Patientinformation
Generelt om håndkirurgi og håndgener
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Generelt om håndkirurgi og håndgener

Hånden er en lille men vigtig del af bevægeapparatet. Den menneskelige hånd har en overordentlig veludviklet følesans og finmotorik, der sætter os i stand til at gribe og føle helt små ting. Denne fine balance mellem dét, vi føler, og ledbevægelighed samt muskelsammentrækning bruges konstant - når vi spiser, skriver, hilser, arbejder og kærtegner. Sker der skader på hånden eller forstyrrelser i dette samspil, vil vores dagligdag straks blive påvirket.

 

 


Læs mere om håndens anatomi

 

Håndskader er almindelige, og ca. 1/4-del af alle ulykker, som kommer ind på skadestuen, er håndskader, og ca. 1/3-del af alle arbejdsskader er håndskader, som kræver håndkirurgisk behandling. Nerveindklemninger og specielt det såkaldte karpaltunnelsyndrom er hyppigt forekommende i alle aldre og kan påvirke håndfunktionen og livskvaliteten. Springfinger og kuskefinger er almindelige lidelser, som kan forstyrre håndens funktion. Håndledsbrud (Colles Fraktur) er det hyppigst forekommende brud og kan ramme alle aldre og give betydelige funktionsindskrænkninger. Slidgigt viser sig ofte senere i livet og kan også påvirke håndens funktion.

 

I de sidste 10 år er der sket en stor udvikling indenfor håndkirurgi i retning af kikkertkirurgi, nøglehulskirurgi og nålekirurgi. Ved kikkertkirurgi anvendes en kikkert i led og hulrum, og kirurgien foregår med specielle instrumenter. Nøglehulskirurgi er indgreb gennem meget små indgangsåbninger (minimal invasiv teknik), hvor man med specialudviklede instrumenter kan foretage det kirurgiske indgreb. Ved nålekirurgi bruges en nål med en knivæg i spidsen, så man via et stik i huden kan foretage indgrebet. Således tilbyder Privathospitalet Mølholm håndkirurgi som kikkertkirurgi i håndens og tommelens led samt ved operation for karpaltunnelsyndrom. Ved operationer for springfinger og seneskedehindebetændelse bruges nøglehulskirurgi, og ved visse springfinger- og kuskefingeroperationer bruges nålekirurgi.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. 

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Håndkirurgisk klinik

Version nr. 105 . Dato 25. jan 2021
Speciallæger og behandlere

Til top