PATIENTINFORMATION
RFA vid förmaksflimmer (SE)
Denne behandling tilbydes i: Vejle

RFA vid förmaksflimmer (SE)

Radiofrekvensablation (förmaksflimmer)

 

Välkommen till HjerteCenter Mølholm. Här hittar du information om vad som gäller i samband med en behandling för förmaksflimmer. 

 

Behandlingen utförs dagligen av personalen på HjerteCenter Mølholm vilket ger en trygghet för både personal och patienter. Personalen gör sitt yttersta för att du ska känna dig trygg och välbehandlad under vistelsen. Det är vårt mål att kombinera professionell behandling med god mänsklig kontakt. 

 

Erfarenheten med radiofrekvensablation av förmaksflimmer är att 80-90 % av patienterna med periodisk förmaksflimmer blir hjälpta av behandlingen. Patienter med ihållande förmaksflimmer (konstant) har något lägre lyckandefrekvens – kring 70 %.

 

Radiofrekvensablation (RFA)

Syftet med behandlingen är att elektriskt isolera de såkallade lungvenerna från hjärtats vänstra förmak. Lungvenernas muskulatur spelar en central roll för uppkomsten av förmaksflimmer. 

 

Generell information

Ta med

Toalettartiklar, tofflor eller inneskor och bekväma kläder. Ta dessutom med din vanliga medicin.

 

Ledsagare och transport 

Du är givetvis välkommen att ta med någon som kan vara dig till hjälp. Det är i och för sig inte någon nödvändighet då du själv gärna får bära en mindre resväska med ombyten och toalettartiklar och utan problem kan använda offentliga transportmedel inklusive flyg på utskrivningsdagen. 

 

Medicin

Du ska fortsätta oförändrat med din medicinering upp till inläggningen. Detta gäller också om du använder Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana eller Waran/Warfarin som blodförtunnande behandling. Den läkare som har bedömt din remiss kan ha gjort bedömningen att du inte behöver blodförtunnande behandling före ablationen. Du ska dock alltid använda sådan behandling minst 3 månader efter ablationen. 

 

Rakning

Vi ber dig vänligen avlägsna eventuell behåring på bröstet och i höger ljumske med en engångsrakhyvel dagen före inläggningen.

Du ska raka området som motsvarar markeringen på bilden.

 

 

 

 

Förberedelser hemma (regler angående fasta)

Du ska vara fastande avseende fast föda minst 6 timmar innan inläggningen. Du får dock dricka fram till 2 timmar före inläggningen (men inga mjölkprodukter). Du får inte röka 2 timmar före inläggningen. Är du planerad att komma kl 11.00 eller senare får du gärna äta frukost dock senast kl. 06.00. 

 

Besökstid

Dina anhöriga kan under inläggningen ringa sekretariatet på +45 7642 7420,

Din närmaste anhöriga är välkommen att delta i läkarsamtal.

Utöver detta är det just nu tyvärr inte möjligt för anhöriga att vara på sjukhuset (på grund af Covid-19)

Mobiltelefon är tillåten.

 

Rökning

Vi undanber oss rökning i alla byggnader, på parkeringsplatser samt i området kring sjukhuset.

 

Inläggningsdagen

Förberedelse inför behandlingen

På inläggningsdagen tar en sjuksköterska emot dig, hjälper dig tillrätta och informerar dig om vistelsen. Du får information om när behandlingen blir av och eventuella förhållningsregler inför behandlingen. 

 

Du får en plastkanyl i en blodåder på handen eller i armen. Man mäter puls och blodtryck samt tar ett EKG.

 

Hjärtspecialisten kommer strax före behandlingen att prata med dig och informera om behandlingen mer i detalj. Informationen gäller hur behandlingen verkar, förutsättningarna för att lyckas samt även om eventuella biverkningar och komplikationer till behandlingen. 

 

Det finns gott om tid vid detta samtal och dina anhöriga är givetvis välkomna att delta. 

