Patientinformation
Sædbrok (spermatocele)
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus, Aarhus (Højbjerg)

Sædbrok (spermatocele)

Enkelte mænd udvikler cyster (blærer) i pungen i tilslutning til sædstrengen. Cysterne kaldes spermatoceler, fordi de oftest indeholder sædceller.

 

Årsagen til dannelsen af spermatoceler er ukendt. De kan have meget varierende størrelse. De giver ofte gener med smerter pga. væskespænding i spermatocelet eller på grund af deres størrelse.

Hvis man føler noget unormalt i pungen, bør man undersøges af speciallæge for at udelukke noget eventuelt ondartet, men også for at få en vurdering af, om der bør foretages en operativ fjernelse.

 

Forundersøgelse

Du kommer til en forundersøgelse, hvor du får foretaget en ultralydskanning for at afgøre, om der kan tilbydes operation.

 

Før operationen

Du bedes fjerne hårene på pungen og i lysken. Hvis du får blodfortyndende medicin aftaler du med lægen til konsultationen, hvor længe du skal holde pause med behandlingen inden operationen. 

 

Operation 

Operationen kan foretages i enten lokal bedøvelse eller fuld bedøvelse.

Du møder fastende til operationen, hvis det er aftalt at det skal foregå i fuld bedøvelse. Via et lille snit i huden på pungen kan man fjerne sædbrokket.

 

Efter operationen

Efter fuld bedøvelse må du ikke selv køre hjem, og der skal derfor aftales hjemtransport eventuelt med pårørende.
 
De første par døgn efter operationen bør du holde dig i ro, da der er en lille risiko for blødning fra operationsstedet, hvis man er alt for fysisk aktiv.

Der kan være ømhed af pungen i den side hvor du er opereret. Dette fortager sig efter nogle dage.

Der kræves almindeligvis ikke sygemelding udover et par dage.

 

Trådene, som huden er lukket med, er selvopløselige og forsvinder af sig selv.
 
Der kræves normalt ikke kontrol.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

Version nr. 108 . Dato 04. feb 2023

Til top