Urinvejssygdomme

Urologisk klinik tilbyder undersøgelse og behandling på ekspertniveau af stort set alle former for urologiske sygdomme.

Vi tilbyder forundersøgelse og operation i både Vejle, Aarhus og København og kan stort set altid finde en tid til undersøgelse indenfor ganske få dage.

Specialet tilbydes i: Vejle Aarhus København
Kontakt sekretæren:

Nyresten / Ureteroskopisk stenfjernelse (mindre nyresten)

Stenfjernelse i nyre/urinleder med kikkertteknik gennem urinrør og urinleder

 

Nyresten er en hyppig lidelse, og nyrestensanfald kan være en af de mest smertefulde tilstande hos mennesket. I mange tilfælde kan små nyresten selv komme ud, ofte hjulpet af smertestillende medicin.

Hvis stenen sætter sig fast, eller det tager mere end nogle få dage med smerter, eller hvis der kommer feber, kan det være nødvendigt at fjerne stenen ved en kikkertoperation.

Nyresten, der er mindre end 20 - 25 mm, og sten i urinlederen behandles almindeligvis med kikkertoperation op gennem urinvejene.  Det er en relativt lille operation, med meget lav risiko for komplikationer. På Privathospitalet Mølholm har vi det bedste apparatur til behandling af nyresten, blandt andet har vi anskaffet den nyeste laser på markedet til knusning af sten. Denne laser (Soltivelaser) er en markant forbedring i forhold til de tidligere laser. Den er mere effektiv og giver derfor kortere operationstid. For at mindske generne ved operationen anvender vi også de tyndeste kikkerter og de blødeste katetre der findes på markedet.

Inden operationen

Hvis du får blodfortyndende medicin bliver det ved konsultationen aftalt hvor mange dages pause du skal holde inden operationen.

Hvis du på grund af smerter tager smertestillende medicin skal du IKKE holde pause med denne inden operationen.
 

Procedure

Du møder fastende på sengeafdelingen til det aftalte tidspunkt. Den læge der skal operere dig kommer og hilser på dig inden operationen.

 

Efter samtale med lægen og eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen kommer du hen til operationsstuen. Operationen foretages i fuld bedøvelse. Lægen foretager en kikkertundersøgelse af blæren med oplæggelse af et ureterkateter (rør), som føres op gennem urinlederen til nyrebækkenet. Dette sker for at kunne anvende kontrastvæske til at belyse forholdene i nyren, og derudfra planlægge strategi i forbindelse med stenfjernelsen. 

 

Under selve operationen føres et ganske tyndt kikkertinstrument op i urinlederen gennem urinrøret og blæren. Stenen pulveriseres med laser, og stumperne fjernes.

Oftest anlægges der ved slutningen af operationen et såkaldt JJ-kateter. Kateteret ligger fra nyren til blæren og skal sikre afløbet af urin fra nyren til urinblæren. JJ-kateteret kan genere en del, og specielt i de første dage kan man have ondt i nyren i forbindelse med vandladning, og de fleste oplever hypppig vandladningstrang. Dette skyldes, at kateteret irriterer blæren, og det er ikke et udtryk for, at du har fået en blærebetændelse. Kateteret kan også forårsage blod i urinen.

Du kan bevæge dig normalt, men hård fysisk aktivitet såsom løb, tunge løft og anden gymnastisk aktivitet kan øge generne ved at have JJ-kateter.

For at mindske disse gener mest muligt anvender vi på Privathospitalet Mølholm de blødeste katetre der findes på markedet (siliconekatetre).

I de fleste tilfælde skal JJ-kateteret ligge nogle få dage og du kan enten selv fjerne det eller gå til din egen læge og få det fjernet. I sjældnere tilfælde er der behov for at det ligger 1 - 2 uger, og så skal det fjernes her på hospitalet. Det foregår ved anvendelse af en ultratynd kikkert under lokal bedøvelse. Det tager nogle få minutter.

Efter operationen skal du hvile dig et par timer på hospitalet, hvor vi observerer dig og kontrollerer at alt forløber som det skal. Herefter udskrives du, og du må ikke selv føre bil hjem. Det er derfor vigtigt, at du har en aftale med en ledsager, der kan sørge for hjemtransporten.

Du vil, både før og efter operationen tale med den læge der opererer dig,

 

Alle patienter der får fjernet nyresten får i forløbet en samtale om hvorledes man skal forholde sig fremover med hensyn til blandt andet forebyggelse og behandling af nyrestenstilfælde.

Patientinformation
Version nr.: 121
Dato: 05. februar 2023
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus, Aarhus (Højbjerg)

Speciallæger og behandlere

Billede af Gabriella Edvardsson Alsøe
Gabriella Edvardsson Alsøe
Svensk patientrådgiver
Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.