Priser

Alle priser er vejledende per behandling og anført i danske kroner (DKK). Prisen bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.


Der opkræves et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse. Ved udeblivelse til planlagt operation vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.
Forbehold for fejl og ret til ændringer forbeholdes.

Beskrivelse
Priser
Beskrivelse / Priser

Forundersøgelse

Vejl. pris
2.800,-

Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse og NO-måling

Vejl. pris
4.200,-

Kontrol/efterfølgende konsultationer

Vejl. pris
1.500,-

2nd opinion

Vejl. pris
3.400,-

NO-måling

Vejl. pris
650,-

Lungefunktionsundersøgelse

Vejl. pris
850,-

Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet

Vejl. pris
2.400,-

Røntgen af hjerte og lunger

Vejl. pris
950,-

Metakolin-test

Vejl. pris
2.100,-

Udlevering af peak-flow

Vejl. pris
800,-

Telefonkonsultation

Vejl. pris
500,-

Blodprøver

Efter regning

(Rev. 29. marts 2023)

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.