PATIENTINFORMATION
Blæresten
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Blæresten

Blæresten findes næsten udelukkende hos mænd og skyldes oftest varierende afløbsproblemer fra blæren, enten som utilstrækkelig åbning af blærehalsen under vandladningen eller forstørret prostata med dårlig blæretømning tilfølge.

 

Hos kvinder kan blæresten forekomme, hvis patienten har nedsynkning af blæren og dårlig blæretømning, eller hvis patienten i længere tid har haft blærekateter, hvor der har sat sig noget forkalkning på.

 

Som oftest påvises blod i urinen. Symptomerne på blæresten vil oftest være irritation over blæreregionen, smerter ved vandladning, gentagne blærebetændelser eller pludseligt stop af urinstrålen under vandladningen.

Påvisning af blæresten foretages enten ved en ultralydskanning, en CT-skanning eller en kikkertundersøgelse af blæren. Blæresten kan variere i størrelse fra få mm op til 10 cm i diameter.

 

Behandlingen vil afhænge af stenstørrelse. En sten på 3-5 cm kan oftest behandles ved hjælp af kikkert, enten gennem urinrøret eller gennem en kunstig kanal over skambenet ind i blæren. Større sten fjernes ved en åben operation.

 

Når blæresten er påvist, aftales med lægen, på hvilken måde den skal fjernes, og der aftales en operationsdato.

Man møder fastende til den aftalte tid.
 

Inden operationen

Hvis du får blodfortyndende medicin fx Marcoumar, Marevan, Plavix, Hjertemagnyl eller anden medicin, der indeholder acetylsalicylsyre (fx Albyl, Kodimagnyl) eller gigtpræparater, bedes du holde pause med denne behandling 5 dage forud for operationen, da der ellers kan være problemer med blødning under og efter operationen.
Dette gælder også for naturmedicin, eksempelvis Q10, fiskeolie, hvidløgspiller, E-vitamin etc.

 

1. Fjernelse ved hjælp af kikkert via urinrøret (sten op til 3 cm i diameter).

Patienten bliver fuldt bedøvet. En speciel kikkert indføres i blæren. Stenen knuses enten med en speciel stenknusningstang, med laser eller en kombination heraf. Stenstumperne fjernes med tang eller skylles ud, indtil blæren er stenfri. Ved slutningen af operationen indlægges et kateter i blæren, og dette skal bibeholdes nogle timer for at kontrollere evt. blødning. Herefter fjernes kateteret, og hvis vandladningen efterfølgende er fri, kan patienten udskrives.
Patienten må påregne 2 dages sygemelding.
 

2. Sten mellem 3-5 cm fjernes ved hjælp af en lidt større kikkert.

Med ultralyd føres en nål ind i blæren over skambenet. Der skabes en passende kanal, gennem hvilket den specielle kikkert kan indføres i blæren. Stenen nedbrydes med laser, tang eller en speciel ultralydsknuser. Når blæren er tømt for sten, indlægges blærekateter gennem urinrøret.

Patienten kan udskrives med dette kateter, som patienten skal have i 3-5 dage, indtil den kunstige kanal over skambenet har lukket sig. Herefter kan kateteret fjernes, enten via egen læge eller her på Privathospitalet Mølholm.

Patienten må påregne 7 dages sygemelding.
 

3. Sten over 5 cm fjernes normalt ved en åben operation, hvor man går ind med et snit over skambenet.

Ved operationen går man ind og åbner blæren og fjerner stenen. Efter fjernelse af stenen lukkes blæren atter, og der indlægges blærekateter gennem urinrøret. Patienten skal blive på hospitalet til dagen efter mhp. kontrol af evt. blødning eller infektion med feber. Dagen efter udskrives patienten med kateter til pose i en uge, mens operationssåret heler. Kateteret kan fjernes, enten hos egen læge eller på Privathospitalet Mølholm. Evt. tråde eller clips i huden kan fjernes 10. dag hos egen læge. 
 

Patienten må påregne 14 dages sygemelding.

 

Uanset operationsmetoden skal du hvile dig nogle timer på hospitalet, før du kan tage hjem. Efter bedøvelsen må du ikke selv køre bil. Det er derfor vigtigt, at du har en aftale med en ledsager, der kan sørge for hjemtransporten. 

 

Efter alle 3 typer operationer anbefales det, at patienten ca. 1 måned efter bliver vurderet vandladningsmæssigt mhp. eventuel behandling for at undgå fremtidige sten.  

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

VERSION NR. 106 . DATO 30. jan 2019

Til top