 

Då tiden för en behandling kan variera får du räkna med viss väntetid. Oavsett väntetid blir du behandlad samma dag. 

 

Själva behandlingen

Behandlingen tar ca. 2-3 timmar. I behandlingsrummet finns diverse utrustning bland annat för röntgen och flera datorskärmar.

Läs mer om röntgen

 

Före själva kateterbehandlingen utförs en speciell ultraljudsundersökning av hjärtat via matstrupen (TEE). Detta görs för att utesluta förekomst av blodpropp i det vänstra förmaket, vilket kan förekomma trots behandling med Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana eller Waran. Skulle man finna tecken på en sådan blodpropp finns det risk för att den lossnar under ingreppet och därför måste ingreppet skjutas upp. Denna ultraljudsundersökning sker i full narkos.

 

Man för in tunna katetrar till hjärtat via blodkärl i ljumsken. Via katetrarna kan man följa hjärtats elektriska aktivitet. Genom att kateterspetsen värms upp till ca 65 grader kan man avlägsna orsaken till hjärtrytmrubbningen. Ingreppet sker i lokalbedövning och det ges både smärtstillande och lugnande/avslappnande läkemedel direkt intravenöst, dosen justeras efter behov. 

 

Om du under proceduren har förmaksflimmer kommer vi under behandlingen att försoka återskapa normal hjärtrytm (sinusrytm) med hjälp av en strömstöt i bröstet (såkallad elkonvertering) under full narkos. 

 

Efter behandlingen

Efter behandlingen avlägsnas samtliga katetrar och du kommer att övervakas noga av en sjuksköterska under de första 2-4 timmarna på vårdavdelningen. Under de första 2 timmarna ska du ligga ner i sängen med anledning av blödningsrisken från sticken i ljumsken.

 

Skulle du uppleva obehag, smärtor, värmekänsla eller svullnad i ljumsken ska du göra sjuksköterskan uppmärksam på detta.

 

På eftermiddagen efter behandlingen kommer du att tittas till av den hjärtspecialist som behandlade dig.

 

Utskrivningsdagen

På morgonen före utskrivningen kontrolleras stickstället i ljumsken.

Du blir utskriven av den hjärtspecialist som behandlade dig. Vid detta utskrivningssamtal finns tid att ställa frågor och t.ex. diskutera den fortsatta planeringen och förhållningsregler för framtiden

 

Du kommer att få en kopia av den medicinska sammanfattningen (epikrisen), en lista över din medicinering och eventuella recept. Härefter är det klart att resa hem.

 

Vi skickar en kopia av den medicinska sammanfattningen till din egen läkare, till ditt sjukhus och i förekommande fall till ditt försäkringsbolag.

 

Du kan räkna med att kunna resa hem efter frukost ca kl. 8.30.

 

Hemtransport

Du får gärna köra bil eller resa med allmänna kommunikationer direkt efter utskrivningen. 

 

Komplikationer

I sällsynta fall (mindre risk än 1%) kan det uppstå komplikationer: Större blödning i ljumsken, blödning i hjärtsäcken, skador på lungvenerna samt blodpropp (i blodkärl, eller i andra organ som hjärna, njurar eller lungor).

Dessa komplikationer kan kräva observation eller speciell behandling, som kan utföras på plats.

 

Hemma igen

Den första veckan efter behandlingen ska du undvika tyngre fysisk belastning inklusive idrottsaktiviteter av hänsyn till stickstället i ljumsken. Du kan återta ditt ordinarie arbete efter ungefär en vecka. Har du speciellt tungt arbete kan det behövas två veckor innan du kan återuppta det.

 

Efterbehandling

Du kan förvänta dig ett mindre blåmärke vid instickstället i ljumsken. Enstaka patienter får en större blödning i ljumsken (hematom), som kan besvära upp till ett par veckor efter.

