PATIENTINFORMATION
Om Allévia

Om Allévia

Allévia er et tværfagligt smertecenter med et team bestående af speciallæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og en socialrådgiver, der arbejder sammen for at forbedre hverdagen for mennesker med kroniske smerter. Alt vores personale er autoriserede inden for hver deres område, og vores læger er specialister i smertebehandling. 


Sundhedsstyrelsen har tildelt Allévia regionsfunktion i Region Syddanmark og Region Midtjylland til at behandle patienter med komplicerede smertetilstande. Dette betyder en blåstempling af Allévias arbejde. Max 3 behandlingssteder i hver region tildeles denne funktion, og den gives typisk til hospitaler/klinikker med højest ekspertise. 


Vi arbejder på Allévia ud fra den bio-psyko-sociale behandlingsmodel, hvor der tages hensyn til det hele menneske, da fysik, psyke og manglende social afklaring ofte hænger sammen. Vi har fokus på livskvalitet og smertelindring. 


Vores mål på Allévia er at hjælpe med: 

  • At smertelindre ved at lære aktive smertelindringsmetoder gennem behandling og psykologisk smertebehandling ved. bl.a. afspændingsteknikker, visualisering, kropsholdning og kropsbevidsthed.
  • Regulering af aktiviteter med henblik på at opnå mere hensigtsmæssig balance mellem aktivitet og ro.
  • At opnå bedre smertemestring ved øget indsigt i sammenhængen mellem krop, adfærd og psyke.
  • At opnå større viden om og accept af smertetilstanden med henblik på øget livskvalitet.
  • Behandling af psykosociale problemer opstået i forbindelse med den kroniske tilstand, herunder behandling af angst, depression samt nedsat selvværd.
  • At vejlede patienter med uafklarede sociale problematikker.
  • At mindske patientens brug og afhængighed af sundhedssystemet og sociale ydelser.
  • At forbedre patientens selvtillid og selvværd.
  • At patienten finder brugbare og meningsfulde aktiviteter i det daglige


Tværfaglige forløb 

På Allévia har vi flere forskellige forløb, der skal hjælpe smerteramte til at få bedre livskvalitet. Læs mere om disse her: LÆS MERE 


Forskning

Allévia, Tværfagligt Smertecenter har siden sin opstart prioriteret forskning i udviklingen af kroniske smerter sideløbende med behandlingen.


Allévia har tidligere finansieret en fuldtidsansat til et Ph.D.-projekt i forskning i udvikling af kroniske smerter. Ph.D.-projektet undersøgte psykologiske og sociale faktorers betydning for udviklingen af vedvarende gener efter et piskesmæld.


Yderligere har Allévia deltaget i valideringen af Dolo-testen, der er en kvalitetssikringsmåletest, samt bidraget til et forskningsprojekt omhandlende personlig medicin, der er et forsøg på at skræddersy behandling og forebyggelse på baggrund af genetik.  


VERSION NR. 102 . DATO 22. jun 2018

Til top