Ledige stillinger

Privathospitalet Mølholm søger

... ...

AARHUS

Timelønnede operationssygeplejersker til vores afdeling i Højbjerg / Aarhus

Vi vægter at du har minimum 2 års erfaring gerne med kendskab fra dagkirurgiske afdelinger.

 

Vi har 2 operationsstuer, der mandag – onsdag varetager elektiv kirurgi indenfor: Organ, gyn, ortopædi og ØNH specialerne.

Som OP sygeplejerske forventes det, at du kan gå i vask til et eller flere specialer, varetage en gulvfunktion og hjælpe med at vaske og pakke vores instrumenter ved behov.

 

Der kan  være vagter i dagtiden og aftenvagter

 

Vi er en travl arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på et højt serviceniveau og tværfagligt samarbejde.

 

Generel information om Privathospitalet Mølholm kan findes på vores hjemmeside www.molholm.dk

 

Er du interesseret og har uddybende spørgsmål kan du kontakte

Afdelingschef  Anne-Mette  Bentsen  på telefon 76427472 / 30460005

 


... ...

VEJLE

Deltidsbogholder til Allévia ved Privathospitalet Mølholm

Dine primære arbejdsopgaver vil være bogføring, lægge budgetter, klargøre årsregnskab, kontakt til pensionsselskab, bank osv.
Du vil få det primære ansvar for Allévias regnskab og skal samarbejde med regnskabsafdelingen på Privathospitalet Mølholm.

 

Vi søger en bogholder der:

  • har et struktureret og iskoldt overblik
  • kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
  • er fleksibel og ser muligheder fremfor begrænsninger

Vi kan tilbyde:

  • 7-8 timers arbejdsuge (1 dag ugentligt er at foretrække)
  • et engageret og fagligt miljø
  • en spændende og varieret stilling på en travl arbejdsplads
  • humoristisk stemning
  • oplæring via tidligere bogholder

Yderligere information:
Kontakt venligst direktør Lotte Vagn-Hansen på tlf: 61 20 40 29.

 

Se mere om Allevia på www.allevia.dk

Ansøgningsfrist snarest muligt.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17/3-2020.

Tiltrædelse senest 1. maj 2020.

 

SEND ANSØGNING

 

Allévia, ved Privathospitalet Mølholm (Vejle og Århus) tilbyder tværfaglig undersøgelse og behandling af smerteramte, således at der er kortest mulig tid før patienten kan blive hjulpet.

Allévia tager hånd om det hele menneske og har sammensat et team, der består af speciallæger i anæstesiologi, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, socialrådgiver og lægesekretærer. Hver af disse specialisters grundige undersøgelse af den smerteramte danner grundlag for en vurdering af patientens behov for hjælp. Vi tager udgangspunkt i den enkelte smertepatients situation med fokus på individuel behandling. Det overordnede behandlings mål er, at lindre patientens smerte og at genetablere et aktivt hverdags liv hvis det er muligt og en forbedret livskvalitet, hvor smerten fylder mindst muligt.

...

Stillingen er slået op den 4/2-2020


... ...

AARHUS

Speciallæge til det tværfaglige smerteteam 

Mulighed for partnerskab

Allévia, Tværfagligt Smertecenter ved Privathospitalet Mølholm, Aarhus søger en eller to speciallæger. 

 

Arbejdsstedet er Saralyst allé 50, Højbjerg, Aarhus.

 

Du er speciallæge i eksempelvis anæstesiologi, almen medicin, reumatologi eller neurologi. Du skal varetage behandlingen af patienter i tæt samarbejde med resten af vores tværfaglige team, som består af speciallæger, psykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og socialrådgiver. 

Vi tilbyder en unik mulighed for at medvirke til at udvikle det igangværende arbejde, og den rigtige profil har mulighed for klinikejerskab (partnerskab). 

 

Vi forventer at du interesserer dig for behandling af patienter med kroniske non-maligne smertetilstande. Det er en fordel, men ingen betingelse, at du har uddannelse indenfor smertebehandling, eksempelvis den nordiske uddannelse. Interesse for at tage denne uddannelse vil dog være et plus. 

 

Stillingen kan være fuldtids- eller deltids. Ansættelse kan kombineres med anden ansættelse, da arbejdstiden kan aftales fleksibelt. Tiltrædelse snarest muligt.

 

Vi har en samarbejdsaftale med Region Midt og modtager derfor hver måned mange nye patienter til vurdering. Det betyder, at vi får rigtig mange besøg i smertecentret, så vi er en travl og meget levende arbejdsplads.

 

Nærmere oplysninger kan fås hos direktør og klinikejer Lotte Vagn-Hansen (61204029), klinikejer Bent Uhrbrand (28870164) eller klinikejer Markku Vuorela (40801600).

 

Om Allévia og Privathospitalet Mølholm

Allévia har eksisteret siden 2006 og der er aktuelt 23 ansatte. Allévia er en af ca. 30 klinikker på Privathospitalet Mølholm P/S. Vi har regions funktion i Region Midt og Region Syd, hvor vores primære patientgruppe er henvist som en del af tilbuddet om smertebehandling i Region Midt. Henvisningen sker gennem den centrale visitation på AUH. Vi modtager også enkelte patienter med forsikringer.
Se mere på
www.allevia.dk 

 

Privathospitalet Mølholm P/S er beliggende både i Vejle og i Aarhus og har eksisteret i 25 år. Hospitalet består af en bred vifte af specialer, herunder både medicinske og kirurgiske.

Vores mål er at give patienterne den bedst mulige undersøgelse og behandling i et trygt forløb på et højt fagligt niveau.

Læs mere www.molholm.dk


Til top