NeuroCenter

NeuroCenteret på Privathospitalet Mølholm præsenterer fælles muligheder for behandling af en "neuro" patient.

En neuropatient er typisk en patient, som er startet udredning og behandling hos én af vores speciallæger indenfor et af de specialer, der er tilknyttet Mølholm NeuroCenter - men som på grund af særlige komplekse problemstillinger præsenterer en mere kompleks diagnose, end først antaget.

Speciallægen har så mulighed for at konferere med de øvrige speciallæger indenfor:

 

I NeuroCenteret vil vi sikre en tværfaglig vidensdeling til gavn for de af vore patienter, der er tilknyttet ét af ovenstående specialer, og som har komplekse problemstillinger. 

 

Vi afholder faste lægelige konferencer, således at der kan udarbejdes en fælles og tværfaglig strategi målrettet den enkelte patient - så denne kan komme videre i sit undersøgelses- og behandlingsforløb. 

 

Denne vidensdeling giver en særlig grundig diskussion af de problemer, som patienten har - og disse bliver bedømt ud fra alle faglige aspekter indenfor NeuroCenter-området, og leder hen mod en hurtigere og mere præcis afklaring for vore patienter med komplekse problemstillinger. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.


Til top