PATIENTINFORMATION
Kikkertundersøgelse i ankelleddet
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Kikkertundersøgelse i ankelleddet

Ved lidelser i ankelleddet vil det ofte være nødvendigt at gennemføre en kikkertundersøgelse (artroskopi).

Som hovedregel vil lidelsens karakter være fastslået, og i forbindelse med artroskopien være planlagt kikkertvejledt operation. 

 

Artroskopien vil altid medføre, at anklens hulrum bliver efterset og beskrevet. Hvis der påvises beskadigelser, som kan behandles umiddelbart, vil dette foregå med det samme. Dette kan være fjernelse af beskadiget brusk, fjernelse af irriteret slimhinde eller slimhindefold, fjernelse af knogleudvækster eller mus. 

 

Risici 

Ved operationen kan der i sjældne tilfælde opstå blødning i leddet. Dette kan i de fleste tilfælde forebygges ved at holde foden højt over knæhøjde og evt. bruge ispakninger på foden. Især er det vigtigt med disse forholdsregler de første dage efter operationen. 

 

Der kan endvidere være en lille risiko for at beskadige en hudnerve, således at der kommer føleforstyrrelser ud på fodryggen. 

 

Der er en lille risiko for betændelse i leddet. Derfor vil der altid blive givet forebyggende antibiotika i forbindelse med operationen. 

 

Før operationen 

Operationen udføres ambulant. Du vil inden operationen på selve operationsdagen træffe narkoselægen. Operationen foregår i fuld bedøvelse.  

 

Efter du har været til forundersøgelse, vil du via mail eller e-boks få besked om hvornår du skal komme til operation. 

 

Du skal møde fastende dvs 6 timer inden operationen må du ikke indtage fast føde eller mælkeprodukter(du må dog gerne tage et glas vand, saft, the, kaffe, evt. med sukker, men ikke mælk indtil 2 timer før mødetidspunktet). Du bør undlade rygning dagen før og på selve operationsdagen. Der må ikke være sår på benet, da det giver risiko for, at bakterier føres ind i leddet. Hvis du derfor opdager sår på benet, beder vi dig ringe. Ligeledes vil en eventuel forkølelse øge risiko ved bedøvelse, hvorfor du skal kontakte os, hvis du bliver forkølet. 

 

Operationen 

Artroskopien foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 1?2 -1 time. Der laves 2 eller flere små huller til ankelleddet, hvorigennem kikkert og små instrumenter indføres, og hele seancen overføres til fjernsyn, så kirurgen kan se, hvad han/hun laver. Det kan være nødvendigt at lave flere små huller for at kunne komme ind i alle leddets kroge. 

 

Bedøvelsen 

Kikkertoperation foretages under fuld bedøvelse. Lokalbedøvelse er ikke tilstrækkelig, hvis kirurgen skal have gode arbejdsforhold, og operationen blive så vellykket som muligt. På operationsstuen vil du være vågen i starten, mens forberedelserne til operationen foregår. Når operationen skal starte, bliver du fuldbedøvet med medicin givet ind i en kanyle i hånden. Narkosepersonale vil fuldbedøve dig under hele operationen.  

 

Derefter vækker vi dig igen, og kører dig i seng til observationsstuen, hvor du skal være i et par timer, inden du kan tage hjem. Du må ikke selv køre hjem, og du skal sørge for, at der er voksne personer sammen med dig resten af dagen, hvis du skulle blive utilpas. Samtidig med fuldbedøvelsen indsprøjtes lokalbedøvelse i ankelleddet, således at smerterne efter operationen vil være minimale. 

 

Efter operationen 

Når du er tilstrækkelig vågen, vil kirurgen fortælle dig om, hvad der blev fundet ved operation, og hvad der er gjort. 

