Ledige stillinger

Privathospitalet Mølholm søger

VEJLE

Operationssygeplejerske

 

Vi søger en operationssygeplejerske med blandet erfaring.

Stillingen er på 33 timer ugentlig i dag-og aften vagter.

 

Vores operationsafsnit består af 5 operationsstuer, som dagligt varetager forskellige typer af operationer indenfor mange specialer. Desuden varetager operationssygeplejerskerne diverse ambulatoriefunktioner.

 

Vi er en travl arbejdsplads, hvor der lægges vægt på et højt serviceniveau og et godt tværfagligt samarbejde.

 

Vi forventer, at du er ansvarsbevidst, fleksibel og imødekommende.

Til gengæld kan vi garantere en god arbejdsplads med engagerede kolleger.

 

Ansøgningen bedes sendt til Teamleder på operationsafdelingen Jannie Buch, jbu@molholm.dk

Ansøgningsfrist 1. april 2019

 

Generel information om Privathospitalet Mølholm kan findes på vores hjemmeside på www.molholm.dk

 

Er du interesseret og har uddybende spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Teamleder Jannie Buch på tlf. 60196403 eller Driftschef Lis Mikkelsen på tlf. 20614211.

 

(slået op 120319)

 

...  ...

 

VEJLE

Sygeplejerske til vores sengeafdeling

 

Vi søger en sygeplejerske med intensiv eller anæstesiuddannelse til vores sengeafdeling.
Stillingen er på 37 timer ugentlig i blandede vagter.

 

Afdelingen har 25 sengepladser og varetager forskellige typer af elektiv kirurgi indenfor ortopædkirurgi, organkirurgi, plastikkirurgi m.m. samt behandling af hjertesygdomme.

 

Vi er en travl arbejdsplads, hvor der lægges vægt på et højt serviceniveau og et godt tværfagligt samarbejde.

 

Vi forventer, at du er ansvarsbevidst, fleksibel og imødekommende.

Til gengæld kan vi garantere en god arbejdsplads med engagerede kolleger.

 

Ansøgningen bedes sendt til teamleder Lisbeth Nonbøl Poulsen, lnn@molholm.dk

Ansøgningsfrist 1. apil 2019

 

Generel information om Privathospitalet Mølholm kan findes på vores hjemmeside på www.molholm.dk

 

Er du interesseret og har uddybende spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Teamleder Lisbeth Nonbøl Poulsen, tlf. 76429474

 

(slået op 110319)

 

...  ...

 

AARHUS

Speciallæge til det tværfaglige smerteteam 

Mulighed for partnerskab

Allévia, Tværfagligt Smertecenter ved Privathospitalet Mølholm, Aarhus søger en eller to speciallæger. 

 

Arbejdsstedet er Saralyst allé 50, Højbjerg, Aarhus.

 

Du er speciallæge i eksempelvis anæstesiologi, almen medicin, reumatologi eller neurologi. Du skal varetage behandlingen af patienter i tæt samarbejde med resten af vores tværfaglige team, som består af speciallæger, psykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og socialrådgiver. 

Vi tilbyder en unik mulighed for at medvirke til at udvikle det igangværende arbejde, og den rigtige profil har mulighed for klinikejerskab (partnerskab). 

 

Vi forventer at du interesserer dig for behandling af patienter med kroniske non-maligne smertetilstande. Det er en fordel, men ingen betingelse, at du har uddannelse indenfor smertebehandling, eksempelvis den nordiske uddannelse. Interesse for at tage denne uddannelse vil dog være et plus. 

 

Stillingen kan være fuldtids- eller deltids. Ansættelse kan kombineres med anden ansættelse, da arbejdstiden kan aftales fleksibelt. Tiltrædelse snarest muligt.

 

Vi har en samarbejdsaftale med Region Midt og modtager derfor hver måned mange nye patienter til vurdering. Det betyder, at vi får rigtig mange besøg i smertecentret, så vi er en travl og meget levende arbejdsplads.

 

Nærmere oplysninger kan fås hos direktør og klinikejer Lotte Vagn-Hansen (61204029), klinikejer Bent Uhrbrand (28870164) eller klinikejer Markku Vuorela (40801600).

 

Om Allévia og Privathospitalet Mølholm

Allévia har eksisteret siden 2006 og der er aktuelt 23 ansatte. Allévia er en af ca. 30 klinikker på privathospitalet Mølholm P/S. Vi har regionsfunktion i Region Midt og Region Syd, hvor vores primære patientgruppe er henvist som en del af tilbuddet om smertebehandling i Region Midt. Henvisningen sker gennem den centrale visitation på AUH. Vi modtager også enkelte patienter med forsikringer.
Se mere på
www.allevia.dk 

Privathospitalet Mølholm P/S er beliggende både i Vejle og i Aarhus og har eksisteret i 25 år. Hospitalet består af en bred vifte af specialer, herunder både medicinske og kirurgiske.

Vores mål er at give patienterne den bedst mulige undersøgelse og behandling i et trygt forløb på et højt fagligt niveau.

Læs mere www.molholm.dk


Til top