 

Många patienter har en del smärtor/tryck/obehag i bröstet de första dagarna efter behandlingen. I sådana fall brukar Panodil hjälpa mot obehagen.

 

Vanligtvis rekommenderar vi att du under de kommande 3 månaderna fortsätter med samma medicinering som före behandlingen avseende din hjärtrytmrubbning.

 

På motsvarande sätt ska du fortsätta med den såkallade blodförtunnande medicinering (Waran, Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana) i minst 3 månader efter behandlingen. Patienter med hög risk för stroke p.g.a. förmaksflimmer rekommenderas att fortsätta livslång behandling, även efter utförd behandling.

 

Ändringar av din medicinering bör alltid göras i samråd med din läkare. Det är speciellt viktigt att du inte slutar med din blodförtunnande medicin på egen hand utan detta ska göras i samråd med din läkare.

 

En del patienter upplever hjärtklappning eller förmaksflimmer efter behandlingen. Detta kan bero på en irritation i hjärtmuskelvävnaden av själva behandlingen och betyder inte att behandlingen misslyckats. Man kan uppleva en ökad förekomst av förmaksflimmerattacker under de första 2-3 månaderna varefter symtomen oftast avtar. Det är därför inte förrän efter ca 3 månader som man kan bedöma effekten av behandlingen. Det kan bli nödvändigt att upprepa behandlingen. Erfarenheten visar att cirka 20 % av patienter ska genomgå ännu en behandling innan man uppnår ett optimalt resultat. 

 

Skulle du få hjärtklappning eller förmaksflimmer föreslår vi följande:

  • Är symtomen de samma som före behandlingen så avvakta en tid, i alla fall 1 dygn, och se om attacken går över av sig själv.
  • Är symtomen annorlunda rekommenderar vi att du söker din läkare eller en akutmottagning för att ta EKG.
  • Far du illa av din attack eller den pågår mer än 24 timmar bör du kontakta sjukhus för att göra en såkallad elkonvertering.

Får du tätt återkommande attackar efter behandlingen kan det bli nödvändigt med mer potent hjärtmedicin i en period för att stabilisera hjärtrytmen. Egen läkare kan remittera till sjukhus på hemorten i syftet att ändra medicineringen. Oftast vill vi rekommendera Cordarone i en 3 månaders period. Detta tolereras väl av de flesta patienter utan betydande biverkningar.

 

Det kan vara en bra idé att registrera hur ofta du får störningar i hjärtrytmen och hur länge dina symtom håller i. Ta med den informationen till återbesöket på ditt hemortssjukhus efter ca 3 månader.

Skulle du drabbas av intensiv bröstsmärta, svår andnöd, svimning eller sväljningssvårigheter ska du söka läkare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

 

Med denna patientinformation hoppas vi att vi kunnat besvara några av de frågor, som du eller dina anhöriga har kring behandling med radiofrekvensablation på HjerteCenter Mølholm. Informationen ersätter inte muntlig information och du är alltid välkommen att ställa frågor.

 

Privathospitalet Mølholm är Danmarks äldsta privatsjukhus och kännetecknas av hög kvalitet och maximal fokus på dig som patient. Du är vår gäst.

 

HjerteCenter Mølholm på Privathospitalet Mølholm kan alltid kontaktas:

Tlf.: +45 76 42 74 20 

Mail: hjerte@molholm.dk

 

Du kan söka ytterligare information på Klinikchef Peter Steen Hansens blog: www.rytmedoktor.dk

 

Med vänlig hälsning

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

VERSION NR. 118 . DATO 22. mar 2021
Specialistläkare, sjuksköterskor och personal
Maj-Britt Memhave Petersen
Maj-Britt Memhave Petersen
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Mette Skjødeberg Zwinge
Mette Skjødeberg Zwinge
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Gabriella Edvardsson Alsøe
Gabriella Edvardsson Alsøe
Svensk patientrådgivare, HjerteCenter Mølholm

Till toppen