EEG, ENG, EMG, SSEP og VEP målinger

Klinisk neurofysiologi omfatter en række elektriske målemetoder til afklaring af sygdom i hjerne og rygmarv, samt i de nerver, der fra rygmarven forsyner muskulaturen og huden.

Man kan desuden ved neurofysiologisk måling af den elektriske aktivitet i muskler afgøre, hvorvidt der er tegn på muskelbetændelsestilstande eller tegn på sygdom i kontakten mellem nerver og muskler.

Disse undersøgelser bestilles i samarbejde med en læge.

Vi tilbyder følgende neurofysiologiske undersøgelser

 • EEG (elektroencephalografi)

  Ved den neurofysiologiske undersøgelse måles de elektriske svingninger i hjernen. Under undersøgelsen anvendes video, for at registrere anfald eller ufrivillige bevægelser. Undersøgelsen anvendes bl.a. til udredning af epilepsi.

 • ENG (elektroneurografi)

  Neurofysiologisk undersøgelse af en eller flere nervebaner i arme og/eller ben. Undersøgelsen bruges fortrinsvis til at diagnosticere afklemning af nerver samt "nervebetændelser".
  Denne undersøgelse udføres både i Vejle og Aarhus/Højbjerg.

 • SSEP (somato-sensorisk-evoked potentiales)

  Neurofysiologisk undersøgelse af følesansens ledningsbaner fra arme og ben via disses nerver til centralnervesystemet. Undersøgelsen anvendes ved mistanke om læsion i følesansens nerveforbindelser i hjerne og rygmarv.

 • VEP (visuel-evoked potentiales)

  Neurofysiologisk undersøgelse af synssansens nerveforbindelser og disses forbindelser til hjernens synscenter. Undersøgelsen anvendes ved mistanke om læsion i synssansens nerveforbindelser i hjernen.

  Ovenstående undersøgelser udføres af en neurofysiologiassistent og bliver derefter vurderet af en speciallæge i neurofysiologi.
 • EMG (elektromyografi)

  Undersøgelse af den elektriske aktivitet i muskler. Man kan her dels afgøre, om der er påvirkning af nerveforsyningen til en given muskel og dels undersøge, hvorvidt der kan være tale om muskelbetændelsestilstand. Udover EMG som beskrevet kan det være nødvendigt at lave nerveledningsundersøgelsen ENG (se ovenfor).
  Denne undersøgelse udføres af en speciallæge i neurofysiologi, både i Vejle og Aarhus/Højbjerg.

  Efter undersøgelse og vurdering sendes resultatet til den henvisende læge.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.


Til top