånd (MPFL)
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Rekonstruktion af knæskallens sideledbånd (MPFL)

Når knæskallen går af led (luksation af knæskallen) kan det medføre flere skader på knæleddet. Knæskallens indvendige ledbånd overrives og løsnes fra tilhæftningen på den indvendige side af knæet. Ofte sker der også skade på brusken på bagsiden af knæskallen eller på den udvendige lårbenskno.


Hvis knæskallen én gang har været af led vil risikoen for at det sker igen stige betydeligt, fordi det afrevne sideledbånd ikke vokser ordentligt sammen igen. Dette betyder at knæskallen bliver mere løs og lettere smutter ud over kanten igen. Dette vil på lang sigt medføre tiltagende dårlig brusk på bagsiden af knæskallen med deraf følgende smerter i knæet. Operationen

Formålet ved den operation, som lægen har tilbudt dig er, at genskabe denne stabilitet. Dette sker ved en rekonstruktion af knæskallens sideledbånd. Hertil anvendes en sene fra baglåret. Denne sene bliver udtaget gennem et lille snit indvendigt under knæet. Normalt vil denne rekonstruktion medføre en meget stabil knæskal, som ikke kan gå af led. 


Operationen foregår som hovedregel ambulant, dvs. at du kommer hjem fra hospitalet samme dag. Du kan ikke selv køre hjem fra operationen og der skal være en voksen person hos dig den første nat efter operationen.


På operationsdagen møder du fastende, dit knæ bliver barberet. Du må ikke have sår på knæet, da dette medfører risiko for infektion.

Ved operationen udføres altid først kikkertundersøgelse (artroskopi) af knæleddet. Her vurderes bl.a. knæskallens sporing og bruskforhold.


Herefter rekonstrueres det indvendige sideledbånd på knæskallen med anvendelse af senen fra baglåret. Senen føres gennem borehuller i knæskallen og herfra ned på indvendig side af knæleddet, hvor senen trækkes ind i et borehul og fikseres med en seneskrue. Borehullerne placeres, tæt på de naturlige tilhæftninger af sideledbåndet. Senen vil herefter vokse fast i knoglen og senen vil langsomt omdannes og få ledbåndsstruktur. 


Der går over et halvt år inden rekonstruktionen er solid, hvorfor knæet skal skånes i denne periode. Operationen vil medføre at der kommer ar på dit knæ og der er en vis risiko, for at de små hudnerver omkring knæet kan beskadiges ved operationen. Det vil medføre et større eller mindre område med ændret følesans. Komplikationer til indgrebet er sjældne, men forekommer. Disse omfatter infektion, smerter omkring de indsatte sener samt problemer med at opnå normal bevægelighed. Ved operationen gives antibiotika for at mindske risikoen for infektion og efterbehandlingen sigter mod hurtigt at få bevægeligheden genoptrænet.


Bedøvelse/smertestillende

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 1 time. Ved operationens afslutning sprøjtes smertestillende medicin ind i dit knæ, således at du vågner med minimale smerter. Når du udskrives, medgives du smertestillende medicin til de næste dage. Som supplement kan der med fordel anvendes kølebandager i de følgende dage.


Vejledende smertebehandling (voksen og børn over 50 kg)

  1. Paracetamol á 500 mg: 2 tabletter 4 gange dagligt
  2. Ipren á 200 mg: 2 tablet 4 gange dagligt

Efter operationen

Efter operationen må du støtte på benet og træne bøjeøvelser frit. I forbindelse hermed vil det stramme og gøre ondt i knæet, men dette er normalt. Det er vigtigt at du få dage efter operationen laver strækøvelser i knæet. Yderligere er det vigtigt, at du umiddelbart efter operationen starter med at lave venepumpeøvelser, således at blodet cirkulerer i dit ben og blodpropper forebygges. Du tilses af en fysioterapeut på sengeafdelingen, inden du tager hjem. Du får udleveret et træningsprogram og låner ligeledes krykkestokke med hjem til de første par uger. Du skal forvente at sidde med benet oppe en del i starten og begrænse din gang til kun nødvendige ture i hjemmet.

Der bliver behov for genoptræning, som skal foregå hos en fysioterapeut i dit lokalområde. Der arrangeres henvisning herfra til dette.


Risici

Alle operationer er forbundet med forskellige risici. Det gælder også denne operation.

  1. Den alvorligste komplikation er infektion. Det sker yderst sjældent (0,2- 0,4 %). Symptomerne er stigende smerter, feber, rødme og tiltagende hævelse af leddet nogle dage efter operationen. Opstår dette skal du straks kontakte sygehuset m.h.p. indlæggelse og hurtig behandling.
  2. Anden alvorlig komplikation er dyb årebetændelse i benet. Symptomerne er tiltagende diffus hævelse af underbenet eller en sjælden gang af hele benet nogle dage efter operationen. Kontakt snarest egen læge eller vores afdeling. Årebetændelsen behandles oftest med højdosis blodfortyndende medicin.
  3. Ændret eller nedsat følesans i huden ved siden af arret.

Kontrol efter operation

  1. Kontrol 5. dag ved fysioterapeut mhp. sikring af korrekt optræning af knæet og en sikring af at der arbejdes mod fuld aktiv stræk af knæet.
  2. Kontrol 14. dag hos lægen her til  fjernelse af stingene. 

Du vil herefter blive indkaldt til kontrol 1 år efter operationen.


Bilkørsel/sygemelding 

Du må føre bil, når du har opnået normal førlighed af benet og kan føre bil på fuldt betryggende måde. Din sygemeldingsperiode afhænger af dit arbejde. Har du stillesiddende arbejde vil du normalt kunne genoptage arbejdet efter ca. 4 uger. Har du tungt fysisk arbejde kan der gå op til 3 - 4 måneder inden du er tilbage i arbejde.


Sport 

Du kan 3-4 måneder efter operationen starte forsigtigt med en række sportsaktiviteter, som ikke medfører rotationer i knæet eller andre voldsomme kraftpåvirkninger. 


Hård kontaktsport (fodbold, håndbold og lignende) må først påbegyndes efter ca. 6-8 måneder. 


Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Knæklinikken

VERSION NR. 102 . DATO 13. aug 2018

Til top