PATIENTINFORMATION
Nyresten / Ureteroskopisk stenfjernelse
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Nyresten / Ureteroskopisk stenfjernelse

Stenfjernelse i nyre/urinleder med kikkertteknik gennem urinrør og urinleder

 

Nyresten, der er mindre end 10 mm, og urinledersten behandles med kikkertteknik op gennem urinvejene. 
 

Inden operationen

Hvis du får blodfortyndende medicin fx Marcoumar, Marevan, Plavix, Hjertemagnyl eller anden medicin, der indeholder acetylsalicylsyre (fx Albyl, Kodimagnyl) eller gigtpræparater, bedes du holde pause med denne behandling 5 dage forud for operationen, da der ellers kan være problemer med blødning under og efter operationen. Dette gælder også for naturmedicin, eksempelvis Q10, fiskeolie, hvidløgspiller, E-vitamin etc.   
 

Procedure

Du møder fastende på sengeafdelingen til det aftalte tidspunkt.

 

Efter samtale med lægen og eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen bliver du ført ned til operationsstuen. Operationen foretages i fuld bedøvelse. Lægen foretager en kikkertundersøgelse af blæren med oplæggelse af et ureterkateter (rør), som føres op gennem urinlederen til nyrebækkenet. Dette sker for at kunne anvende kontrastvæske til at belyse forholdene i nyren, og derudfra planlægge strategi i forbindelse med stenfjernelsen. 

 

Under selve operationen føres et kikkertinstrument op i urinlederen gennem urinrøret og blæren. Stenen nedbrydes med laser, og stumperne fjernes.

Oftest anlægges der efterfølgende et JJ-kateter i urinblæren for at sikre afløbet fra nyren til urinblæren den første uge efter operationen. Kateteret fjernes i ambulatoriet med et kikkertinstrument, der føres ind gennem urinrøret i lokal bedøvelse. Denne procedure tager ca. 2 min.

Ved operationens afslutning får du, som ovenfor nævnt, anlagt et JJ-kateter. Det kan genere en del, specielt i de første dage kan man have ondt i nyren i forbindelse med vandladning. Du føler ofte trang til at lade vandet, og derfor bliver den udtømte mængde urin lille. Dette skyldes, at kateteret irriterer blæren, og det er ikke et udtryk for, at du har fået en blærebetændelse. Kateteret kan også forårsage en let blødning i urinen.

Du kan bevæge dig normalt, men hård fysisk aktivitet såsom løb, tunge løft og anden gymnastisk aktivitet kan øge generne ved at have JJ-kateter.

Det isatte JJ-kateter fjernes 1-2 uger efter din operation i ambulatoriet. 

 

Efter operationen skal du hvile dig nogle timer på hospitalet, før du kan tage hjem. Efter bedøvelsen må du ikke selv køre bil. Det er derfor vigtigt, at du har en aftale med en ledsager, der kan sørge for hjemtransporten.

 

De fjernede sten sendes til analyse med henblik på mineralsammensætningen, som kan have betydning for en eventuel forebyggende behandling for at undgå senere nyrestensdannelse. 

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Urologisk Klinik

VERSION NR. 108 . DATO 30. jan 2019

Til top