Patientinformation
• ØREKIRURGI
Denne behandling tilbydes i: Aarhus (Højbjerg)

• ØREKIRURGI

Operation af ydre øre, øregang, mellemøreknogler og trommehinde

Det ørekirurgiske område behandler hørenedsættelse og øreflåd, som skyldes lidelser i øregangen, trommehinden og mellemøret.

 

Generne kan skyldes medfødte eller erhvervede forsnævringer i øregangen.

Desuden kan det dreje sig om perforation af trommehinden, opstået efter mellemørebetændelse eller drænbehandling samt efter slag mod øret. Disse gener kan oftest kureres ved en operation, hvor trommehinden "lappes" (myringoplastik).

Defekte eller fastgroede mellem-øreknogler kan behandles med reetablering af den lydledende funktion (tympanoplastik).

Hvis man lider af otosklerose (fastvokset stigbøjle), kan dette afhjælpes med en lille mellemøreprotese af platin og teflon (stapedotomi).

Hvis der er kroniske mellemøre problemer med kolesteatom ("benæder") hvor der er ophobning af lokalt destruerende overfladevæv, skal der foretages mellemøreoperation kombineret med delvis opboring af tindingebenet.

 

 

Lukning af hul på trommehinden

Lukning af hul på trommehinden foretages for at forbedre hørelsen og for at undgå infektion i øret. Du skal påregne at være sygemeldt i 1-2 uger efter operationen.
LÆS PATIENTINFORMATION 
HVIS DU VIL VIDE MERE 

 

Reparation af mellemøreknogler for bedre hørelse

Ved nedsat funktion af mellemøret er knoglekæden med de tre små mellemøreknogler som regel afbrudt eller måske fastvokset, så lydledningen er nedsat.

Ved reparation af mellemøreknoglerne, tympanoplastik, opnås hos størsteparten af patienterne en høreforbedring. Høreforbedringens størrelse afhænger af, hvor defekten i mellemøret er.  

Et evt. hul i trommehinden lukkes samtidig. 
LÆS PATIENTINFORMATION

HVIS DU VIL VIDE MERE

 

Operation af fastvokset stigbøjle

Sygdommen giver dårlig hørelse og skyldes, at stigbøjlen er vokset fast i det ovale vindue, så lyden ikke kan transporteres ind i det indre øre. Operationen foregår gennem øregangen. Trommehinden klappes til side, stigbøjlen erstattes af en ikke-magnetisk protese, som anbringes i et lille hul, der er tildannet i fodpladen med laser. En mindre del af høretabet kan skyldes forandringer i det indre øre og er ikke tilgængelig for operativ korrektion.

LÆS PATIENTINFORMATION
HVIS DU VIL VIDE MERE

 

Fjernelse af kolesteatom ("benæder")

Ved kolesteatom, hvor der er vokset overfladevæv (pladeepitel) ind i mellemøret, er det ofte nødvendigt at kombinere et indgreb på mellemøret med en opboring/opmejsling af tindingebenet for at kunne fjerne al kolesteatom-vævet. Dette er det primære formål, da kolesteatomet virker lokalt destruktivt.

Der er også ofte nedsat funktion af mellemøret, hvor knoglekæden med de tre små øreknogler kan være afbrudt, så lydledningen er nedsat. Dette forsøges repareret ved samme indgreb. Ved denne reparation, tympanoplastik, opnås hos størsteparten af patienterne en høreforbedring. Høreforbedringens størrelse afhænger af, hvor defekten i mellemøreknoglerne er.

Et evt. hul i trommehinden lukkes samtidig. 

LÆS PATIENTINFORMATION 

HVIS DU VIL VIDE MERE

 

Operation af øregangsknuder og forsnævring af øregangen

Operationen foretages for at genskabe normalt volumen på øregangen, for at undgå ophobning af ørevoks og afstødninger fra øregangshuden. Derved undgås gener med kløe, infektion og nedsat hørelse, som den nedsatte passage giver.

LÆS PATIENTINFORMATION 

HVIS DU VIL VIDE MERE


Indlæggelse af dræn og eventuelt fjernelse af svælgpolypper

Børn og af og til voksne kan blive generet af væske i mellemøret. Dette giver ofte urolig og afbrudt nattesøvn, samtidig er hørelsen nedsat, og det kan hos børn lede til forsinket sprogudvikling. Årsagerne kan være forstørrede polypper i næsesvælget eller dårlig passage gennem det eustatiske rør (sørger for udluftning af mellemøret). Hvis disse polypper er forstørrede og barnet ikke er for lille, kan de eventuelt fjernes i samme bedøvelse/anæstesi.

LÆS PATIENTINFORMATION 

HVIS DU VIL VIDE MERE

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Center for øre-, næse-, og halssygdomme

Version nr. 112 . Dato 04. mar 2021

Til top