 

Inden du går hjem, vil fysioterapeuten vise dig nogle enkelte øvelser og lære dig at gå med krykker. Hvis din operation ligger sidst på dagen, er det som oftest sygeplejersken, der lærer dig at gå på krykker. Du bliver i stedet kontaktet af fysioterapeuten dagen efter pr. telefon, hvor forholdsregler og øvelser gennemgås, samt evt. behov for videre træning vurderes/arrangeres. 

 

Du skal have en voksen person til at hente dig, og være hos dig det første døgn. 

 

De første dage efter operationen vil der ofte være hævelse af ankelen og lette til moderate smerter. Men husk disse gener kan lindres ved at holde foden højt og afkøle med is. Du vil få lidt smertestillende medicin med hjem til de første dage. Du bør i de første par dage efter operationen spise paracetamol 1 g hver 6. time (Pamol, Panodil, Pinex), samt Ipren eller Ibumetin 400 mg hver 8. time sammen med mælk. 

 

Efter 2-3 dage kan du reducere forbindingen og såfremt sårene er tørre, må du tage brusebad. 

 

Ambulante kontroller 

Det vil ikke altid være nødvendigt, at du ses til kontrol på privathospitalet. Kirurgen vil efter operationen orientere dig, om du skal komme til kontrol, eller du skal kontrolleres hos din egen praktiserende læge. 

 

Du skal skåne/aflaste benet ca. 5-7 dage og aflaste med krykkestokke (20-30 kg belastning, dog længere tid ved evt. bruskskade). Lad være med at gå eller stå for længe. Hold benet i ro og gerne højt. 

Du vil få udleveret et par krykker til de første par uger. 

Du må køre bil, når du har normal førlighed i benet, og kan føre bil på fuldt betryggende måde. 

 

Du skal regne med sygemelding i ca. 14 dage. Hvis der er foretaget supplerende operationer kræves længere sygemelding. 

 

Efter en almindelig kikkertoperation kan du stille og roligt starte med sport, når anklen er smertefri og uden hævelse.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.  

 

Supplerende vejledning ved bruskskade i ankelleddet

Kontaktfladerne mellem skinnebenet og rullebenet er dækket af et lag brusk. Ledbrusken optager trykket mellem knogleenderne og forhindrer, at knoglevævet slides.  

 

Den normale ledbrusk består af hyalinbrusk, elastisk grundsubstans samt bindevæv. Den indeholder hverken blodkar eller nerver, og dette kan have betydning for bruskens dårlige evne til at hele efter beskadigelse. Ledbrusken ernæres af den ledvæske, der er i ledhulen, og det er af stor betydning, at ledvæsken fordeles i hele leddets bevægelsesrum. 

 

I et led, der ikke bliver brugt, svinder ledbrusken ind pga. mangel på næring. Skader på ledbrusken i fodleddet kan ramme både skinnebenets- og rullebenets ledflader. De kan opstå som følge af traumer, f.eks. i forbindelse med forstuvninger. Bruskskader kan medføre større huller eller sprækker i ledfladerne, og der vil derfor være risiko for unormal tidlig slidgigt i leddet. Symptomerne på bruskskade kan være smerter, specielt i forbindelse med belastning samt aflåsningslignende tilfælde. Der kan opstå hævelse i fodleddet pga. væskedannelse. 

 

Diagnosen 

Det kan være svært at stille diagnosen ud fra røntgenbilleder eller MR-skanning, så det vil ofte være nødvendigt at lave en kikkertundersøgelse i fodleddet. Ved kikkertundersøgelse kan bruskdefekten være dækket af en bruskflap, og når flappen løftes, kommer den underliggende knogle til syne. Bruskskaden kan være af forskellig karakter. 

 

Behandling 

For at kunne give den korrekte behandling af bruskskaden er det vigtigt at vide, hvor stor bruskskaden er, hvor den er placeret i fodleddet, og hvor dyb skaden er. Ud fra disse oplysninger vurderer lægen, hvilken operation der giver det bedste resultat.  

