Ledige stillinger

Privathospitalet Mølholm søger

VEJLE

Radiograf-konsulent

Privathospitalet Mølholm ønsker at styrke det billeddiagnostiske område og søger derfor en erfaren radiograf, som både kan håndtere CT, mammografi og røntgen.

 

Du skal kunne varetage behandling af patienter dels ved selvstændigt arbejde, men samtidig i tæt samarbejde med sygeplejersker, radiologer og speciallæger. Du får ansvaret for at udføre mange forskellige slags undersøgelser – både almindelige røntgenundersøgelser af eksempelvis knogler og hjerte, men også mere komplekse behandlinger, såsom CT-undersøgelse af hjertet.

 

Din profil

  • Du er erfaren og har autorisation som radiograf
  • Du er god til at samarbejde i et tværfagligt miljø og har evne til at koordinere og tage beslutninger
  • Du trives i et fleksibelt miljø med en uformel omgangstone og er god til at tilpasse dig små og store forandringer
  • Du er positiv og bidrager til et godt arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde og overskud
  • Du har lyst til at arbejde et sted, hvor udvikling og kvalitet er i højsædet
  • Du kan bevare overblikket i travle situationer

 

Vi tilbyder en unik mulighed for at kunne medvirke til at udvikle det billeddiagnostiske område, og har du interessen og den rigtige profil, er der mulighed for at stå for den daglige koordinering og ledelse af områderne i samarbejde med driftschefen.

 

Arbejdet foregår primært på hospitalet i Vejle, men eventuelt kombineres med offentligt arbejde andetsteds. Arbejdsopgaver på hospitalet i Aarhus kan forekomme. Forventet timeantal er 25-37 timer per uge. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter nærmere aftale.

 

Tiltrædelse og kontaktperson

Tiltrædelse ønskes snarest muligt.

Ved yderligere spørgsmål kontakt driftschef Lis Mikkelsen (20614211, lmi@molholm.dk) eller salgs- og udviklingsdirektør Per Faurschou Jessen (40508909, pfj@molholm.dk).

 

Om Privathospitalet Mølholm

Privathospitalet Mølholm har eksisteret i mere end 25 år og fungerer i dag som et partnerselskab, hvor 35 forskellige klinikejere er medejere af hospitalet, og hver især driver deres speciale. Privathospitalet har lokaler i Vejle og Aarhus og kunderne består af forsikringspatienter, offentligt henviste patienter og privatbetalere. Vores mål er at give patienterne den bedst mulige undersøgelse og behandling i et trygt forløb. Læs mere om hospitalet på www.molholm.dk.

 

Slået op den 19. august 2019

 

...  ...

 

VEJLE/AARHUS

Gynækologisk konsulent til potentielt partnerskab

Privathospitalet Mølholm ønsker at styrke den gynækologiske funktion og søger derfor en erfaren speciallæge, som kan varetage alle benigne gynækologiske operationer.

Du skal kunne varetage udredning og behandling af patienter dels ved selvstændigt arbejde, men også sammen med sygeplejersker i ambulatoriet og på operationsstuen.

 

Vi udfører alle typer af benigne gynækologiske operationer, lige fra små vaginale indgreb til hysteroskopiske og laparoskopiske indgreb. Desuden udfører vi et større antal hysterektomier og forskellige former for prolapsoperationer.

 

Vi tilbyder en unik mulighed for at kunne medvirke til at udvikle det gynækologiske område, og har du interessen og den rigtige profil, er der mulighed for at lede klinikken og på sigt få et klinikejerskab (partnerskab).

 

Privathospitalet Mølholm tilbyder omfattende support i forbindelse med booking af patienter samt koordinering af yderligere undersøgelser og andet praktisk. Operationer og undersøgelser foregår på hospitalerne i både Vejle og Århus, og arbejdet kan kombineres med offentlig ansættelse andetsteds og kan delvist foregå ved eftermiddags- og aftenarbejde.

 

Tiltrædelse og kontaktperson

Tiltrædelse ønskes snarest muligt.

Ved yderligere spørgsmål kontakt cheflæge Thorbjørn Sommer (23611376, tbs@molholm.dk) eller salgs- og udviklingsdirektør Per Faurschou Jessen (40508909, pfj@molholm.dk).

 

Om Privathospitalet Mølholm

Privathospitalet Mølholm har eksisteret i mere end 25 år og fungerer i dag som et partnerselskab, hvor 35 forskellige klinikejere er medejere af hospitalet, og hver især driver deres speciale. Privathospitalet har lokaler i Vejle og Aarhus og kunderne består af forsikringspatienter, offentligt henviste patienter og privatbetalere. Vores mål er at give patienterne den bedst mulige undersøgelse og behandling i et trygt forløb. Læs mere om hospitalet på www.molholm.dk.

 

Slået op den 12. august 2019

 

...  ...

 

AARHUS

Speciallæge til det tværfaglige smerteteam 

Mulighed for partnerskab

Allévia, Tværfagligt Smertecenter ved Privathospitalet Mølholm, Aarhus søger en eller to speciallæger. 

 

Arbejdsstedet er Saralyst allé 50, Højbjerg, Aarhus.

 

Du er speciallæge i eksempelvis anæstesiologi, almen medicin, reumatologi eller neurologi. Du skal varetage behandlingen af patienter i tæt samarbejde med resten af vores tværfaglige team, som består af speciallæger, psykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og socialrådgiver. 

Vi tilbyder en unik mulighed for at medvirke til at udvikle det igangværende arbejde, og den rigtige profil har mulighed for klinikejerskab (partnerskab). 

 

Vi forventer at du interesserer dig for behandling af patienter med kroniske non-maligne smertetilstande. Det er en fordel, men ingen betingelse, at du har uddannelse indenfor smertebehandling, eksempelvis den nordiske uddannelse. Interesse for at tage denne uddannelse vil dog være et plus. 

 

Stillingen kan være fuldtids- eller deltids. Ansættelse kan kombineres med anden ansættelse, da arbejdstiden kan aftales fleksibelt. Tiltrædelse snarest muligt.

 

Vi har en samarbejdsaftale med Region Midt og modtager derfor hver måned mange nye patienter til vurdering. Det betyder, at vi får rigtig mange besøg i smertecentret, så vi er en travl og meget levende arbejdsplads.

 

Nærmere oplysninger kan fås hos direktør og klinikejer Lotte Vagn-Hansen (61204029), klinikejer Bent Uhrbrand (28870164) eller klinikejer Markku Vuorela (40801600).

 

Om Allévia og Privathospitalet Mølholm

Allévia har eksisteret siden 2006 og der er aktuelt 23 ansatte. Allévia er en af ca. 30 klinikker på privathospitalet Mølholm P/S. Vi har regionsfunktion i Region Midt og Region Syd, hvor vores primære patientgruppe er henvist som en del af tilbuddet om smertebehandling i Region Midt. Henvisningen sker gennem den centrale visitation på AUH. Vi modtager også enkelte patienter med forsikringer.
Se mere på
www.allevia.dk 

Privathospitalet Mølholm P/S er beliggende både i Vejle og i Aarhus og har eksisteret i 25 år. Hospitalet består af en bred vifte af specialer, herunder både medicinske og kirurgiske.

Vores mål er at give patienterne den bedst mulige undersøgelse og behandling i et trygt forløb på et højt fagligt niveau.

Læs mere www.molholm.dk


Til top