PATIENTINFORMATION
Botox-behandling af urinblæren
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Botox-behandling af urinblæren

Patienter, der har fået påvist en overaktiv blære, oplever hyppigt vandladningstrang, og ofte kommer trangen så pludseligt og voldsomt, at patienten må finde et toilet hurtigst muligt for at undgå ufrivillig vandladning. Nogle patienter oplever mange episoder, hvor de ikke når toilettet, før vandladningen går i gang. Medicinsk kan tilbydes tabletbehandling, der dæmper blæremuskulaturens sammentrækningskraft, hvilket i mange tilfælde løser problemet. En lille gruppe har dog så svære problemer, at medicin ikke er tilstrækkelig, eller også er der bivirkninger af behandlingen, som patienten ikke tåler og derfor ophører med. Et behandlingstilbud til disse patienter kan være botox-injektion i blæremuskulaturen.

 

Inden operationen

Hvis du får blodfortyndende medicin, fx. Marcoumar, Marevan, Plavix, Hjertemagnyl eller anden medicin, der indeholder acetylsalicylsyre (fx Albyl, Kodimagnyl) eller gigtpræparater, bedes du holde pause med denne behandling 5 dage forud for operationen, da der ellers kan være problemer med blødning under og efter operationen. Dette gælder også for naturmedicin, eksempelvis Q10, fiskeolie, hvidløgspiller, E-vitamin etc.  

 

Behandling

Behandlingen foretages i fuld bedøvelse, hvorfor det aftaltes, at du møder fastende på operationsdagen. Når du er bedøvet, foretages en kikkertundersøgelse af blæren for at sikre, at forholdene i blæren er normale.

Herefter injiceres botox ca. 30 forskellige steder i blæremuskulaturen. Hver injektion lammer en lille del af blæremusklen. Resultatet er nedsat sammentrækningskraft af blæren, hvorved patienten får meget bedre kontrol over blæren. Det betyder færre vandladninger, mindre trang og større vandladningsportioner.

 

Efter operationen

Efter operationen observeres du i afdelingen i nogle timer, får noget at spise og drikke, og hvis der derefter er en fornuftig vandladning, udskrives du, uden at der skal foretages specielle forholdsregler.

Efter bedøvelsen må du ikke selv køre bil. Det er derfor vigtigt, at du har en aftale med en ledsager, der kan sørge for hjemtransporten.

 

Efter ca. 1 måned bliver du kontaktet telefonisk med henblik på, hvorledes det går.

Skulle der være problemer, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Eventuelle problemer ved behandlingen

Efter operationen er der altid en lille risiko for, at der kan opstå en blærebetændelse. Begynder urinen at lugte, eller begynder det at svie ved vandladningen, bedes du venligst kontakte egen læge med henblik på at få undersøgt urinen og eventuel få antibiotikabehandling.

Hvis behandlingen har nedsat blærens sammentrækningskraft for meget, er der en lille risiko for, at blæren ikke helt tømmes, men dette forsvinder normalt efter en kortere tid og vil meget sjældent være et problem.

 

Virkningen af behandlingen vil ofte begynde at svinde efter 9-12 måneder. Hvis vandladningsproblemet atter bliver så udtalt, at det kræver behandling, kan botox-behandlingen gentages.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

VERSION NR. 102 . DATO 05. feb 2019

Til top