 

Førstegangsbehandling af bruskskade vil alene være fjernelse af løs brusk, da dette oftest vil have god effekt, evt. suppleret med mikrofraktur (anlæggelse af små huller i knoglen). Hvis ikke dette har tilstrækkelig effekt kan man overveje forskellige andre metoder til behandling af bruskskaden.

 

Operationen 

Hvis beskadigelsen af brusken er større end 10mm x 10 mm går operationen ud på at få dækket bruskskaden med "erstatningsbrusk". Gennem små huller i huden indføres kikkertapparatet, og ved hjælp af et spidst instrument laves der millimeter små brud i den underliggende knogle. Knoglen begynder derved at bløde, og der startes en helingsproces. Bruskskaden vil nu blive dækket af et lag "erstatningsbrusk", som består af bindevæv, og knoglen vil nu være beskyttet mod slid. 

 

Efter operationen 

For at ikke ødelægge denne nydannede "erstatningsbrusk" er det vigtigt ikke at støtte med fuld vægt på benet, derfor må du efter operationen ikke støtte fuldt ud på benet (kun med 20-30 kg) og du vil få udleveret krykkestokke. Fysioterapeuten instruerer i enkelte bevægeøvelser. 

 

For at stimulere helingsprocessen i knoglen er det vigtigt at lave ubelastede bevægeøvelser flere gange dagligt. 

 

Først efter ca. 6 uger må du begynde at belaste fuldt ud på benet igen. Du må indtil da godt cykle på motionscykel med lav belastning og så snart sårene er helede, må du også godt være i bassin eller svømmehal. 

 

Kontroller 

Kontrol efter operationen er afhængig af operationsfundet. Du skal forvente et optræningsforløb på 3-4 måneder. Idræt som indebærer hop, spring og kontakt kan først forventes genoptaget efter 5-6 måneder. 

 

Supplerende vejledning ved kikkertundersøgelse i bagfoden

 

Symptomer

Smerter og ømhed i bagfoden (området mellem achillessene og fodleddet) kan skyldes flere ting. En af de hyppigste kan være en lille ekstraknogle som er gået løs og dermed begyndt at give symptomer.

 

Det kan også være en del af slimhinden fra ledkapslen der er irriteret. Måske er der irritation omkring storetåens bøjesene (som faktisk løber i den bagerste del af fodleddet).


Man ser også af og til bruskskader bagtil i fodleddet. Symptomerne kan opstå efter en forstuvning. Hos fodboldspillere resulterer det ofte i at man ikke kan sparke til en bold med vristen.


Diagnosen

For at få en korrekt diagnose behøver man et røntgenbillede og i mange tilfælde også en MR-skanning.


Behandling

Man placerer en kikkert på den ene side af achillessenen og fører instrumenter ind på den anden side af achillessenen. Herved kan man opnå et fint overblik over bagsiden af fodleddet og leddet under fodleddet. Med små instrumenter kan man nu fjerne det irriterede væv og knogle.

 

Efter operationen

Efter operationen kan man i de fleste tilfælde støtte på benet. Man må dog påregne mindst 2 ugers sygemelding, måske endog længere.

 

Inden udskrivelsen vil du blive instrueret af en af vore fysioterapeuter.

 

Der kan evt. være behov for krykkestokke til aflastning i 1-2 uger efter operationen.

 

Krykkestokkene kan lånes her på klinikken.

 

Så snart smerterne og ømheden har fortaget sig, kan du starte genoptræning og som regel genoptage sport (træning) efter 5 uger, dog længere tid hvis det drejer sig om en bruskskade.

 

Du vil inden udskrivelse få udleveret smertestillende medicin til de første dage efter operationen. Der vil også blive aftalt evt. kontrolbesøg inden du går hjem.

 

80%-85% bliver tilfredse eller meget tilfredse efter operationen.

 

Komplikationer

Som ved alle andre operationer er der en lille risiko for infektion eller en påvirkning af nerverne til foden (ofte midlertidig).

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Fod- og ankelklinikken

VERSION NR. 112 . DATO 30. mar 2021

Besøg fodogankel.dk


Til top