Priser

Alle priser er vejledende per behandling og anført i danske kroner (DKK). Prisen bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.


Der opkræves et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse. Ved udeblivelse til planlagt operation vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.
Forbehold for fejl og ret til ændringer forbeholdes.

Beskrivelse
Priser
Beskrivelse / Priser

Invasiv smertebehandling. Røntgenvejledt facetledsinjektion / periradikulær terapi / nerverodsinjektion inkl. smerte-forundersøgelse

Vejl. pris
5.500,-

Invasiv smertebehandling. Ultralydsvejledt selektive injektioner omkring udvalgte nerver inkl. smerte-forundersøgelse

Vejl. pris
5.500,-

Invasiv smertebehandling. Ultralydsvejledt selektiv PRP-injektion omkring udvalgte nerver inkl. smerte-forundersøgelse

Vejl. pris
5.500,-

Medicinsk smertebehandling - første konsultation og behandling

Vejl. pris
2.600,-

Medicinsk smertebehandling - efterfølgende behandlinger

Vejl. pris
1.400,-
Telefon konsultation ved smertelæge
Vejl. pris
400,-
E-mail konsultation med smertelæge
Vejl. pris
400,-
Invasiv smertebehandling med epidural steroid injektion
Vejl. pris
3.400,-

Lumbalpunktur / undersøgelse af rygmarvsvæske
(Der kan komme tillæg for analysepriser ved speciel undersøgelse af rygmarvsvæske)

Vejl. pris
6.090,-

Demensudredning med undersøgelse af rygmarvsvæske

(Der kan komme tillæg for analysepriser ved speciel undersøgelse af rygmarvsvæske)

Vejl. pris
7.900,-
(Rev. 01. juli 2024)

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.