Urinvejssygdomme

Kontakt
87 20 30 47
Patientinformation
Defluxbehandling for tilbageløb af urin
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Defluxbehandling for tilbageløb af urin

Defluxbehandling gives hvis man har fået konstateret tilbageløb af urin fra blæren til nyren i den ene eller begge sider. Symptomerne på tilbageløb kan være tilbagevendende urinvejsinfektioner og smerter.

 

Før operationen

Hvis du i dagene inden operationen har mistanke om urinvejsinfektion, skal du få det undersøgt hos din praktiserende læge og blive sat i behandling, hvis der er infektion.

 

Operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse, så du skal møde fastende. Når du er bedøvet føres der en lille kikkert ind i blæren og via en nål sprøjtes der et lille depot af fyldstof (siliconelignende præparat) ind i blærevæggen, der hvor urinlederen munder ind i blæren. Herved sikres det at urinen kan løbe ind i blæren, men ikke baglæns og op i nyren.

 

Efter operationen

Du udskrives et par timer efter operationen. På grund af bedøvelsen må du ikke selv føre bil hjem. Det er derfor vigtigt at du sikrer dig, at du har en der kan transportere dig hjem.

Der kan kortvarigt være lidt blod i urinen, og i sjældne tilfælde kommer der symptomer på urinvejsinfektion. Skulle det opstå, må du kontakte læge.

Tre måneder efter indgrebet kommer du til opfølgende samtale med henblik på hvordan det går.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

 

Version nr. 100 . Dato 21. feb 2023

Til top