Patientinformation
Urinrørsforsnævring og behandling med Sachse's uretrotomi
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus, Aarhus (Højbjerg)

Urinrørsforsnævring og behandling med Sachse's uretrotomi

Udviklingen af en forsnævring i urinrøret (striktur, stenose) kan opstå pga. en kvæstelse af urinrøret (f.eks. ved fald ned på cykelstang), betændelse i urinrøret eller følgevirkninger af tidligere kikkertundersøgelse eller kikkertoperation af urinrøret eller blæren. Symptomerne er aftagende strålekraft og en evt. dårlig blæretømning. Forsnævringen påvises ved en kikkertundersøgelse af urinrøret.

 

Behandling

Behandlingen vil oftest være kirurgisk med gennemskæring af forsnævringen i fuld bedøvelse.

Efter påvisning af forsnævringen aftales dato for indlæggelse til behandling.
 

Operationen 

På operationsdagen møder man fastende. Kirurgen indfører en speciel kikkert i urinrøret, og med en lille kniv gennemskæres det snævre stykke. Herefter anlægges kateter i blæren. Det skal som oftest bibeholdes i nogle dage for at modvirke sammenvoksning og gendannelse af forsnævringen.

Efter nogle timer i sengeafdelingen udskrives man til fjernelse af kateteret ca. en uge efter, og derefter afhænger evt. kontrol af det videre forløb.

 

Efter operationen

Du skal hvile dig et par timer på hospitalet efter operationen, før du kan tage hjem. Efter bedøvelsen må du ikke selv køre bil. Det er derfor vigtigt, at du har en aftale med en ledsager, der kan sørge for hjemtransporten.

I forhold til sygemelding er det vigtigt, at du snakker med lægen omkring dette, da det kan variere meget i forhold til, hvor hårdt fysisk arbejde du har. 

 

Pga. risikoen for gendannelse af forsnævringen vil du højst sandsynligt blive opfordret til at holde urinrøret åbent med et engangs-kateter. Dvs. et glat kateter føres op i urinrøret, forbi den opererede forsnævring og holdes dér et par minutter. Dette gøres i starten én gang pr. uge.

 

 

Venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

Version nr. 107 . Dato 25. sep 2020

Til top