Værd at vide

Inden din behandling / operation

Ventetid inden behandling

Vi prøver altid at finde en hurtig tid til dig. Du er meget velkommen til at ringe og høre nærmere om, hvornår din undersøgelse og eventuelle operation kan finde sted.

 

Læger, speciallæger og behandlere

Alle læger på Privathospitalet Mølholm er uddannede og autoriserede speciallæger i Danmark. Du kan finde mere information omkring den enkelte læge eller behandler under personale.

 

Transport til og fra Privathospitalet Mølholm

Privathospitalet Mølholm varetager ikke transport til og fra hospitalet. Vi er naturligvis behjælpelige med at bestille Falck eller Taxi, når du som patient skal hjem. Flere sundhedsforsikringsselskaber afholder transportudgifter for deres patienter til og fra hospitalet. 

 

Undersøgelse før indlæggelse

Du aftaler først en tid til forundersøgelse ved vores sekretærer. Speciallægen, der foretager forundersøgelsen vil være den samme, som foretager en eventuel operation eller anden behandling. Ved forundersøgelsen informeres du som patient om behandlingsmulighederne og behandlingsforløbet. Ved behov kan der tages blodprøver, røntgen og eventuel MR-skanning i forbindelse med forundersøgelsen – også selv om dette ikke er aftalt på forhånd. Hvis du eventuelt tidligere har fået taget røntgenbilleder eller andre undersøgelser, der er relevante at rekvirere, indhentes disse fra det offentlige sygehusvæsen eller andre privathospitaler. 

Forud for indlæggelsen udleveres spørgeskemaer vedrørende helbredstilstand af hensyn til bedøvelse, liste over sædvanlig medicin og samtykkeerklæring til behandling, som du bedes udfylde og returnere, så vi har den i god tid inden operationen. 

 

Hvad skal du huske at medbringe ved indlæggelse

Som indlagt patient på Privathospitalet Mølholm skal du medbringe din vanlige medicin, specielle hjælpemidler som du bruger i hverdagen (høreapparat, stok, blodsukkerapparat m.v.), toiletartikler, løstsiddende tøj (til hjemturen) og sko, hjemmesko, eventuelt læsestof eller musik som kan være rart at lytte til under indlæggelsen eller under operationen. Husk selv høretelefoner. 

 

Alkohol og rygning ved operation

Alkohol og rygning påvirker resultatet af din operation.

Når du skal opereres, er det derfor vigtigt, at du forbereder dig til operationen. Derved skaber du de bedste forudsætninger for et godt resultat.

 

Vi beder dig venligst læse nedenstående pjecer om alkohol og rygning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 Alkohol og operationer

 Rygning og operationer


Hospitalet og sengestuerne er røgfrie, men både indlagte patienter og pårørende kan ryge udenfor på terrassen. 

 

Modtagelse ved indlæggelse

Du skal som patient henvende dig i receptionen på sengeafdelingen. Her vil sygeplejersken tage imod dig og vise dig til rette på stuen. Herefter bliver du gjort klar til operation. Ved nogle operationer tages blodprøver i forbindelse med indlæggelsen. Du vil før din operation blive tilset af både narkoselæge og speciallægen, der skal operere dig. Her har du mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål, som ikke blev berørt ved forundersøgelsen. 

 

Det kan være trygt og hensigtsmæssigt at have en ledsager med, dog anbefales at du kun ledsages af én pårørende af hensyn til pladsforholdene.

Af hensyn til de øvrige patienter på sengestuen, er det kun i begrænset omfang muligt for pårørende, at opholde sig på sengestuen under indlæggelsen.

 

Medicin under indlæggelse

I forbindelse med operationen gælder forskellige regler for hvordan du skal tage din vanlige medicin.
Reglerne afhænger af hvad du skal opereres for:
Plastikkirurgi - Regler for din vanlige medicin før operationen

Urinvejskirurgi - Regler for din vanlige medicin før operationen

 Hoftekirurgi - Regler for din vanlige medicin før operationen

Øvrige operationer - Regler for din vanlige medicin før operationen

  

Patientforespørgelser

Privathospitalet Mølholm har tavshedspligt og kan derfor ikke uden patientens samtykke give oplysninger om patientens tilstand.

Det er tilladt at benytte mobiltelefon på hospitalet, så du kan kontakte dine pårørende.

