Værd at vide

Inden din behandling/operation

Ventetid inden behandling

Ring gerne og hør, hvornår undersøgelse og eventuel operation kan finde sted. Typisk vil forundersøgelse ske indenfor en uge til 14 hverdage, og operation typisk indenfor 14 hverdage fra forundersøgelse.

 

Læger, speciallæger og behandlere

Alle læger på Privathospitalet Mølholm er uddannede og autoriserede speciallæger i Danmark. Du kan finde mere information omkring den enkelte læge eller behandler under personale.

 

Transport til og fra Privathospitalet Mølholm

Privathospitalet Mølholm varetager ikke transport til og fra hospitalet. Vi er naturligvis behjælpelige med at bestille Falck eller Taxi, når du som patient skal hjem. Flere sundhedsforsikringsselskaber afholder transportudgifter for deres patienter til og fra hospitalet. 

 

Undersøgelse før indlæggelse

Du aftaler tid til en forundersøgelse ved vores sekretærer. Speciallægen, der foretager forundersøgelsen vil være den samme, som foretager en eventuel operation eller anden behandling. Ved forundersøgelsen informeres du som patient om behandlingsmulighederne og behandlingsforløbet. Ved behov kan der tages blodprøver, røntgen og eventuel MR-skanning i forbindelse med forundersøgelsen – også selv om dette ikke er aftalt på forhånd. Hvis du eventuelt tidligere har fået taget røntgenbilleder eller andre undersøgelser der er relevante at rekvirere, indhentes disse fra det offentlige sygehusvæsen eller andre privathospitaler. 

Hvis der er behov for en operation, kan denne bookes ved forundersøgelsen for privatbetalere, - ellers bookes operationen først når forsikringsselskabet har givet accept på behandlingen, efter at det har modtaget kopi af journalen fra forundersøgelsen. 

Forud for indlæggelsen udleveres spørgeskemaer vedrørende helbredstilstand af hensyn til bedøvelsen, liste over sædvanlig medicin og samtykkeerklæring til behandling, som du bedes udfylde og returnere, så vi har den i god tid inden operationen. 

 

Hvad skal du huske at medbringe ved indlæggelse

Som indlagt patient på Privathospitalet Mølholm skal du medbringe din vanlige medicin, specielle hjælpemidler som du bruger i hverdagen (høreapparat, stok, blodsukkerapparat m.v.), toiletartikler, løstsiddende tøj (til hjemturen) og sko, hjemmesko, eventuelt læsestof eller musik som kan være rart at lytte til under indlæggelsen eller under operationen. Husk selv høretelefoner. 

 

Alkohol og rygning ved operation

Alkohol og rygning påvirker resultatet af din operation.

Når du skal opereres, er det derfor vigtigt, at du forbereder dig til operationen. Derved skaber du de bedste forudsætninger for et godt resultat.

 

Vi beder dig venligst læse nedenstående pjecer om Alkohol og rygning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

   Alkohol og operationer

 

   Rygning og operationer


Hospitalet og sengestuerne er røgfrie, men der mulighed for, som både indlagt patient og pårørende, at ryge udenfor på terrassen. 

 

Modtagelse ved indlæggelse

Du skal som patient henvende dig i receptionen på sengeafdelingen. Her vil sygeplejersken tage imod dig og vise dig til rette på stuen. Herefter bliver du gjort klar til operation. Ved nogle operationer tages blodprøver ved indlæggelsen. Du vil før operationen blive tilset af såvel narkoselægen som speciallægen, der skal operere dig. er har du mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål, som ikke blev berørt ved forundersøgelsen. 

 

I henhold til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen skal alle patienter på 12 år og derover, PCR-testes for COVID-19, 2 dage før planlagt indlæggelse. Hvis det ikke er muligt at få en PCR-test godtages en Quick-test.

Du bedes selv bestille tid til COVID-19 test på:  www.coronaprover.dk. Er testen positiv bedes du venligst ringe og få din tid udsat.

Pårørende til indlagte patienter skal vise Coronapas. Børn under 16 år er undtaget fra at vise Coronapas.

Vi gør opmærksom på at det, af hensyn til evt. anden patient på sengestuen, kun i begrænset omfang er muligt for pårørende at opholde sig på sengestuen under din indlæggelse. Børn under 18 år må ledsages af én forælder.

  

Patientforespørgelser

Privathospitalet Mølholm har tavshedspligt og kan derfor ikke uden patientens samtykke give oplysninger om patientens tilstand.

