Handkirurgisk Center Mølholm SE

Som patient vid Handkirurgisk Center Mølholm SE följer samma handkirurg dig genom hela behandlingsförloppet.
På så sätt säkerställer vi största möjliga trygghet och kontinuitet för dig.

 

Vår handkirurgiska klinik erbjuder:

  • Titthålsoperation för karpaltunnelsyndrom
  • Nyckelhålskirurgi för triggerfinger och senskideinflammation
  • Nålkirurgi för Dupuytrens kontraktur (vikingasjukan)
  • Titthålsoperation för handledsproblem, till exempel senknutor (ganglion) och efter handledsskador
  • Titthålsoperation vid tumproblem, till exempel tidig artros
  • Operation vid artros i tumme och hand som bevarar rörligheten
  • Blockadbehandling vid tennisarmbåge, triggerfinger, artros i tummen och i vissa fall karpaltunnelsyndrom.

Inom modern handkirurgi används operativa metoder med minimala ingångsöppningar: titthåls-, nyckelhåls- och nålkirurgi. Tack vare denna utveckling kan vi förbättra förloppet för dig som patient genom att utföra flera ingrepp på samma gång - och i vissa fall i båda händerna samtidigt. Likaså blir man återställd avsevärt snabbare efter behandling med dessa skonsamma ingrepp.

 

Peter Jørgsholm och klinikens fyra övriga handkirurger är alla specialistläkare med handkirurgisk utbildning och arbetar enbart inom denna specialitet.

Peter Jørgsholm, dr.med, specialistläkare i handkirurgi och ägare till Håndkirurgisk Center Mølholm har varit pionjär inom utvecklingen av operation med minimala ingångsöppningar. Han är utbildad på Skandinaviens ledande handkirurgiska centrum i Malmö. Med mer än 10 års erfarenhet från Malmö samt ett års arbete på världens ledande centrum för handledsskador i Sydney kan Peter Jørgsholm erbjuda handoperationer på hög yrkesmässig nivå. Hans speciella intresse och expertis inom titthålsbehandling av karpaltunnelsyndrom, handledsbrott och båtbensbrott har lett till en doktorsavhandling om det senare.
De övriga handkirurgerna som arbetar för Mølholm är också utbildade inom dessa nya tekniker.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver mer information.


 

Specialistläkare, sjuksköterskor och personal

Till toppen