Hudsygdomme

På HudCenter Mølholm, Dermatologisk Laserklinik er speciallægerne og lasersygeplejerskerne uddannet på et højt fagligt niveau. Derfor varetager de en lang række behandlinger og laserbehandlinger, ligesom de underviser og deltager i forskning inden for laserbehandling og behandling af aldersrelaterede forandringer.

Specialet tilbydes i: Vejle Aarhus
Kontakt sekretæren:

Danmark får nyt Videncenter for Hudkræft

Privathospitalet Mølholm donerer 25 mio. kroner til etablering og drift af et nyt videncenter for hudkræft, der skal komme alle danske patienter med hudkræft til gode.

Privathospitalet Mølholm har sammen med Aalborg Universitetshospital og Bispebjerg Hospital doneret midler til at oprette et nyt videncenter for hudkræft.

Videncenter for Hudkræft får til formål at generere og implementere ny viden om, hvordan man kan forebygge og behandle sygdommen, der årligt rammer omkring 38.500 danskere. I spidsen for projektet står professor ved Aalborg Universitet og overlæge på Aalborg Universitetshospital, Peter Bjerring, som også er tilknyttet klinik for Dermatologi på Privathospitalet Mølholm, speciallæge og klinikchef på Dermatologisk Klinik på Privathospital Mølholm, Flemming Andersen samt professor ved Københavns Universitet og overlæge på Bispebjerg Hospital, Merete Hædersdal. Sammen ser de frem til at løfte opgaven med det nye videncenter.

 

Professor ved Københavns Universitet og overlæge på Bispebjerg Hospital, Merete Hædersdal, siger:

”Vi er meget taknemlige over at have fået denne mulighed. Det er på samme tid et skulderklap og en tillidserklæring om, at vi med projektet vil kunne gøre en mærkbar forskel for forebyggelse, diagnosticering og behandling af hudkræft ved at samle den bedste ekspertise på tværs af landet og udbrede den nyeste viden til gavn for alle danske hudkræftpatienter.”

 

Professor ved Aalborg Universitet og overlæge på Aalborg Universitetshospital, Peter Bjerring, supplerer:

”Trods mange års folkeoplysning er hudkræft desværre kun steget i forekomst. Projektet har derfor et stort potentiale både for den enkelte og set med samfundsøkonomiske briller.”

 

Konkret vil Videncenter for Hudkræft have fokus på tre områder: Udvikling af en let anvendelig beskyttelse mod sollys, hvor man kan indtage stoffet som en tablet i stedet for at skulle bruge solcreme; udvikling af nye og mere skånsomme lys- og laserbaserede behandlingsmetoder til hudkræft samt udbredelse af viden om disse nye behandlingsmetoder til læger og til befolkningen generelt. Der tilknyttes desuden flere ph.d. studerende til projektet, hvormed videncentret kan bidrage til uddannelse af nye eksperter inden for området.

 

Dermatologi er et af de specialer, hvor Privathospitalet Mølholm har været længst fremme i kraft af det arbejde, som Flemming Andersen og Peter Bjerring gennem årene har stået for på Klinik for Dermatologi. Derfor giver det mening for Privathospitalet Mølholm at understøtte projektet og bidrage til at fremme udviklingen på området. Samtidigt vækker det glæde at kunne bidrage til et projekt med så vigtigt et formål og så stort et fagligt og geografisk potentiale på tværs af private og offentlig aktører.

 

Det nye videncenter forventes ikke at kræve yderligere kapacitet på Privathospitalet Mølholm.

 

Fakta om Videncenter for Hudkræft

Privathospitalet Mølholm, Aalborg Universitet og Bispebjerg Hospital er gået sammen om oprettelsen af et nyt Videncenter for Hudkræft.

 

Der er tale om et offentligt-privat samarbejde, hvor parterne stiller finansiering, faciliteter såvel som faglig ekspertise til rådighed. Der tilknyttes desuden flere ph.d. studerende til projektet, hvormed videncentret vil bidrage til uddannelse af nye eksperter inden for området.

 

Privathospitalet Mølholm donerer samlet 25 millioner kroner over 5 år og stiller faciliteter og faglig ekspertise til rådighed gennem Klinik for Dermatologi.

 

Aalborg Universitet og Bispebjerg Hospital har hver doneret 4 mio. kroner og bidrager desuden med udstyr, forskningsfaciliteter og nogle af landets førende forskere og eksperter.

 

Fakta om Hudkræft

Hudkræft er den mest almindeligt forekommende form for kræft i verden, og den stigende forekomst af hudkræft er lige nu højere end for alle andre kræfttyper tilsammen.

 

Dagligt diagnosticeres omkring 100 danskere med hudkræft, og 40 procent heraf vil med tiden udvikle flere tumorer.

 

På landsplan lider omkring 150.000 personer i dag af sygdommen. Det svarer til cirka tre procent af befolkningen, hvilket gør hudkræft til en endemisk sygdom (”folkesygdom”).

 

Eksponering for solstråler er den primære risikofaktor, hvad angår hudkræft, og trods en storstilet forebyggelsesindsats er forekomsten i Danmark steget til cirka 38.500 nye patienter om året. De udgifter, der er forbundet med hudkræft, er således betragtelige og vidner om betydelig sygelighed blandt patienter, en stor samfundsøkonomisk byrde og høj dødelighed blandt immunsvækkede befolkningsgrupper.

 

Kilde: https://gchsp.dk/cag/skin-cancer-innovation-clinical-academic-group-scin-cag/

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.