 

Sengestuer

Under dit ophold indlægges du på tosengsstuer.

 

Egen computer under indlæggelse

På alle sengestuer har du mulighed for at tilslutte din egen computer til internettet via trådløs opkobling. Sygeplejerskerne vil være behjælpelige med brugernavn og password. 

 

Overnatningsmuligheder

Se hvilke hoteller vi samarbejder med. Hotellerne tilbyder dig 10% rabat, hvis du er patient eller pårørende til en patient.

Overnatningsmuligheder tæt på Privathospitalet Mølholm
 

Information og spørgsmål under indlæggelsen 

EEfter operationen tilses du af speciallægen, som informerer dig om indgrebet. Herefter holder speciallægen sig telefonisk orienteret om din tilstand via sygeplejersken. Ved behov kan speciallægen altid tilkaldes. Den daglige pleje, observation og information varetages af sygeplejerskerne. På afdelingen er der tilknyttet fysioterapeuter, som kan informere dig om relevante forholdsregler i forbindelse med din operation.

 

Når du skal udskrives

Udskrivelsesdato og -tidspunkt aftales normalt allerede ved forundersøgelsen. Sygeplejersken udleverer også smertestillende medicin eller recept til den første tid efter operationen. 

Ved udskrivelse får du en kopi af din journal, eller den bliver sendt til din e-Boks. 

 

Journal på andet sprog

Ønsker du oversættelse af din journal til et andet sprog, kan dette foranlediges mod betaling. 

 

Videregivelse af oplysninger

For at sikre den bedst mulige behandling vil vi i nødvendigt omfang udveksle relevante helbredsoplysninger med din egen læge, andre hospitaler, laboratorier, dit forsikringsselskab og evt. hjemmepleje.

Hvis du ikke ønsker udveksling af helbredsoplysninger med førnævnte instanser, skal du selv frabede dig dette skriftligt. 

Al anden udveksling af oplysninger om din behandling (f.eks. til pårørende eller kommunen) forudsætter, at du har afgivet et skriftligt samtykke til dette. 

Ovenstående information fremgår af vores indkaldelsesbreve.

Ved operation og indlæggelse udfyldes en samtykkeerklæring til behandling.

 

e-Boks

For at sikre dig og dine personlige data bedst muligt, sender vi al kommunikation vedrørende dit behandlingsforløb på Privathospitalet Mølholm til din e-Boks.

Med al kommunikation mener vi indkaldelsesbreve, journalnotater og svar på prøver eller undersøgelser.

Vi anbefaler, at du opretter din e-boks således, at du får en besked på mail eller sms om indgående e-post.

Du kan som alternativ til e-Boks få tilsendt et almindeligt brev. I så fald bedes du meddele os herom.

 

Tavshedspligt og diskretion

Privathospitalet Mølholm og alle ansatte har tavshedspligt.

  

Betaling

Priser på undersøgelser og behandlinger fremgår af vores prislister, som du finder under de enkelte specialer. 

Hvis dit forsikringsselskab har givet accept på din undersøgelse og behandling, sender vi en faktura til forsikringsselskabet. Hvis der ikke foreligger en accept, skal du som patient selv betale.
Betaling skal foregå før din operation via en bankoverførsel. Det er ikke muligt at afbetale operationen.

 

Genoptræning efter behandling

På udvalgte operationer giver vores fysioterapeuter vejledning i forskellige øvelser eller teknikker, som du kan anvende for at opnå bedst mulig genoptræning efter din operation. Fysioterapeuten udleverer skriftlig instruktion. Nogle gange kan der være tale om efterkontrol hos vore fysioterapeuter, andre gange henviser vi til det offentlige sygehusvæsen, eller til privat fysioterapi i nærheden af dit hjem.

 

Lån af træningsudstyr og hjælpemidler 

Når det drejer sig om midlertidig hjælp såsom stokke, toiletforhøjer, badebænk, gribetang, skohorn, strømpepåtager mv., kan du som patient låne udstyr hos os. Hvis du har brug for vedvarende hjælp såsom gåvogn med hjul, rollator eller bækkenstol mv., formidler vi hjælp via Hjælpemiddelcentralen i nærheden af din bopæl. Midlertidig udlånt udstyr afleveres i receptionen ved dit kontrolbesøg efter operationen.


Til top