Patientinformation
Åreknuder
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Åreknuder

Generelt om åreknuder

Ca. 12% af den danske befolkning udvikler i deres livsforløb åreknuder. 
 
Åreknuder dækker over en udvidelse af de mest overfladiske blodkar (venerne). Det er via disse blodkar, det af-iltede blod ledes tilbage til hjertet. Årsagen til udviklingen af åreknuder er en gradvis nedsættelse af de elastiske fibre i disse blodkar der medfører, at blodkarret udvider sig og dermed gradvist gør veneklapperne utætte. 
 
Det øgede tryk i venesystemet giver symptomer først med tyngde og træthedsfornemmelse og siden hævelse, misfarvning af huden, og hvis man venter længe nok udvikling af kroniske skinnebenssår. Man skal dog have symptomgivende åreknuder i mange år, før der kommer udvikling af skinnebenssår. 
 

Behandling

Generelt kan man behandle åreknuder med støttestrømper, evt. kompressionsstrømper til knæledsniveau.
Alternativ behandling er varmebehandling, skumsklerosering eller operation.

 

Operation 

Dette udføres ofte ambulant. Operationen foregår oftest i fuld bedøvelse.
 
Har man åreknuder på begge ben, vil man oftest operere et ben af gangen.
 
Du vil starte med at få en tid til konsultation hos speciallægen, og vil der ligeledes have mulighed for at stille eventuelle tvivlsspørgsmål.
 
Prisen for forundersøgelse inkl. duplex-skanning (ultralydsundersøgelse), se gældende priser i prislisten
 
Hvis konklusionen bliver, at du skal opereres på Privathospitalet Mølholm, aftales ved forundersøgelsen en operationstid samt endelig pris for det operative indgreb.
 
Efter operationen skal der benyttes en kompressionsstrømpe klasse I i dagtiden i 4 uger. Disse strømper får du udleveret lige efter operationen.
 
Du kan ikke selv køre hjem efter operationen, hvorfor du skal have arrangeret transport både til og fra hospitalet.
 
Efter operationen skal du regne med at være sygemeldt fra arbejde 7 - 10 dage.
 
Vi anbefaler, at du har en voksen hos dig den første nat efter operationen, såfremt du skulle blive utilpas eller få komplikationer.
 
Smertebehandling efter operationen kan klares med håndkøbsmedicin som f.eks. Pamol, Ipren eller tilsvarende smertestillende tabletter.
 
Tråden skal fjernes 10-12 dage efter operationen enten her på Privathospitalet Mølholm eller hos din egen læge.
 
Det er vigtigt, at du efter operationen fortsat holder dig aktiv og derved aktiverer din venepumpe.
 

Komplikationer

Det er sjældent, at der tiltræder komplikationer til det operative indgreb, men der kan dog opstå lokal infektion eller overfladisk årebetændelse i dagene efter operationen, risici herfor er under 2%.
 
I visse sjældne tilfælde kan følesansen på benet ligeledes være noget nedsat i en periode, risici herfor er 5-10%.
 
I visse tilfælde forsvinder symptomerne ikke efter udført operation. Enkelte kan efter operation udvikle smertende nervepåvirkning.
Ved operation for åreknuder i knæhasen kan der udvikles dropfod pga. skade på nerven, hvorfor der oftest tilrådes skumsklerosering af åreknuder der, risici herfor er under 3%.
 
Ved alle behandlingsformer kan der udvikles symptomer på dyb årebetændelse, risici herfor er under 2%.
 
Der er i dag flere muligheder for at opnå tilskud til behandling på Privathospitalet Mølholm.
Privathospitalet Mølholm er godkendt af Sygesikringen Danmark.
 
Med venlig hilsen
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
Karkirurgisk klinik
Version nr. 108 . Dato 08. okt 2021

Til top