PATIENTINFORMATION
Hvad er kroniske smerter?

Hvad er kroniske smerter?

Facts om kroniske smerter

Kroniske smerter defineres i Danmark som smerter, der har varet længere end 6 måneder eller længere end forventet. Når noget er kronisk, betyder det, at det ikke forsvinder igen. Hver 5. dansker er ramt af smerter, og 1,2 mio. danskere tager dagligt smertestillende medicin. Ikke alle disse smerteramte har behov for tværfaglig smertebehandling, men kan behandles ved egen læge. Der er dog årligt ca. 30.000 nye tilfælde af smerteramte, der har behov for tværfaglig behandling. 


De smerteramte, der eksempelvis kan have behov for tværfaglig smertebehandling, er patienter med: 

  • Rygsmerter
  • Gigtsmerter
  • Smerter i bevægeapparatet (f.eks. fibromyalgi)
  • Smerter efter trafikuheld (f.eks. piskesmæld)
  • Smerter efter fejloperationer
  • Smerter forårsaget af arbejdsulykker
  • Smerter forårsaget af andre sygdomme
  • Smerter grundet kemoterapi og strålebehandling 

At være kronisk smertepatient har indflydelse på mange ting i livet og de pårørende omkring den smerteramte. Det at få kroniske smerter påvirker både fysisk, psykisk og socialt, da man pludseligt gennemgår en stor forandring i sit liv. Nogle kroniske smerter medfører, at man ikke er i stand til at varetage et arbejde på ordinære vilkår, mens andre smerteramte godt kan. Mange smerteramte føler sig yderligere isoleret og oplever mistillid fra omverdenen, fordi man ikke kan se, at de har smerter. Ofte handler det om som smerteramt at finde ud af, hvad man fysisk og psykisk kan holde til og tilpasse sit liv herefter. 


Hvad kan Allévia hjælpe med? 

På Allévia arbejder vi for at hjælpe smerteramte bedst muligt til at få et så godt liv som muligt på trods af kroniske smerter. Vores fokus er på smertelindring og øget livskvalitet og ikke nødvendigvis øget arbejdsevne. Du kan læse mere om, hvad Allévia kan tilbyde her: LÆS MERE 

VERSION NR. 104 . DATO 18. jan 2019

Til top