Patientinformation
Hånd og håndledsskader
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Hånd og håndledsskader

Smerter og skader i håndleddet behandles uden ventetid på Privathospitalet Mølholm 

 

Håndskader er almindelige, og ca. 1/4-del af alle ulykker, som kommer ind på skadestuen, er håndskader, og ca. 1/3-del af alle arbejdsskader er håndskader. Nerveindklemninger og specielt det såkaldte karpaltunnelsyndrom er hyppigt forekommende i alle aldre og kan påvirke håndfunktionen og livskvaliteten. Springfinger og kuskefinger er almindelige lidelser, som kan forstyrre håndens funktion. Håndledsbrud (Colles Fraktur) er det hyppigst forekommende brud og kan ramme alle aldre og give betydelige funktionsindskrænkninger. Slidgigt viser sig ofte senere i livet og kan også påvirke håndens funktion 

 

Der findes flere mulige årsager til håndledsskader. Én af dem er osteoporose, også kaldet knogleskørhed, som er betegnelsen for afkalkede knogler. Knogler, der ikke indeholder nok kalk, har lettere ved at knække og falde sammen, end knogler der indeholder rigeligt med kalk. 

 

Læs mere om håndkirurgi og håndgener

 

En anden hyppig årsag til håndledsskader er rulleskøjteløb, skateboarding og/eller snowboarding. Mange undlader at bruge håndledsbeskyttere, hvilket kan resultere i et brækket håndled, når/hvis man falder og forsøger at tage fra med hænderne. 

 

Behandling

På Privathospitalet Mølholm kan du blive undersøgt og behandlet for alle typer af hånd- og håndledsskader. 

Med de moderne behandlingsformer og den moderne teknologi, som Privathospitalet Mølholm råder over, kan man nu behandle langt flere sygdomme og skader i håndleddene end for blot få år siden. 

 

Invaliderende lidelser, som man før regnede med hørte alderen til, hører nu fortiden til. Hospitalet tilbyder de fleste former for ortopædkirurgi omfattende behandling af diverse sportsskader bl.a. skader efter ulykker, sygdom, slitage m.m.

 

Hvorfor vælge Privathospitalet Mølholm? 

På Privathospitalet Mølholm kan du blive undersøgt og behandlet uden ventetid. Skal du vente mere end 1 måned på undersøgelse og/eller behandling på et af landets offentlige sygehuse, kan du i mange tilfælde vælge at benytte dig af det udvidede frie sygehusvalg, også kaldet ventetidsgaranti. Garantien sikrer dig, at du inden for en lang række lidelser kan blive undersøgt og behandlet på Privathospitalet Mølholm - betalt af det offentlige sygehusvæsen. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

 
Med venlig hilsen
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
 
Håndkirurgisk klinik
 
Version nr. 103 . Dato 25. jan 2021

Til top