Mavesmerter

Mange børn er generet af mavesmerter i perioder af deres børneliv, men hvis disse giver anledning til bekymring, er vedvarende og forstyrrende i barnets liv, vil det oftest være nødvendigt med en lægelig vurdering med henblik på at afklare baggrunden.

 

Ud over vurdering af sygeforløbet via samtale, suppleres evt. med blodprøver, urinprøve, afføringsprøver og ultralydsscanning. Ud fra gennemgangen vil det oftest være muligt at finde frem til relevante behandlingstiltag.

 

 

Du er velkommen til at kontakte os ved tvivlsspørgsmål.

 


 tilbage til forside / oversigt

Speciallæger og behandlere
Nina Szomlaiski
Nina Szomlaiski
Speciallæge i børnesygdomme/pædiatri

Til top