Fod og ankel

Fod- og ankelklinikken fokuserer både på lidelser der kræver operativ og ikke operativ behandling, både i for, mellem og bagfod. Vi har også stor interesse i idrætsmæssige skader, både hvis du er kommet akut til skade eller har fået en overbelastningstilstand.

Vi tilbyder også operative behandlinger (kikkertoperation) af lidelser i ankelleddet, achillessene-operationer samt stabiliserende ankeloperationer.

Specialet tilbydes i: Vejle Aarhus
Kontakt sekretæren:

Kikkertundersøgelse i ankelleddet

Ved lidelser i ankelleddet vil det ofte være nødvendigt at gennemføre en kikkertundersøgelse (artroskopi). Som hovedregel vil lidelsens karakter være fastslået, og i forbindelse med artroskopien være planlagt kikkertvejledt operation.

 

Artroskopien vil altid medføre, at anklens hulrum bliver efterset og beskrevet. Hvis der påvises beskadigelser, som kan behandles umiddelbart, vil dette foregå med det samme. Dette kan være fjernelse af beskadiget brusk, fjernelse af irriteret slimhinde eller slimhindefold, fjernelse af knogleudvækster eller mus.

 

Risici

Ved operationen kan der i sjældne tilfælde opstå blødning i leddet. Dette kan forebygges ved at holde foden højt over knæhøjde og evt. bruge ispakninger på foden.

 

Der kan endvidere være en lille risiko for at beskadige en hudnerve, således at der kommer føleforstyrrelser ud på fodryggen.

 

Der er en lille risiko for betændelse i leddet. Derfor vil der oftest gives forebyggende antibiotika i forbindelse med operationen.

 

Før operationen

Operationen udføres ambulant. Hvis kirurgen bedømmer, at du er rask (ingen sygdomme i hjerte-lunge-nyre-lever, ingen sukkersyge, epilepsi eller allergier) vil du på selve operationsdagen komme til at tale med narkoselægen inden operationen. Operationen foregår i fuld bedøvelse.

 

Efter du har været til forundersøgelse, vil du modtage et brev om, hvornår du skal komme til operation.

 

Du skal møde fastende (ingen morgenmad på operarationsdagen, gerne et glas vand, saft, the, kaffe, evt. med sukker, men ikke mælk). Du må drikke indtil 2 timer før mødetidspunkt. Du bør undlade rygning dagen før og på selve operationsdagen. Der må ikke være sår på benet, da det giver risiko for, at bakterier føres ind i leddet. Hvis du derfor opdager sår på benet, beder vi dig ringe. Ligeledes vil en eventuel forkølelse øge risiko ved bedøvelse, hvorfor du skal kontakte os, hvis du bliver forkølet.

 

Operationen

Artroskopien foregår i fuld bedøvelse og varer ca. ½ -1 time. Der laves 2 eller flere små huller til ankelleddet, hvorigennem kikkert og små instrumenter indføres, og hele seancen overføres til fjernsyn, så kirurgen kan se, hvad han/hun laver. Det kan være nødvendigt at lave flere små huller for at kunne komme ind i alle leddets kroge.

 

 

Bedøvelsen

Kikkertoperation foretages under fuld bedøvelse. Lokalbedøvelse er ikke tilstrækkelig, hvis kirurgen skal have gode arbejdsforhold, og operationen blive så vellykket som muligt. På operationsstuen vil du være vågen i starten, mens forberedelserne til operationen foregår. Når operationen skal starte, bliver du fuldbedøvet med medicin givet ind i en kanyle i hånden. Narkosepersonale vil fuldbedøve dig under hele operationen.

 

Derefter vækker vi dig igen, og kører dig i seng til observationsstuen, hvor du skal være i et par timer, inden du kan tage hjem. Du må ikke selv køre hjem, og du skal sørge for, at der er voksne personer sammen med dig resten af dagen, hvis du skulle blive utilpas. Samtidig med fuldbedøvelsen indsprøjtes lokalbedøvelse i ankelleddet, således at smerterne efter operationen vil være minimale.

 

Efter operationen

Når du er tilstrækkelig vågen, vil kirurgen fortælle dig om, hvad der blev fundet ved operation, og hvad der er gjort.

 

Inden du går hjem, vil fysioterapeuten vise dig nogle enkelte øvelser og lære dig at gå med krykker. Hvis din operation ligger sidst på dagen, er det som oftest sygeplejersken, der lærer dig at gå på krykker. Du bliver i stedet kontaktet af fysioterapeuten dagen efter pr. telefon, hvor forholdsregler og øvelser gennemgås, samt evt. behov for videre træning vurderes/arrangeres.

 

Du skal have en voksen person til at hente dig, og være hos dig det første døgn.

 

De første dage efter operationen vil der ofte være hævelse af ankelen og lette til moderate smerter. Disse smerter kan lindres ved indtagelse af 1-2 tabletter Panodil. Efter 2-3 dage kan du reducere forbindingen og såfremt sårene er tørre, må du tage brusebad.

 

Ambulante kontroller

Det vil ikke altid være nødvendigt, at du ses til kontrol på privathospitalet. Kirurgen vil efter operationen orientere dig, om du skal komme til kontrol, eller du skal kontrolleres hos din egen praktiserende læge.

 

Du skal skåne/aflaste benet ca. 8-10 dage og aflaste med krykkestokke (20-30 kg belastning). Lad være med at gå eller stå for længe. Hold benet i ro og gerne højt.

 

Du bør i de første par dage efter operationen spise paracetamol 1 g hver 6. time (Pamol, Panodil, Pinex), samt evt gigtpræparatet Ibumetin 400 mg hver 8. time sammen med mælk.

 

Almindeligvis er der behov for krykkestokke, og du vil få udleveret et par krykker til de første par uger.

 

Du må køre bil, når du har normal førlighed i benet, og kan føre bil på fuldt betryggende måde.

 

Du skal regne med sygemelding i ca. 14 dage. Hvis der er foretaget supplerende operationer kræves længere sygemelding.

 

Efter en almindelig kikkertoperation kan du stille og roligt starte med sport, når ankelen er smertefri og uden hævelse.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Patientinformation
Version nr.: 106
Dato: 08. februar 2021
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.