Urinvejssygdomme

Kontakt
87 20 30 47
Patientinformation
Urinrørsforsnævring og behandling med Sachse's uretrotomi
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus, Aarhus (Højbjerg)

Urinrørsforsnævring og behandling med Sachse's uretrotomi

Udviklingen af en forsnævring i urinrøret (striktur, stenose) kan opstå pga. en kvæstelse af urinrøret (f.eks. ved fald ned på cykelstang), betændelse i urinrøret eller følgevirkninger af tidligere kikkertundersøgelse eller kikkertoperation af urinrøret eller blæren. Symptomerne er dårlig strålekraft og eventuelt dårlig blæretømning. Forsnævringen påvises ved en kikkertundersøgelse af urinrøret.

 

Ingen operationen

Hvis du får blodfortyndende medicin bliver det til konsultationen aftalt hvor mange dage pause du skal holde inden operationen.

Behandling

Behandlingen vil oftest være kirurgisk med gennemskæring af forsnævringen i fuld bedøvelse.

Efter påvisning af forsnævringen aftales dato for indlæggelse til behandling.
 

Operationen 

På operationsdagen møder du fastende. Kirurgen indfører en speciel kikkert i urinrøret, og med en laserfiber eller en lille kniv gennemskæres det snævre stykke. Herefter anlægges kateter i blæren. Det skal som oftest bibeholdes i nogle dage for at modvirke sammenvoksning og gendannelse af forsnævringen.

 

Efter operationen

Du skal hvile dig et par timer på hospitalet efter operationen, før du kan tage hjem. Efter bedøvelsen må du ikke selv køre bil. Det er derfor vigtigt, at du har en aftale med en ledsager, der kan sørge for hjemtransporten.

Sygemelding vil oftest være den periode du har kateter.

 

På grundaf risiko for gendannelse af forsnævringen vil mange blive tilbudt oplæring i at holde urinrøret åbent med et engangskateter. Det vil sige at et glat kateter føres op i urinrøret, forbi den opererede forsnævring og holdes dér et par minutter. Dette bliver man lært op i cirka 14 dage efter operationen, og gøres i starten én til to bgange pr. uge.

 

 

Venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

Version nr. 108 . Dato 04. feb 2023

Til top