Priser

Alle priser er vejledende per behandling og anført i danske kroner (DKK). Prisen bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.


Der opkræves et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse. 
Forbehold for fejl og ret til ændringer forbeholdes.

Beskrivelse
Priser
Beskrivelse / Priser

Som udgangspunkt afsættes 1 time pr. konsultation, hvoraf 45 minutter bruges på selve samtalen og de sidste 15 minutter på forberedelse, journalskrivning, administration mv.

 

På baggrund af første samtale/vurdering tilrettelægges det videre forløb. Alle sager konfereres i vores tværfaglige team.

Ydelser i Neuropsykiatrisk Klinik

Børn og unge

1. konsultation hos speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Vi anbefaler, at første samtale er en dobbeltsession

5.400,- (90 min.)

Visiterende samtale ved psykolog

5.400,-

Opfølgende konsultation hos speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
F.eks. medicinopfølgning

2.700,- (45 min.)

Konsultation hos specialiseret psykolog

1.800,- (45 min.)

Konsultation hos sygeplejerske

Medicinopfølgning/-rådgivning eller psykoedukation

1.200,- (45 min.)

600,- (20 min.)

Netværksmøde, hjemmebesøg mv.

Efter tidsforbrug og aftale

Prisramme for udredning for ADHD/ADD og autisme

 

Vejl. pris
30.000,- – 35.000,-

Voksne

1. konsultation hos speciallæge i psykiatri

Vi anbefaler, at første samtale er en dobbeltsession

5.400,- (90 min.)

Visiterende samtale ved psykolog

5.400,-

Opfølgende konsultation hos speciallæge i psykiatri

F.eks. medicinopfølgning

2.700,- (45 min.)

Konsultation hos specialiseret psykolog

1.800,- (45 min.)

Konsultation hos sygeplejerske

Medicinopfølgning/-rådgivning eller psykoedukation

1.200,- (45 min.)

600,- (20 min.)

Prisramme for udredning af ADHD/ADD og autisme for voksne (læsning af eventuelle sagsakter, vurderende samtale, DIVA, evt. supplerende psykologisk undersøgelse og tilbagemelding).

Vejl. pris
20.000, - 25.000,-
(Rev. 01. juli 2023)

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.