Overvægt / Fedmekirurgi

Kontakt
87 20 30 36
Patientinformation
Operationsmetoder - Gastric Bypass eller Gastric Sleeve
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Operationsmetoder - Gastric Bypass eller Gastric Sleeve

Gastrisk Bypass

Anatomi og effekt

 • Tyndtarmen forbindes med en ny lille mavesæk konstrueret af den øverste del af mavesækken 
 • Maden passerer hurtigt ud i tyndtarmen og ledes uden om den store mavesæk, hvilket medfører:
  - Nedsat Grehlin produktionen i mavesækken, hvilket medfører nedsat appetit
  - Øget produktion af hormoner i nederste del af tyndtarmen som påvirker appetitcentret
  - Samlet nedsættes appetitten og giver øget mætheden
 • Stimulerer bugspytkirtlens produktion af insulin og dermed meget gunstig effekt på sukkersyge type 2 o
 • Forebygger udvikling af sukkesyge type 2 hos fedmeopererede som ikke har udviklet sygdommem
 • Nedsætter fedtindholdet i blodet og forbygger udvikling af åreforkalkning og blodproper
 • Samlet nedsættes sygeligheden og dødeligheden og livskvaliteten forbedres signifikant

 

Fakta

 • Globalt mest udførte metode med 50 års jubilæum
 • Sikker operation og teknisk enkel når operatøren har erfaring
 • Relativ få bivirkninger
 • Medfører nedsat optag af visse mineraler og vitaminer og medfører behov for livslangt indtag af mineraler og vitaminer
 • Kan konverteres = føres tilbage til normal anatomi

 

Anatomi og effekt

 • Mavesækken omdannes til et rør og 75-85 % af mavesækken fjernes, tyndtarmen røres ikke, hvilket medfører:
  - Nedsat Grehlin produktion
  - Mindre madindtag og hurtig passage af maden til tyndtarmen 
  - Nedsætter appetit og  øger mæthed
 • Formentlig samme langtidseffekt effekt på sukkersyge type 2 og vægttab som bypass, men langtidsstudier mangler
 • Kan ikke konverteres til normal anatomi, men til gastrisk bypass
 • Livslang supplement af vitaminer og mineraler

 

Laparoskopisk Sleeve

 • Stor effekt:
  - Bedret livskvalitet
  - Stort vægttab, men ingen langtidsstudier
  - Stor positiv effekt på følgesygdomme, diabetes type 2, forhøjet blodtryk
 • Men kortere erfaring end bypass
 • Derfor er Sundhedsstyrelsens anbefaling 2. prioritet i forhold til gastrisk bypass
 • Sikker operation og teknisk enkel at udføre
 • Relativ få bivirkninger
 • Bør ikke udføres hos patienter med syreopløb, eller tidligere operationer på mavesækken
 • Sleeve kan ikke rekonstrueres men ændres til bypass

Vægtudvikling

Langtidsopfølgning-SOS studie

 

 

N Engl J Med

2007;357:741-52

 

Reduktion i overvægt

hos 1706 patienter ét og fem år efter GB operation på Mølholm

 

 

Ændring i livskvalitet

hos 1358 patienter før, ét og fem år efter GB operation på Mølholm

 

Komplikationer

 • Ja
 • Kirurgi uden komplikationer ikke muligt
 • Men behandlingen må ikke være farligere end sygdommen

 

Komplikationer efter udskrivelse

Gastric Bypass

 • Tidlige < 30 dage
  - Utæthed
  - Blødning
  - Byld
  - Forsnævring
  - Blodprop

 • Sene > 30 dage
  - Tarmslyng
  - Mavesår
  - Mavesmerter
  - Fejlernæring
  - Blodmangel
  - Vitaminmangel
  - Mineralmangel

Komplikationer efter udskrivelse

Gastric Sleeve

 • Tidlige < 30 dage
  - Utæthed
  - Blødning
  - Byld
  - Kvalme
  - Dehydrering
  - Forsnævring
  - Blodprop

 • Sene > 30 dage
  - Forsnævring
  - Refluks, syreopløb
  - Fejlernæring
  - Blodmangel
  - Vitaminmangel
  - Mineralmangel

Alarmsymptomer inden for de første uger efter udskrivelse

 • Kraftige mavesmerter
 • Feber temperatur > 38,5
 • Sygdomsfornemmelse høj puls

Kan man dø af fedmekirurgi ?

 • Ja, men...
 • Uden behandling, større dødelighed

 

Sammenfattende effekt 

POSITIVE

 • Forbedret livskvalitet
 • Vedvarende vægttab 25 % af udgangsvægten
 • Reduceret dødelighed med 30 % i forhold til ikke opererede målt efter 15 år
 • Stor effekt på type 2 sukkersyge med 90 % forbedring og fuld helbredelse hos 40-60 %
 • Forebygger type 2 sukkersyge med 50-80%
 • Bedre forhøjet blodtryk, søvnapnø, smerter i vægtbelastende led, reducerer cancer, PCO syndrom

NEGATIVE

 • Tidlige alvorlige komplikationer
  - Operativ dødelighed én per 2000
  - Lækage én per 200
 • Sene komplikationer og bivirkninger
  - Tarmslyng optræder dog sjældent efter slidserne lukkes
  - Periodevise mavesmerter/ubehag, mavesår, luftgener
  - Blodmangel, jern mangel, mineralmangel
  - Fejlernæring
  - Sen dumping sjældent, men kan være en alvorlig bivirkning

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Fedmekirurgisk Center Jfl2007©

Version nr. 107 . Dato 17. mar 2021
Speciallæger og behandlere
Kirsten Buhl
Kirsten Buhl
Klinisk Diætist ved Fedmekirurgisk Center
Hanne Møller
Hanne Møller
Klinisk Diætist ved Fedmekirurgisk Center
Anne Hjørnholm
Anne Hjørnholm
Intensiv-sygeplejerske
Lizzi Stavnsbjerg
Lizzi Stavnsbjerg
Intensivsygeplejerske
Charlotte Wiborg
Charlotte Wiborg
Anæstesisygeplejerske
Jannie Buch
Jannie Buch
Operations-sygeplejerske, teamleder
Birgitte Schultz Pedersen
Birgitte Schultz Pedersen
Operations-sygeplejerske
Ulla Thygesen
Ulla Thygesen
Lægesekretær
Hanne Brüggert
Hanne Brüggert
Lægesekretær

Til top