Det er tilladt at benytte mobiltelefon på hospitalet, så du kan kontakte din pårørende på denne måde.

 

Sengestuer

Under dit ophold hos os indlægges du på tosengsstuer.

 

Egen computer under indlæggelse

På hver stue er det muligt at tilslutte din egen computer til internettet med trådløs opkobling. Sygeplejerskerne vil være behjælpelige med tilslutningen. 

 

Overnatningsmuligheder

Se hvilke hoteller tæt på Privathospitalet Mølholm der tilbyder 10% rabat, hvis du er patient eller pårørende til en patient.

 

Overnatningsmuligheder
 

Information og spørgsmål under indlæggelsen 

Efter operationen tilses du igen af speciallægen som informerer dig om indgrebet. Herefter holder speciallægen sig telefonisk orienteret om din tilstand via sygeplejersken. Ved behov kan speciallægen tilkaldes. Den daglige pleje, observation og information varetages af sygeplejerskerne. På afdelingen er der tilknyttet fysioterapeuter som kan informere dig om relevante forholdsregler i forbindelse med operationen. 

 

Når du skal udskrives

Udskrivelsesdato og tidspunkt aftales normalt allerede ved forundersøgelsen. Sygeplejersken udleverer også smertestillende medicin eller recept til den første tid efter operationen. 

Ved udskrivelse får du en kopi af din journal med eller tilsendt til din eBoks. 

 

Journal på andet sprog

Ønsker du oversættelse af din journal til et andet sprog, kan dette mod betaling foranlediges. 

 

Videregivelse af oplysninger

For at sikre den bedst mulige behandling vil vi i nødvendigt omfang udveksle helbredsoplysninger der er relevante for din behandling med din egen læge, andre hospitaler, laboratorier samt evt. hjemmepleje. Hvis et forsikringsselskab betaler for behandlingsforløbet er vi forpligtet til at informere dette. 

Hvis du ikke ønsker udveksling af helbredsoplysninger med førnævnte instanser, skal du selv frabede dig dette, ved skriftligt at informere Privathospitalet Mølholm. 

Al anden udveksling af oplysninger om din behandling (f.eks. til pårørende eller kommunen) forudsætter at du har afgivet et konkret skriftligt samtykke til dette. 

Ovenstående information fremgår af vores indkaldelsesbreve.

Ved operation og indlæggelse udfyldes en samtykkeerklæring til behandling.

 

e-Boks

For at sikre dig og dine personlige data bedst muligt, sender vi al kommunikation vedrørende dit behandlingsforløb på Privathospitalet Mølholm til din e-Boks.

Med al kommunikation mener vi indkaldelsebreve, journalnotater og svar på prøver eller undersøgelser.

Vi anbefaler, at du opretter din e-boks således, at du får en besked på mail eller sms om indgående e-post.

Du kan som alternativ til e-Boks få tilsendt et almindeligt brev. I så fald bedes du kontakte os og meddele du ønsker dette.

 

Tavshedspligt og diskretion

Privathospitalet Mølholm og alle ansatte har tavshedspligt.

  

Betaling

Priser for undersøgelse og operation fremgår af vores prislister, se under det enkelte speciale. 

Hvis forsikringsselskabet har givet accept på undersøgelse og behandling, sender Privathospitalet Mølholm faktura til dem. Hvis ingen accept foreligger, skal du som patient selv betale.
Betaling foregår før operationen med bankoverførsel. Det er ikke muligt at afbetale operationen.

 

Genoptræning efter behandling

Vore fysioterapeuter giver, ved udvalgte operationer, vejledning i forskellige øvelser eller teknikker, som du kan anvende for at opnå bedst mulig genoptræning efter din operation. Fysioterapeuten udleverer skriftlig instruktion. Nogle gange kan der være tale om efterkontrol hos vore fysioterapeuter, andre gange henviser vi til det offentlige sygehusvæsen, eller til privat fysioterapi i nærheden af dit hjem.

 

Lån af træningsudstyr og hjælpemidler 

Når det drejer sig om midlertidig hjælp såsom stokke, toiletforhøjer, badebænk, gribetang, skohorn, strømpepåtager m.m., kan du som patient låne udstyr hos os. Hvis du har brug for vedvarende hjælp såsom gåvogn med hjul, rollator eller bækkenstol m.m., formidler vi hjælp via Hjælpemiddelcentralen i nærheden af din bopæl. Midlertidig udlånt udstyr afleveres i Receptionen ved kontrollen efter operationen.   


Til top