Välkommen till Knäkirurgisk Center Mølholm SE

Insättning av knäprotes


Ortopedisk kirurgi med subspecialitet i knäkirurgi inkluderar operationer på muskuloskeletala systemet (ben, leder, muskler, senor, nerver mm).

 

Våra erfarna specialistläkare på Privathospitalet Mølholm erbjuder de flesta former för knäkirurgi däribland

  • behandling av knäskador samt insättning av konstgjorda led i knä, inklusive helprotes eller delprotes (Oxford-knä)

Detta utreds och behandlas med bland annat titthålsteknik eller med vid minst möjliga öppna teknik.

Privathospitalet Mølholm har mycket avancerad och modern utrustning för titthålskirurgi i knäleden till förfogande.

Exempelvis till insättning av knäprotes (hel- eller delprotes).

Fler och fler operationer utförs under korta sjukhusvistelser eller i öppenvården. Det är viktigt att du mobiliseras snabbt så att du kan återvända till ett dagligt liv utan för mycket smärta.

Så snart som möjligt efter operationen börjar rehabiliteringen med hjälp av Privathospitalet Mølholms sjukgymnaster och fortsätter efter utskrivningen i samarbete med egen läkare och sjukhus.

 

För ytterligare information

Se PATIENTINFORMATION

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare information. 


Till toppen