Patientinformation
Nyresten / Ureteroskopisk stenfjernelse (mindre nyresten)
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus, Aarhus (Højbjerg)

Nyresten / Ureteroskopisk stenfjernelse (mindre nyresten)

Stenfjernelse i nyre/urinleder med kikkertteknik gennem urinrør og urinleder

 

Nyresten er en hyppig lidelse, og nyrestensanfald kan være en af de mest smertefulde tilstande hos mennesket. I mange tilfælde kan små nyresten selv komme ud, ofte hjulpet af smertestillende medicin.

Hvis stenen sætter sig fast, eller det tager mere end nogle få dage med smerter, eller hvis der kommer feber, kan det være nødvendigt at fjerne stenen ved en kikkertoperation.

Nyresten, der er mindre end 15 mm, og sten i urinlederen behandles almindeligvis med kikkertoperation op gennem urinvejene.  Det er en relativt lille operation, med meget lav risiko for komplikationer.

Inden operationen

Hvis du får blodfortyndende medicin fx Marcoumar, Marevan, Plavix, Hjertemagnyl eller anden medicin, der indeholder acetylsalicylsyre (fx Albyl, Kodimagnyl) eller gigtpræparater, bedes du holde pause med denne behandling 5 dage forud for operationen, da der ellers kan være problemer med blødning under og efter operationen. Dette gælder også for naturmedicin, eksempelvis Q10, fiskeolie, hvidløgspiller, E-vitamin etc.   
 

Procedure

Du møder fastende på sengeafdelingen til det aftalte tidspunkt.

 

Efter samtale med lægen og eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen kommer du hen til operationsstuen. Operationen foretages i fuld bedøvelse. Lægen foretager en kikkertundersøgelse af blæren med oplæggelse af et ureterkateter (rør), som føres op gennem urinlederen til nyrebækkenet. Dette sker for at kunne anvende kontrastvæske til at belyse forholdene i nyren, og derudfra planlægge strategi i forbindelse med stenfjernelsen. 

 

Under selve operationen føres et ganske tyndt kikkertinstrument op i urinlederen gennem urinrøret og blæren. Stenen nedbrydes med laser, og stumperne fjernes.

Oftest anlægges der ved slutningen af operationen et såkaldt JJ-kateter. Kateteret ligger fra nyren til blæren og skal sikre afløbet af urin fra nyren til urinblæren. JJ-kateteret kan genere en del, og specielt i de første dage kan man have ondt i nyren i forbindelse med vandladning, og de fleste oplever hypppig vandladningstrang. Dette skyldes, at kateteret irriterer blæren, og det er ikke et udtryk for, at du har fået en blærebetændelse. Kateteret kan også forårsage blod i urinen.

Du kan bevæge dig normalt, men hård fysisk aktivitet såsom løb, tunge løft og anden gymnastisk aktivitet kan øge generne ved at have JJ-kateter.

For at mindske disse gener mest muligt anvender vi på Privathospitalet Mølholm de blødeste katetre der findes på markedet (siliconekatetre).

I de fleste tilfælde skal JJ-kateteret ligge nogle få dage og du kan enten selv fjerne det eller gå til din egen læge og få det fjernet. I sjældnere tilfælde er der behov for at det ligger 1 - 2 uger, og så skal det fjernes her på hospitalet. Det foregår ved anvendelse af en ultratynd kikkert under lokal bedøvelse. Det tager nogle få minutter.

Efter operationen skal du hvile dig nogle timer på hospitalet, hvor vi observerer dig og kontrollerer at alt forløber som det skal.

Hvis du tager hjem samme dag må du ikke selv køre bil. Det er derfor vigtigt, at du har en aftale med en ledsager, der kan sørge for hjemtransporten.

Du vil, både før og efter operationen tale med den læge der opererer dig, og inden du bliver udskrevet vil du få en samtale om hvorledes du skal forholde dig fremover med hensyn til blandt andet forebyggelse og behandling af nyrestenstilfælde.

 

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

Version nr. 117 . Dato 25. sep 2020

Til top